Netwerk Jelle Reijngoudt
OnderzoekOuderenzorgVARVerpleegkundig leiderschapWijkverpleging

Wat kan ik voor jou betekenen?

Meedenken in het opstellen van kwaliteitsbeleid, met name van de extramurale setting in de ouderenzorg. Mijn expertises zijn pijngeneeskunde, verpleegkundig leiderschap, ouderenmishandeling/ontspoorde zorg, complexe indicaties in de wijkverpleging en het opleiden en begeleiden van studenten. Ook haal ik veel energie uit het doen van (wetenschappelijk) onderzoek binnen en buiten de wijkverpleging.

Wat kan jij voor mij betekenen?

Participeren in onderzoeken en het vormen van een klankbord bij het aandragen van nieuwe, innovatieve ideeën. Ook kun je bij mij altijd input leveren voor de ontwikkeling van de (wijk)verpleging en met me sparren over het opstellen van wetenschappelijk onderzoek, het stellen van zorgindicaties en het vormgeven van verpleegkundig leiderschap.