Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

‘Regelgeving voor wijkverpleegkundige nodig’

De wijkverpleegkundige komt terug. Tenminste, als het aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) ligt. De wijkverpleegkundige moet een belangrijke plek krijgen in de regelgeving. Dat blijkt uit het rapport ‘Verpleging in de wijk: van samenhang verzekerd.’
'Regelgeving voor wijkverpleegkundige nodig'

In het rapport van het CVZ wordt gesproken over een sterkere positie van de verpleegkundige die werkt in de eigen omgeving van de patiënt. Dat zou nodig zijn om te voldoen aan de toenemende zorgvraag in de eerste lijn, onder meer door de wens om mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen. Een van de belangrijke pijnpunten die het werk van de wijkverpleging momenteel belemmert is de wijze van financiering: deels door de AWBZ, deels door de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Regelgeving aanpassen
Het college stelt in het rapport voor om artikel 2.11 Besluit Zorgverzekeringen (Bzv) aan te passen door de toevoeging van het woord ‘verzorging’ en het vervangen van medisch-specialistische zorg door ‘geneeskundige zorg’. Het artikel zou er dan als volgt uitzien:

Naast de in artikel 2.10 bedoelde verpleging en verzorging, omvatten verpleging en verzorging tevens zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg.

Verpleegkundige zorg
‘Verpleegkundige zorg die in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis wordt geleverd, valt onder de Zvw. Zodra de verpleegkundige op huisbezoek gaat, valt het onder de AWBZ, en is er dus een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor nodig’, zegt Carel Mastenbroek van het CVZ in Medisch Contact. ‘Dat is al aangepast voor gespecialiseerde verpleging vanuit het ziekenhuis, maar het is logischer dat het voor de hele beroepsgroep opgaat. En voor alle zorg die verplegenden leveren, van verzorging tot verpleging. In de AWBZ is daar een scherp onderscheid tussen, en sommige zaken vallen er niet eens onder, zoals preventief handelen.’

De gang langs het CIZ voor elke steunkous die aangetrokken moet worden, zou daarmee verleden tijd zijn. Mastenbroek: ‘Voor een groot deel kan de beroepsgroep dan zelf indiceren. En het biedt mogelijkheden voor de zorgverzekeraars, die deze zorg zouden kunnen inkopen, en bijvoorbeeld koppelen aan gezondheidszorgcentra.’

Behoefte aan wijkverpleging
Of de verpleegkundige zorg aan huis ook daadwerkelijk onder de Zvw gaat vallen, moet duidelijk gaan worden in het voorjaar. Dan komt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten met haar visie op de langdurige zorg. Henk Rosendal, voorzitter V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen, is in ieder geval blij met dit rapport: ‘Het CVZ benadrukt de breed gevoelde behoefte aan een generalistisch werkende zorgprofessional naast de huisarts, met als kernbegrippen: verbindend werken, signaleren en preventie. Er is behoefte aan wijkverpleegkundigen.’

V&VN
Door: redactie Nursing

4 REACTIES

 1. Ik werk sinds 1,5 jaar als wijkverpleegkundige maar ook ik als ‘ onderdeel’ van de de jonge generatie wijkverpleegkundigen ervaar de ‘ rompslomp’ rondom de zorg als onnodig. De dagen dat ik zorg verleen en bezig ben met het regelen van zaken m.b.t. de daadwerkelijke zorg rondom de cliënten geven mij een heerlijk gevoel. De dagen dat ik 8 uur achter een computer zit CIZ aanvragen te doen, verantwoording moet afleggen in zorgarrangementen en registratiesystemen etc. etc. zijn de dagen dat ik mij afvraag; is dit echt wat ik wil? Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan de rol van de wijkverpleegkundige en ik heb er vertrouwen in dat ook ik net als ‘ vroeger’ echt als WIJKverpleegkundige kan werken!

 2. Lees alle reacties
 3. I agree..Veel initiatieven om “zorg” op te starten, cq om iemand maatschappelijk op de been te houden, zonder te medicaliseren, worden om zeep geholpen door de regeltjes (Barriere 1) van het CIZ/VWS. Omdat je vooraf financiering (WMO of AWBZ)moet aanvragen en je soms nog niet precies weet waar het probleem (diagnose)zit na een eerste intake. Je zou eigenlijk een Thuiszorg/Startpakket moeten hebben zodat de explorerende, verpleegkundige fase ook wordt betaald.
  Niet iedereen stapt naar de al druk bezette, soms moeilijk bereikbare huisarts met z’n probleem. Het begint al bij de doktersassistente die vraagt of het dringend is (Barriere 2). Let wel: die kan het ook niet helpen want ze is zo opgeleid (triage). De zg Poortwachtersfunctie is in die zin flink doorgeschoten.
  Als ik de huisarts/ass. vraag om medische gegevens omdat de client thuiszorg wil (zelfmanagement !!) en je bij CIZ goed voor de dag wilt komen, krijg ik niet altijd medewerking, er wordt soms keihard gezegd: we hebben je aanvraag/fax met toestemming van client niet ontvangen..Duurt soms 4 weken voor je het krijgt..tenzij de huisarts het zelf wel nodig vindt. En de praktijkverpleegkundige vd huisarts staart zich veelal blind op de HbA1c vd diabetespatient, in opdracht van de zorgverzekeraar, zg spiegelinformatie..Het gaat inderdaad om de samenhang en verbinding van zorg, een wijkverpleegkundige op nivo 5 is in staat een coordinerende rol op zich te nemen. Tegenwoordig noemen ze dat “casemanagement”, what’s in a name..
  Je mag blij zijn met een PGB, je moet weten hoe het werkt maar er zijn mensen die dat niet kunnen/willen en dus gewoon willen aankloppen bij gekwalificeerd (multicultureel) thuiszorgbureau die wel de intentie heeft samen te werken met een HAP/Gezondheidscentrum.
  Alleen, je moeteerst langs CIZ en anders terug naar AF.

 4. Zal ik het ooit nog meemaken dat ik weer als WIJKverpleegkundige kan werken zoals 30 jaar geleden? Zonder nutteloze instanties als het CIZ of zorgkantoren die vanwege de transparantie in de zorg de financieringsstroom moeten regelen? WAt is daarvan tercht gekomen? Werk wat vroeger door 3 mensen werd gedaan moet nu door 300 mensen worden gedaan door bovengenoemde flauwekul. En dat is transparant? Vroeger kon ik wijkbewoners motiveren om mede voor hun zieke of gebrekkige medemens te zorgen, maar dat werd in de loop van de tijd niet meer nodig geacht. Kijk maar waar dat toe geleid heeft. Buren kennen elkaar niet eens meer! Laat staan dat ze voor elkaar willen zorgen. En de huidige “wijk”verpleegkundige is meer bezig met productiecijfers en rapportage, en krijgt vervolgens op zijn/haar kop dat er niet efficient gewerkt wordt, vaak door bovengenoemde bla-bla organisaties.
  Maar zoals altijd zit ik er met mijn visie volstrekt naast… ik ga niet met m’n tijd mee. Toch?

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.