Home Tags Administratie

administratie

Wijkverpleging
hand met papier

V&VN: ‘Beperk bureaucratie wijkverpleegkundigen’

De bureaucratie voor wijkverpleegkundigen moet worden beperkt. V&VN blijft daarvoor pleiten bij het ministerie van VWS.