Netwerk Peter Bakens
Opleiding en deskundigheidOuderenzorgWijkverpleging

Wat kan ik voor jou betekenen?Wijkverpleging, preventie en dementie hebben mijn grote aandacht en interesse. Mijn stellige overtuiging: vitamine A (Aandacht) is de kernwaarde van de verpleging. Aandacht voor het werk in het primaire proces, en niet al die hypes als onderzoek, innovatie en leiderschap. In mijn lange ervaring in het verpleegkundig onderwijs heb ik gezien hoe de beroepsinhoud (goede basiskennis over psychologie bv, of kennis uit relevante kwaliteitsstandaarden) plaats maakte voor zogenaamde overstijgende competenties. Mijn standpunten hierover steek ik niet onder stoelen of banken. Spreekt jou dit aan: ik ben beschikbaar!Wat kan jij voor mij betekenen?In mijn 40-jarige ervaring in wijkverpleging en onderwijs zoek ik naar plekken die goede verpleegkundige zorg voor de patiënt bewerkstelligen. Zat 10 jaar in een raad van toezicht voor de thuiszorg, participeer in cliëntenraden in de VVT-sector, zit in de ledenraad van V&VN en maak vanaf 2013 deel uit van de redactie van Denkbeeld, het vaktijdschrift over dementie. Vanwege het aflopen van twee zittingstermijnen, ben ik op zoek naar een nieuwe toezichthoudende positie. Ik kijk met plezier uit naar jullie suggesties/aanbiedingen om vrijkomende zetels in jullie Raad van Toezicht te bezetten. Maar vooral: zorg ervoor dat er meer (oud)verpleegkundigen op die posities terechtkomen!