Home Tags Delier

delier

Ouderenzorg

Delier voorkomen en verminderen – checklist

Checklist voor het voorkomen en verminderen van delier.
Ouderenzorg

Screenen van een delier

Verwardheid in kaart Een delier is een veelvoorkomende en zeer belastende aandoening. Klinisch Geriater Kees Kalisvaart heeft een verpleegkundig meetinstrument ontwikkeld om de ernst van delier in kaart te brengen, zodat interventies gericht kunnen worden ingezet.
Ouderenzorg

Meervoudige strijd tegen delier

Verpleegkundigen onmisbaar bij preventie Vlaamse onderzoekers benadrukken het belang van preventie en vroege herkenning van delier bij oudere ziekenhuispatiënten. Preventie blijkt het meest effectief als je verschillende preventieve interventies combineert. En daarbij is de verpleegkundige onmisbaar.
Ouderenzorg

Delier – multidisciplinaire richtlijn

De wetenschappelijke basis voor verpleegkundige interventies bij een delier blijkt beperkt, vermeldt de richtlijn.
Ouderenzorg

Verpleegkundige interventies bij delier

Beperk de angst en onrust De zorg voor een patiënt met een delier is een verpleegkundig aandachtsgebied. Over de verpleegkundige interventies is echter vrij weinig bekend. Twee deskundigen geven advies hoe een delier snel is terug te dringen.
Ouderenzorg

Delier-O-Meter

Dit is een verpleegkundige beoordelingsschaal om de ernst van een delier in kaart te brengen.
Ouderenzorg

Klinisch pad delier

In deze studie wordt een best practice ontworpen voor ouderen met een delier opgenomen binnen den Eik CS van Altrecht. De best-practice bestaat uit een klinisch pad gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek, interviews met patiënten en verpleegkundigen en een multidisciplinaire opzet.
Ouderenzorg

Opsporing verzocht: het delirium

Als je vermoedt dat een geriatrische patiënt een delier kan ontwikkelen, is het goed het risico daarop objectief te meten. Diverse hulpmiddelen kunnen de verpleegkundige observatie ondersteunen en vormen de basis voor preventie.
Ouderenzorg

NEECHAM Confusion Scale

Vul deze schaal in op basis van observaties tijdens de zorg aan de patiënt en de routine verpleegkundige gegevensverzameling.
Ouderenzorg

Delirium Observatie Screening (DOS) Schaal

Het delirium is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening Schaal bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delirium weergeven.