Home 2019

Magazines

10 vragen over griep | Nieuwe CAO VVT |  Nursing Challenge: Pneumonie en Colecalciferol | Functiedifferentiatie | Interview Frank van de Goot, Patholoog | Is de voorhoofdthermometer accurater dan de oorthermometer | Speciale band met een cliënt | Weefselschade door transfers 
Wet BIG II: de geschiedenis van functiedifferentiatie | Prinsjesdag 2019 |  Nursing Challenge: CVA en GLP-1-agonisten | Interview Maarten van der Weijden | Sneller herstellen na een operatie | Zo verzorg je een PICC | Procedure na een calamiteit | Is een plastic brug bij een tijdelijke stoma noodzakelijk
Nursing 25 jaar en 25 top inspirators | Special wondzorg |  Nursing Challenge: pancreatitis en methotrexaat | Interview Harry Sonnenschein | Specialist ouderengeneeskunde de wijk in | Verliefd op je (ex-) patiënt | Voorkomen van lijngerelateerde infecties met Taurosept
Zorgen en misverstanden over de overgangsregeling Wet Big II | Personeelstekort in de zomer | Nursing Challenge: bloedcirculatie en verapamil | Behandeling van huidreacties bij bestraling | Gevolgen van een ic-opname | Is flushen met heparine effectiever dan met NaC1 0,9%? | Studenten over hun stage in het buitenland
Hoe houden werkgevers ons binnenboord | Aangepaste lijst dubbelcheck medicatie | Nursing Challenge: chronische nierschade en amoxicilline | Helpen cannabinoïden tegen misselijkheid  en braken door chemo | Interview Henk Rosendal | Vermoeidheid bij kanker| Verpleegkundigen met een lintje
Zorg voor minder zichtbare patiënten | Complicaties stomazorg | Nursing Challenge: Ileus en metformine | Effectiviteit haloperidol bij delier | Interview Cathy van Beek | Betere ziekenhuiszorg voor mensen met dementie | Voorlichting over keuze wel of niet reanimeren 
Special wondzorg: nieuwe wondbehandelingen | Casus oncologische wond | Omgaan met morele stress | Nursing Challenge: Immuuntherapie, nitrofurantoïne | Begeleiding van zij-instromers | Voorkomen van infecties bij centraal veneuze lijn | BIG-registratie
Kom maar op met die salarisverhoging | Nursing Challenge: galsteenlijden, inhalatiecorticosteroïden | Preoperatieve oefentherapie voor longchirurgie | Verpleegkundigen en de media | Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen | Huiselijk geweld | Winnaars Nursing Challenge 2018 
Hoe reageer je op agressie? | Verpleegkundig rekenen | Valentijn op de werkvloer | Nursing Challenge: eten en drinken in de terminale fase, NSAID's: naproxen | Functiedifferentiatie mbo-hbo | Hoe vaak vervang je een katheterzak?
Hugo, Haaike, Rolf en Marijke waren in het nieuws in 2018 en blikken terug | Vooruitblik naar 2019 | 'E-health maakt de zorg juist niet afstandelijker' | Nursing Challenge: longembolie, macrogol | Hechtingen verwijderen | Wondcasus: amputatie voorvoet bij diabetespatiënt