Home Tags Administratie

administratie

Wijkverpleging
Ontevreden thuiszorgers zetten massaal bureaus op

Ontevreden thuiszorgers zetten massaal bureaus op

Het afgelopen jaar hebben zich zestig beginnende thuiszorgondernemers gemeld bij branchevereniging Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), vier keer meer dan het jaar ervoor.
Bureaucratica

Bureaucratica

Dacht jij dat de gezondheidszorg bureaucratisch was? Laat je dan eens verrassen en verbazen door de tentoonstelling Bureaucratica. Dit project van fotograaf Jan Banning en publicist Will Tinnemans laat een fascinerend beeld van de ambtenarij wereldwijd zien.
Wijkverpleging
hand met papier

V&VN: ‘Beperk bureaucratie wijkverpleegkundigen’

De bureaucratie voor wijkverpleegkundigen moet worden beperkt. V&VN blijft daarvoor pleiten bij het ministerie van VWS.