Home Tags Delier

delier

De Verpleegkundige

Impact: Nog niet klaar

Verpleegkundige Francis van der Loos draait haar eerste 24-uursdienst in de palliatieve zorg, en de familiesituatie rond het sterfbed maakt een enorme indruk op haar.
Ouderenzorg

Download de poster over delier, dementie, depressie

Is je patiënt delirant, dementerend, of toch depressief? Het onderscheid is soms lastig te maken. Download de poster met de kenmerken van de 3D's: delier, dementie, depressie.
Medicatie
Placebo of haloperidol: delier komt even vaak voor bij ouderen op de SEH

Haloperidol voorkomt geen delier bij ouderen in ziekenhuis

Het is niet zinvol om preventief haloperidol te geven aan ouderen op de spoedeisende hulp die risico lopen op een delier. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Edmée Schrijver vandaag promoveert.
Ziektebeelden

Wetenschap: cognitieve oefeningen bij delier haalbaar voor kritisch zieke patiënten

Kritisch zieke patiënten, zowel met als zonder delier, zijn in staat om cognitieve oefeningen te doen die delier zouden kunnen helpen verkorten of zelfs voorkomen.
Ziektebeelden

Nursing Challenge: Delier, dementie, depressie

Delier, dementie en depressie zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Vooral als ze tegelijkertijd voorkomen. Hoe ontwar je deze kluwen?
Ouderenzorg

‘Hoe langer een delier duurt, des te groter de gevolgen zijn’

Anticholinerge medicijnen, een ontregeld immuunsysteem en een verstoring van de signaaloverdracht in de hersenen dragen bij aan het ontstaan van een delier.
Ziektebeelden

Gastblog Jeffrey Moret: ‘Mevrouw had een traumatisch delier’

'Er zijn ochtenden dat ze bij het opstaan herbelevingen heeft van deze gebeurtenissen.'
Ziektebeelden

Quiz: test je kennis over delier

Een meerpersoonskamer geeft meer kans op een delier, een heupoperatie ook. Waar of niet waar? Test je kennis over delier met onderstaande vragen.
Medicatie
haloperidol

Nursing Challenge: haloperidol (‘haldol’)

Mensen met dementie, wanen, psychoses, of een delier krijgen vaak haloperidol voorgeschreven. Maar ook als anti-emeticum in de palliatieve fase is het een vaak gebruikt middel.
Ouderenzorg
wereld delier aandacht dag

Wereld delierdag: doe de quiz

Op 14 maart is het Wereld Delier Aandacht Dag, met hashtag #WDAD18. Ziekenhuizen in Nederland en wereldwijd besteden extra aandacht aan delier, onder andere in de vorm van een delierquiz voor professionals.