Home 2021

Laatste artikelen

Friso Raemaekers

Wat kan ik voor jou betekenen? Als Nanda NIC NOC-expert heb ik kennis over standaardterminologie van het verpleegkundige vakgebied. Belangrijke elementen zijn: de reikwijdte van het beroep, het kli...

Caroline Smeets

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik kan met passie over mijn vak vertellen zowel vanuit de praktijk, organisatie als beleid en overheid. Ik vind het mooi om mensen te verbinden maar uiteindelijk alle...

Wolter Paans

Wat kan ik voor jou betekenen? Kennisdeling, netwerkpartner op het gebied van onderzoek binnen het verpleegkundig domein, diagnostiek (‘clinical reasoning’), e-Health, technologische zorgondersteun...

Lilian Vloet

Wat kan ik voor jou betekenen? Als lector verricht ik praktijkgericht onderzoek op in de driehoek praktijk, onderwijs en onderzoek. Ik begeleid studenten, docenten en promovendi. Daarnaast ben ik b...

Harm van Noort

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik werk als verpleegkundige en verpleegkundig wetenschapper op de verpleegafdeling Chirurgische Oncologie, Maag-darm-leverziekten & High Flow Unit. Mijn onderzoek ric...

Jacqueline Bisschop

Wat kan ik voor jou betekenen? Mijn ervaringen delen opgedaan bij het opzetten van een project in het netwerk rondom een ziekenhuis. Als lid van de landelijke Werkgroep Tweedelijns Vroegsignalering...

Fokke Vreeken

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik bied online cursussen palliatieve zorg aan met als uitgangspunt meer harmonie en regie rondom het levenseinde. Je kunt me benaderen voor kennis en informatie rond...

Angelien Sieben

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik weet hoe je als verpleegkundige kunt acteren op strategisch niveau. Mijn kennis van innovatie in verbinding met het verpleegkundig domein deel ik graag met je. Hee...

Eveleyn Finnema

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik ben Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de UMCG en boegbeeld van het Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.  Daarnaast ben ik lector bij Han...

Marco Warbout

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik ben verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met complexe wonden en de aansturing van het team Wond Consulenten over alle locaties van Da Vinci Klinieken...