Home 2021

Laatste artikelen

Erik de Laat

Wat kan ik voor jou betekenen? Mijn klinische expertise is de behandeling van mensen met complexe wonden, in het bijzonder mensen met decubitus bij een dwarslaesie of spina bifida. Door mijn wetens...

Ron Sleegers

Wat kan ik voor jou betekenen? Advies voor moeilijke wonden bij patiënten met diabetische neuropathie, neuropathie, charcotvoeten, off loading, casting (tcc), management diabetische voetzorg. Event...

Henri Post

Wat kan ik voor jou betekenen? Verzorgen van lezingen, presentaties, scholingen, symposia, schrijven artikelen, meelezen en beoordelen van artikelen. Meedenken over beleid, implementaties Wat kan j...

Sandra Janssen

Wat kan ik voor jou betekenen? Netwerk verbreden, kennis vergroten, sparren en discussiëren om verder te komen, nieuwe inzichten te krijgen. Wat kan jij voor mij betekenen? Ik houd van een breed ne...

Anne Eskes

Wat kan ik voor jou betekenen? Mijn onderzoek richt zich met name op patiënt- en familieparticipatie en wondzorg. Ik houd mij dagelijks bezig met het initiëren, opzetten en uitvoeren van verpleegku...

Marco Warbout

Wat kan ik voor jou betekenen? Ik ben verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met complexe wonden en de aansturing van het team Wond Consulenten over alle locaties van Da Vinci Klinieken...