Home Tags Blaaskatheter

blaaskatheter

Verpleegtechnische handelingen

Zo verminder je onnodig kathetergebruik in 6 stappen

katheterzak aan ziekenhuisbed
Zeven Nederlandse ziekenhuizen hebben het aantal onnodige urinekatheters en infusen omlaag gebracht. De onderzoekers maakten een toolkit waarmee je dit ook op jouw afdeling kunt doen.
Verpleegtechnische handelingen

Katheter en infuus vaak onnodig én pijnlijk

infuus
Veel patiënten met een urinekatheter of een perifeer infuus ervaren daar ongemak of klachten van, zonder dat verpleegkundigen of artsen hiervan weten. Ook weten veel patiënten niet waarom ze überhaupt een katheter of infuus hebben.
EBP

EBP: Moet je de opvangzak bij een blaaskatheter elke drie dagen vervangen?

Veel protocollen schrijven voor de urine-opvangzak bij een blaaskatheter elke twee tot drie dagen te vervangen. De zorgverzekeraar vergoedt er slechts één per week. Welke frequentie volstaat om urineweginfecties te voorkomen?
Ouderenzorg

Nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

katheterzak gevuld met urine aan bed van thuiswonende oudere
De richtlijn Urineweginfecties uit 2006 is herzien en is nu ook gericht op thuiswonende ouderen.
Ziektebeelden

Nursing Challenge: observeren van urine

urine observeren
Gezonde urine is bijna geurloos en heeft de kleur van stro of een blond biertje. Veranderingen in de kleur of geur van urine kunnen allerlei oorzaken hebben. Wanneer moet je niet-pluisgevoel aanslaan?
Patiëntveiligheid

3 tips om urineweginfecties te voorkomen in de thuiszorg

Laat de katheterzak leeglopen in het toilet om urineweginfecties te voorkomen
Deskundigen infectiepreventie Irina Dumitrescu en Peter Molenaar geven tips.
EBP

EBP: bij welk afkappunt postoperatief katheteriseren?

evidence based practice
Indien pas geopereerde patiënten niet spontaan gaan plassen, vindt een bladderscan plaats. De afspraak is om te katheteriseren bij 500 ml urineretentie. Verpleegkundigen vragen zich af het ook mag bij 600 ml of meer.
Verpleegtechnische handelingen

Zo vervang je een suprapubische katheter

suprapubische katheter inbrengen
Een suprapubische katheter vervangen met de no-touchtechniek geeft minder kans op contaminatie en vraagt minder materialen. Nursing brengt de techniek in beeld.
Ouderenzorg

Verpleegkundigen niet bewust van risico’s blaaskatheter’

'Verpleegkundigen niet bewust van risico’s blaaskatheter'
Zowel artsen als verpleegkundigen zijn zich niet bewust van de risico’s van een blaaskatheter. Ook weten ze vaak niet precies wat juiste en onjuiste indicaties voor een katheter zijn.
Wondzorg

Blaaskatheter is risico voor oudere patiënt

Blaaskatheter is risico voor oudere patiënt
Acuut opgenomen 65-plussers die een blaaskatheter krijgen, lopen tweemaal zoveel kans om binnen een jaar te overlijden dan ouderen die geen katheter krijgen. Ook hebben oudere katheterdragers een grotere kans op functieverlies en liggen ze vaak langer in het ziekenhuis.