Home 2020

Magazines

Discussie over salarisverhoging | Prinsjesdag 2020 | Nursing Challenge: Atriumfibrilleren en gliclazide | EBP: katheternachtzak hergebruiken of vervangen | Zuurstoftoediening | Stagelopen in coronatijd | Griepvaccinatie 
Agressie in de zorg | Voorbereiding op nieuwe coronagolf | Special wondzorg met o.a. diabetische voet  | Haarnetcyste | Nursing Challenge: Urineweginfecties en PrEP | EBP: familie aanwezig bij reanimatie | Impact coronacrisis | Racisme op de werkvloer 
Fit blijven tot aan je pensioen | Populaire specialisaties | Hoe maken we ons vak aantrekkelijker | Begeleiding pas afgestudeerde collega's | Nursing Challenge: Acute respiratoire insufficiëntie en Doxycycline | EBP: minder pijn bij lumbaalpunctie met atraumatische naald | Racisme in de zorg | Vochtinname tijdens hitte | MRSA  | Voorkomen van een burn out
Vragen over verlof |  | Verplicht melden BIG-nummer | Nursing Challenge: Gastric bypass en Nortriptyline | EBP: kan inhalatieanesthesie in plaats van midazolam bij ARDS | Collega's met covid-19 | Laatste levensfase covid-19 | Morele stress | Nazorg bij covid-19 | Studenten over hun werkbegeleider 
Verplegen in coronatijd  | Samenwerken met coronaherintreders | Aangepaste regels | Nursing Challenge: Covid-19 en Pregabaline | Wat is het beste middel bij orale mucositis | Zorg rond het levenseinde van covidpatiënten | Ervaringen van herintreders | Nieuwe richtlijn IAD
Werkstress | Nursing Challenge: Hepatitis B en Rivastigmine | Grotere arbeidscontracten | Sneller leeg laten lopen van een TR-band | Wondspecial met: tips voor pijnbestrijding | Hoe vind je het ideale verband | Wondcasus: Oncologische ulcus | Interview Bianca Buurman 
Aandachtspunten voor isolatieverpleging | Nursing Challenge: Ziekte van Parkinson en Levodopa | Winnaars Nursing Challenge 2019 | Bedrust na angiografie | Wondcasus: ondermijnde decubituswond | Interview Sarah Blom | Wet zorg en dwang | Verplegen in de streektaal
Omgaan met slaapproblemen | Nursing Challenge: Osteoporose en Oyxcodon | Highlights nieuwe cao ziekenhuizen | Minder bloedtransfusies door epoëtine alfa? | Interview hoogleraar Andrea Maier | Do's and don'ts bij suïcidepreventie
Vooruitblik 2020 | Nursing Challenge: Epilepsie en  clopidogrel | Hypotensie bij dialyse | Meldpunt misstanden rond zorgstages | Nieuwe wet zorg en dwang | Casus wondzorg: Bevriezingsletsel | Registratielast
Dilemma's rond mantelzorg | Nursing Challenge: Aandoeningen van de schildklier en Mirtazapine | Vragen over de neusmaagsonde | Verpleegkundigen positief over E-health | Is overdragen met SBAR effectief? | Herziene richtlijn stomazorg |  Terugkijken op 2019