Netwerk Mark van den Boogaard
EBPMedicatieOnderzoek

Mark is werkzaam op de afdeling intensive care van het Radboudumc waar hij senior onderzoeker is en 2 onderzoekslijnen heeft. De eerste richt zich op delirium op de ic en de tweede op langetermijngevolgen van ic-opname.Veel ic-patiënten krijgen te maken met een delirium of delier, wat grote en vooral negatieve gevolgen heeft voor de patiënt op zowel de korte- als de langetermijn. Vroegherkenning van delirium en het kunnen bepalen welke patiënten een verhoogd risico (predictie) hebben staat, naast delirium preventie, voorop in de ic-delirium onderzoekslijn.Daarnaast is hij mede-projectleider van de onderzoekslijn van langetermijngevolgen van ic-opname, MONITOR-IC project. Dit is een multicenter cohortonderzoek inclusief duizenden icu-overlevenden met een follow-up van 5 jaar. Hiermee worden de gevolgen van ernstig ziek zijn/ic-opname in kaart gebracht en daarnaast worden de gegevens gebruikt voor klinische studies gericht op voorkomen, verminderen van gevolgen van ic-opname en voor betere informatievoorziening voor de patiënt/naaste maar ook andere zorgverleners. Op beide lijnen begeleidt hij promovendi, studenten verplegingswetenschap, psychologie en andere universitaire of hbo-studenten met interesse hierin.