Nursing Challenge | Verpleegkundige classificaties bij targeted therapy

De bijwerkingen van targeted therapy kunnen heftig zijn. Welke verpleegkundige classificaties spelen daarbij?

Mevrouw Bos wordt behandeld met panitumumab (Vectibix®) wegens een colorectaal carcinoom. Ze is met haar kleindochter onderweg en verzucht dat ze ertegenop ziet. De vorige keer had ze erg veel last van bijwerkingen: misselijkheid, diarree en extreme vermoeidheid. ‘Ik kwam mijn bed niet meer uit en kon niks meer doen voor mijn gezin’, verzucht ze.

Zwaar ervaren bijwerkingen komen veel voor bij targeted therapy. Om te voorkomen dat de dosering moet worden aangepast, kun je als verpleegkundige je zorgplan hierop afstemmen. Verpleegkundige Iris bespreekt met mevrouw Bos hoe de bijwerkingen haar dagelijks leven beïnvloeden, en welke verwachtingen ze heeft voor de tweede serie injecties. Uiteindelijk stelt Iris voor om voor een korte periode steun te organiseren van iemand uit haar sociale netwerk. Ze onderbouwt dit met de volgende verpleegkundige classificaties, die ze opneemt in een zorgplan in de Nanda Nic Noc tool:

Diagnose
Ineffectief zelfmanagement t.g.v. medicatiebijwerkingen

Zorgresultaat
Sociale steun

Interventies
Familie: mobilisering
Mantelzorgbevordering

Verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies zijn eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool. Lees ook ‘Indiceren gaat niet om zorgtaken toewijzen’ en andere interessante artikelen over verpleegkundige classificaties.