Netwerk Friso Raemaekers
E-healthEBPInnovatieKlinisch redenerenVerpleegtechnisch handelen

Wat kan ik voor jou betekenen?


Als Nanda NIC NOC-expert heb ik kennis over standaardterminologie van het verpleegkundige vakgebied. Belangrijke elementen zijn: de reikwijdte van het beroep, het klinisch (en diagnostisch) redeneren, taxonomieën en classificaties en de wijze waarop een verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist hiermee geconfronteerd raakt en ondersteund wordt bij de elektronische verslaglegging (EPD/ECD).Wat kan jij voor mij betekenen?

Standaardisatie en digitalisering is in het verpleegkundig veld nog nauwelijks van de grond gekomen. Toch is dit een eerste stap om te komen tot de ontwikkeling van betrouwbare artificiële intelligentie. De door de verpleegkundige en verzorgende verzamelde gegevens (kwantitatief en kwalitatief) moet omgezet worden naar data, want het is juist deze beroepsgroep die 24/7 bij de patiënt staat.