Home 2021

Laatste artikelen

Paul Doedens

Wat kan jij voor mij betekenen? Ik hou mij met name bezig met preventie van agressie, verplichte zorg en vrijheidsbeperkende interventies. Ik denk graag mee over complexe problemen, casuïstiek, ver...

Jacqueline Bisschop

Wat kan ik voor jou betekenen? Mijn ervaringen delen opgedaan bij het opzetten van een project in het netwerk rondom een ziekenhuis. Als lid van de landelijke Werkgroep Tweedelijns Vroegsignalering...

Fokke Vreeken

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik bied online cursussen palliatieve zorg aan met als uitgangspunt meer harmonie en regie rondom het levenseinde. Je kunt me benaderen voor kennis en informatie over...

Evelyn Finnema

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik ben Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS, en hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de UMCG (Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden)...

José van Dorst

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik ben promovendus op het onderwerp Praktijkvariatie in de indicatiestelling Wijkverpleging. Daarnaast ben ik als wijkverpleegkundig docent en bestuurder actief bij S...