Home 2019

Magazines

Special wondzorg: nieuwe wondbehandelingen | Casus oncologische wond | Omgaan met morele stress | Nursing Challenge: Immuuntherapie, nitrofurantoïne | Begeleiding van zij-instromers | Voorkomen van infecties bij centraal veneuze lijn | BIG-registratie
Kom maar op met die salarisverhoging | Nursing Challenge: galsteenlijden, inhalatiecorticosteroïden | Preoperatieve oefentherapie voor longchirurgie | Verpleegkundigen en de media | Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen | Huiselijk geweld | Winnaars Nursing Challenge 2018 
Hoe reageer je op agressie? | Verpleegkundig rekenen | Valentijn op de werkvloer | Nursing Challenge: eten en drinken in de terminale fase, NSAID's: naproxen | Functiedifferentiatie mbo-hbo | Hoe vaak vervang je een katheterzak?
Hugo, Haaike, Rolf en Marijke waren in het nieuws in 2018 en blikken terug | Vooruitblik naar 2019 | 'E-health maakt de zorg juist niet afstandelijker' | Nursing Challenge: longembolie, macrogol | Hechtingen verwijderen | Wondcasus: amputatie voorvoet bij diabetespatiënt
Nursing Challenge: dwarslaesie, hydrochloorthiazide, wondcasus | Werken tijdens de feestdagen | Extra flow bij lage infuusstand | Prof. Erik Scherder over muziek bij pijn | Ziekenhuis failliet | Medicijntekorten | NANDA, NOC, NIC in EPD
Personeelstekort: stand van zaken | Wondcasus: gangreen van Fournier | Nursing Challenge: alcoholverslaving, tramadol | EBP: brandwonden na cardioversie | Verplichte griepprik | Euthanasie bij dementie | Eerste hulp verlenen buiten werktijd
Discussie over de griepprik | Observeren van urine | Simvastatine | Opfrisartikel over diabetes | Interview met nieuwe hoogleraren Jaarsma en Schoonhoven | Verpleegkundigen met succes op social media | De gevolgen van de miljoenennota voor de zorg
Impact van fouten | Myocardinfarct | Anti-emetica | Wondzorgopleidingen | Vacuümtherapie op zeer grote wond | Verpleegkundigen die doorwerken tot (na) hun pensioen
Aanprikken van een poortkatheter | Medicatie: antistollingsmiddelen (DOAC) | Hoe pakken de 'schrapregels' uit? | Veel gestelde vragen over voeding | Nieuwe kwaliteitsstandaard wondzorg | Omarm je stagiaire | De privacywet in de praktijk
Resistente bacteriën | Polyfarmacie bij ouderen | Verschil tussen veneus en arterieel ulcus | Bloedkweken bij neutropene patiënt | Collega's over hun carrière: 'Ik begon bij niveau 1' | Herkennen van delier, dementie, depressie | Omeprazol