Nursing Challenge | Verpleegkundige classificaties bij eczeem

Meneer Pieters heeft al zijn hele leven eczeem. Hij heeft last van jeuk en schaamt zich voor de schilferende plekken. Welke verpleegkundige diagnose past bij deze casus? Classificatiedeskundige Friso Raemaekers helpt je op weg.

Over de medische diagnose van meneer Pieters bestaat geen twijfel: zijn constitutioneel eczeem is tientallen jaren geleden vastgesteld. Het ligt misschien voor de hand om in je verpleegkundige diagnose ook in deze richting te denken. Zo zou je uit kunnen komen bij de diagnose Huiddefect (NANDA 00046).

Lees ook de Nursing Challenge over eczeem. Met de toets bij het artikel verdien je 2 accreditatiepunten.

Diagnosticeer gevolgen van de ziekte

De diagnose Huiddefect klinkt logisch, maar voegt niet veel toe aan de medische diagnose. Sterker nog: het kan juist verwarrend werken om de diagnose eczeem te ‘vertalen’ naar de diagnose huiddefect. Daarnaast diagnosticeer je als verpleegkundige niet de ziekte zelf, maar de gevolgen ervan voor je patiënt – en hoe die met de gevolgen van zijn ziekte omgaat.

Jeuk, roodheid en zwelling

Een van de gevolgen van het eczeem bij meneer Pieters is dat de jeuk, roodheid en zwelling oncomfortabel zijn. Een verpleegkundige diagnose die daarbij past is Verstoord welbevinden ten gevolge van de exacerbatie van het constitutioneel eczeem (NANDA 00214). De jeuk, roodheid, pijn en zwelling zijn symptomen van deze ziekte en passen ook bij de bepalende kenmerken van de diagnose.

Gebrekkige kennis over hormoonzalf

Ten tweede lijkt meneer onvoldoende kennis te hebben over de effectiviteit en de bijwerkingen van de hormoonzalf. Als verpleegkundige wil je weten wat de oorzaak is van dit kennistekort. Vraag in een nauwkeurige anamnese door naar de beweegredenen van meneer Pieters om geen hormoonzalf te gebruiken. Zo kun je bepalen welke diagnose hier op haar plaats zou zijn: Kennistekort (NANDA 00126) of Bereidheid tot verbetering van de gezondheidskennis (NANDA 00262).

Gevolgen van schaamte

Tot slot kan het feit dat meneer Pieters zich schaamt voor zijn schilferige huid verdere gevolgen hebben, bijvoorbeeld in sociale context: bij familie, in relaties, de seksualiteit. Onderzoek in je anamnese en assessment wat schaamte met meneer Pieters doet.

Schaamte of geringe zelfachting kan situationeel zijn, maar ook chronisch. Bij meneer Pieters lijkt schaamte al sinds zijn jeugd een rol te spelen, dus is de diagnose Chronische geringe zelfachting (NANDA 00119) een goede optie om op te nemen in het zorgplan.

Bekijk het zorgplan van meneer Pieters met de bijbehorende zorgresultaten en interventies.

De in dit artikel genoemde verpleegkundige diagnoses zijn onderdeel van Nanda, NIC en NOC, ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool. Lees ook ‘Indiceren gaat niet om zorgtaken toewijzen’ en andere interessante artikelen over verpleegkundige classificaties.

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZwww.friso.blog

Waarom verpleegkundige classificaties?

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat helpt om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken.