Medicijnquiz oktober 2011: Middelen voor lokale anesthesie

Lokale anesthetica (LA) zijn middelen die gebruikt worden voor lokale verdovingen. Voorbeelden hiervan zijn bupivacaïne, mepivacaïne, ropivacaïne en lidocaïne. Het verdoven van zenuwweefsel met LA zorgt voor een tijdelijke blokkering van het gevoel (sensoriek) en (soms ook) de beweging (motoriek) .

Vragen

1. Lokale anesthesie vindt plaats door:*

a. Verdoving van zenuwuiteinden
b. Verdoving van zenuwknopen
c. Verdoving van zenuwwortels
d. Alle antwoorden zijn juist

2. Lokale anesthetica zijn in vele vormen verkrijgbaar. Onder andere in zalf (Emla®), pleister (Emla® of Rapydan®) en gel (Instillagel®). Voor het inbrengen van een perifeer infuus bij kinderen of patiënten die moeilijk te prikken zijn kun je pleisters of zalf gebruiken. Hoe lang van tevoren moet je deze aanbrengen?

a. Zowel zalf als pleister: 60 minuten
b. Zalf 30 minuten, pleister 60 minuten
c. Emla®-zalf of –pleister 60 minuten en Rapydan®-pleister 30 minuten
d. Dat hangt van de dosering af

3. Voor een operatie aan een extremiteit wordt een lokaal anestheticum in de omgeving van een perifere zenuw gespoten. Het gaat hier om:

a. Oppervlakteanesthesie
b. Infiltratieanesthesie
c. Geleidingsanesthesie
d. Het juiste antwoord zit er niet bij

4. De werkingsduur van LA verschilt per middel, maar is ook afhankelijk van het gebied waar het wordt ingespoten. Wanneer is een middel sneller uitgewerkt: *

a. In een goed doorbloed gebied
b. In een slecht doorbloed gebied
c. In een gebied met veel zenuwvertakkingen

5. Op de Spoedeisende Hulp krijgt een jonge patiënte (14 jr) met een pinkfractuur lidocaïne toegediend in verband met het zetten van de pink. Na hoeveel tijd verwacht je dat de verdoving is uitgewerkt?

a. 30 minuten
b. 1 – 1,5 uur
c. 4 – 6 uur
d. 6 – 8 uur

* Meerdere antwoorden mogelijk

Antwoorden

1. d. Lokaal anesthesie kan op verschillende manieren worden toegepast, bijvoorbeeld via verdoving van zenuwuiteinden (onder meer met Emla®-zalf), verdoven van zenuwknopen of zenuwbanen (zenuwblokkade) of het epiduraal of spinaal toedienen van LA om de zenuwwortels te verdoven.

2. c. Bij Emla®-zalf is de combinatie van lidocaïne en prilocaïne werkzaam, de inwerktijd is 60 minuten. De Rapydan®-pleister bevat de combinatie van lidocaïne en tetracaïne. De pleister wordt bij toepassing warm, waardoor de LA sneller inwerken, na 30 minuten is het middel volledig werkzaam.

3. c. Bij geleidingsanesthesie kiest men bewust voor het verdoven van een bepaalde zenuw die een bepaald gebied ’aanstuurt’ wat betreft gevoel en beweging. Deze behandelingen noemen we ook wel perifere zenuwblokkades.

4. a. Bij goed doorbloede gebieden wordt het lokale anestheticum uiteindelijk sneller afgevoerd.

5. b. Lidocaïne is een kortwerkend lokaal anestheticum, met een inwerktijd van ongeveer vijf minuten. Het is uitgewerkt na ongeveer een uur tot 2 uur.

E-Nursing

Met dank aan Annemieke Horikx, apotheker bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Eric de Roode, verpleegkundig specialist Anesthesiologie en Pijnbestrijding, Medisch Centrum Alkmaar; auteur pijncursussen E-nursing  

Bronnen: 
– Butterhoff JJF en Opdorp FAC van, Geneesmiddeleninformatie; Elsevier Gezondheidszorg Maarssen 2009.
Farmacotherapeutisch Kompas 2010

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.