Home 2020

Magazines

Vragen over verlof |  | Verplicht melden BIG-nummer | Nursing Challenge: Gastric bypass en Nortriptyline | EBP: kan inhalatieanesthesie in plaats van midazolam bij ARDS | Collega's met covid-19 | Laatste levensfase covid-19 | Morele stress | Nazorg bij covid-19 | Studenten over hun werkbegeleider 
Verplegen in coronatijd  | Samenwerken met coronaherintreders | Aangepaste regels | Nursing Challenge: Covid-19 en Pregabaline | Wat is het beste middel bij orale mucositis | Zorg rond het levenseinde van covidpatiënten | Ervaringen van herintreders | Nieuwe richtlijn IAD
Werkstress | Nursing Challenge: Hepatitis B en Rivastigmine | Grotere arbeidscontracten | Sneller leeg laten lopen van een TR-band | Wondspecial met: tips voor pijnbestrijding | Hoe vind je het ideale verband | Wondcasus: Oncologische ulcus | Interview Bianca Buurman 
Aandachtspunten voor isolatieverpleging | Nursing Challenge: Ziekte van Parkinson en Levodopa | Winnaars Nursing Challenge 2019 | Bedrust na angiografie | Wondcasus: ondermijnde decubituswond | Interview Sarah Blom | Wet zorg en dwang | Verplegen in de streektaal
Omgaan met slaapproblemen | Nursing Challenge: Osteoporose en Oyxcodon | Highlights nieuwe cao ziekenhuizen | Minder bloedtransfusies door epoëtine alfa? | Interview hoogleraar Andrea Maier | Do's and don'ts bij suïcidepreventie
Vooruitblik 2020 | Nursing Challenge: Epilepsie en  clopidogrel | Hypotensie bij dialyse | Meldpunt misstanden rond zorgstages | Nieuwe wet zorg en dwang | Casus wondzorg: Bevriezingsletsel | Registratielast
Dilemma's rond mantelzorg | Nursing Challenge: Aandoeningen van de schildklier en Mirtazapine | Vragen over de neusmaagsonde | Verpleegkundigen positief over E-health | Is overdragen met SBAR effectief? | Herziene richtlijn stomazorg |  Terugkijken op 2019
10 vragen over griep | Nieuwe CAO VVT |  Nursing Challenge: Pneumonie en Colecalciferol | Functiedifferentiatie | Interview Frank van de Goot, Patholoog | Is de voorhoofdthermometer accurater dan de oorthermometer | Speciale band met een cliënt | Weefselschade door transfers 
Wet BIG II: de geschiedenis van functiedifferentiatie | Prinsjesdag 2019 |  Nursing Challenge: CVA en GLP-1-agonisten | Interview Maarten van der Weijden | Sneller herstellen na een operatie | Zo verzorg je een PICC | Procedure na een calamiteit | Is een plastic brug bij een tijdelijke stoma noodzakelijk
Nursing 25 jaar en 25 top inspirators | Special wondzorg |  Nursing Challenge: pancreatitis en methotrexaat | Interview Harry Sonnenschein | Specialist ouderengeneeskunde de wijk in | Verliefd op je (ex-) patiënt | Voorkomen van lijngerelateerde infecties met Taurosept