Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Regeerakkoord gunstig voor langdurige zorg

Het regeerakkoord dat CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV, hebben gepresenteerd pakt relatief gunstig uit voor de langdurige zorg, de ouderenzorg en de eerste lijn. Voor de AWBZ en de GGz worden niettemin een aantal ingrijpende maatregelen beschreven.
regeerakkoord_2010_gezondheidszorg

De beoogde regeringspartijen willen ruim 700 miljoen euro investeren in het verbeteren van de ouderenzorg. Dit willen zij ondermeer besteden aan het bevorderen van kleinschaligheid en het aantrekken van 12.000 extra medewerkers. Ook willen zij een kwaliteitsinstituut oprichten dat moet zorgen voor meer en betere kwaliteitsnormen. Deze normen moeten ook worden opgenomen in de kwaliteitsnormen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Het instituut moet de instellingen gaan ondersteunen bij het naleven van de normen.

 

Kleinschalige zorg
CDA en VVD willen dat de zorg meer op buurt- en wijkniveau wordt georganiseerd. Zij noemen Buurtzorg als lichtend voorbeeld van thuiszorg dichtbij de cliënt, afgestemd op de individuele cliënt, met de huisarts en de wijkverpleegkundige als belangrijke schakels. Beide partijen willen het ontstaan van zorggiganten in de thuiszorg terugdringen. Volgens hen werken kleinere instellingen efficiënter en bieden ze betere zorg en zijn cliënten er meer tevreden. De inspectie van de gezondheidszorg moet de bevoegdheid krijgen om een zorginstelling op te splitsen omwille van de kwaliteit.

 

AWBZ
Voor de AWBZ worden een aantal ingrijpende maatregelen beschreven in het regeerakkoord. CDA en VVD willen de huidige wijze van financiering per handeling veranderen in financiering op resultaat. ‘Zo komt de behoefte van de patiënt centraal te staan. Dit leidt tot meer innovatie, minder bureaucratie op de werkvloer (zoals minutenregistraties), betere kwaliteit en meer doelmatigheid’, aldus de partijen in het akkoord. Verder wordt het scheiden van wonen en zorg doorgezet, een plan dat voormalig staatsecretaris Bussemaker eerder in de ijskast zette vanwege de grote financiële gevolgen die dit zou hebben voor bewoners van instellingen en voor de instellingen zelf. Verzorging, verpleging, intramurale geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg blijven onderdeel van de AWBZ. Dagbesteding en begeleiding worden overgeheveld naar de WMO. De taken van de zorgkantoren moeten worden overgeheveld naar de zorgverzekeraars zelf, zodat cliënten nog maar met één loket te maken hebben voor hun AWBZ-zorg.

 

Geestelijke gezondheidszorg
De GGz krijgt ook met een aantal forse ingrepen te maken: de eigen bijdragen in de eerste lijn-GGz worden verhoogd naar 155 euro voor 8 sessies en voor de tweede lijn-GGz wordt een eigen bijdrage ingevoerd van 175 euro en boven de 1800 behandelminuten 250 euro extra. Daarnaast willen de coalitiepartners dat een deel van de tweede lijn-GGz voortaan wordt uitgevoerd in de, goedkopere, eerste lijn.

 

Gouden handdrukken
Gouden handdrukken in de zorg worden tot een minimum beperkt. De nieuwe regering wil een wettelijk maximum instellen van 75.000 euro als ontslagvergoeding voor vertrekkende zorgbestuurders.

 

Patiëntenrechten

Net als het vorige kabinet wil ook dit kabinet de rechten van patiënten versterken via de Wet Cliëntenrechten Zorg. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. De behandeling is na de val van het kabinet uitgesteld tot er weer een nieuwe regering is geïnstalleerd.
Specifiek voor bewoners van instellingen willen de regeringspartijen een Zorginstellingen Beginselenwet ontwerpen. Deze wet regelt concrete rechten voor de bewoners, zoals het recht om elke dag te douchen en dagelijks enige tijd in de buitenlucht door te brengen als de bewoner dit wenst.

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg
In het regeerakkoord beschrijven VVD en CDA hoe zij het toezicht op de instellingen voor ouderenzorg anders willen vormgeven: Raden van Bestuur worden expliciet verantwoordelijk en aanspreekbaar op het functioneren van hun instellingen; de Inspectie voor de gezondheidszorg zal minder papieren verantwoording vragen en meer inspectie op de werkvloer uitvoeren.

 

Toegankelijkheid
Beroepsvereniging V&VN is redelijk te spreken over de de plannen van de nieuwe regering. ‘Positief is de expliciete aandacht voor de ouderenzorg, met extra investeringen. Ook met terugdringen van de regeldruk en aandacht voor kwaliteitsnormen legt het kabinet de juiste focus: op het werven èn behouden van verpleegkundigen en verzorgenden’, zegt Marian Kaljouw, voorzitter V&VN. De beroepsvereniging vreest wel voor de toegankelijkheid van zorg, onder andere in de GGz.

 

Fundamentele keuzes
ActiZ directeur Aad Koster is blij met de ‘fundamentele keuzes’ die zijn gemaakt. Koster geeft aan dat ACTIZ in algemene zin achter keuzes staat zoals het scheiden van wonen en zorg, de financiering gebaseerd op resultaat en het verminderen van administratieve lasten. ‘Maar bij de concrete invulling ervan plaatsten we nog wel wat kanttekeningen. Zo deelt ActiZ het principe achter scheiden van wonen en zorg, maar we hebben wel reserves bij de praktische uitvoering ervan.’

 

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst, Bureau woordvoering kabinetsformatie

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.