Jos Berends

Supervisor, coach, consulent, docent NAH

Jos Berends geeft trainingen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, communicatie tussen hulpverlener en cliënt en de methodiek ‘Hooi op je vork”, Paradox in het functioneren in een groep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (voor AXON leertrajecten).
In opdracht van CCE Regio Noord Oost, West en Zuid: ondersteunt, adviseert en coacht hij teams, cliënten, (para)medici, organisaties en gezinssystemen die vastlopen in de begeleiding en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het betreft zowel kinderen, als volwassenen.
Tevens geeft hij supervisie, intervisie en coaching aan individuen en diverse teams binnen de gezondheidszorg en binnen de Master Pedagogiek aan de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) te Nijmegen.