Ron Legerstee

MSc, consultant Wound healing & Tissue Repair

Ron Legerstee RN, MSc is verpleegkundige en wetenschapper in wondheling en weefselherstel. Ron verzorgt onderwijs aan de Erasmus MC Academie en lezingen en voordrachten over wondzorg en daaraan gerelateerde onderwerpen.