Netwerk Wolter Paans
E-healthInnovatieKlinisch redenerenOnderzoek

Wat kan ik voor jou betekenen?


Kennisdeling, netwerkpartner op het gebied van onderzoek binnen het verpleegkundig domein, diagnostiek (‘clinical reasoning’), E-health, technologische zorgondersteuning.Wat kan jij voor mij betekenen?


Ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoek binnen het verpleegkundig domein (onder meer op de gebieden diagnostiek, kritisch redeneren, zorgtechnologie (E-health-toepassingen), verslaglegging en overdracht, ambulancezorgverlening, en intensive care).