Home Tags Functiedifferentiatie

functiedifferentiatie

Beroepsprofielen
Ook onderscheid mbo-hbo in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ook onderscheid mbo-hbo in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch krijgen hbo-verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden: zorg plannen en coördineren, supervisie voeren, collega’s coachen… Het is een kans voor hbo-v’ers, en het levert nog een hoger salaris op ook. Voor hun mbo-collega’s verandert er minder.
Beroepsprofielen
‘Beroepsprofielen voor zomer 2015 klaar’

‘Beroepsprofielen voor zomer 2015 klaar’

Het toekomstig beroepenhuis V&V moet voor de zomer van 2015 klaar zijn. Dat is afgesproken tijdens het gesprek tussen beroepsvereniging V&VN en minister Schippers afgelopen woensdag over de beroepsprofielen.
Beroepsprofielen
V&VN in gesprek met Schippers over beroepsprofielen

V&VN in gesprek met Schippers over beroepsprofielen

Beroepsvereniging V&VN praat vandaag met minister Schippers (VWS) over de nieuwe beroepsprofielen.
Beroepsprofielen
Werk je op hbo- of mbo-niveau

Werk je op hbo- of mbo-niveau, dat is de vraag

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de rollen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen beschreven. Verpleegkundigen gaan op basis hiervan samen met hun leidinggevende in gesprek over welke rol ze kunnen/willen vervullen en wat daarvoor nodig is.
Beroepsprofielen

‘Ieder komt tot zijn recht in de nieuwe functieprofielen’

Verpleegkundigen van de afdeling interne/nefrologie zijn op zoek naar nieuwe functieprofielen voor het hele Amphia Ziekenhuis. Mbo-verpleegkundige Martijn Tollenaar: 'We werken niet onder een hbo-verpleegkundige, maar samen rond een patiënt.'
Beroepsprofielen
Hbo-verpleegkundige krijgt regie bij hoogcomplexe patiënt

Hbo-verpleegkundige krijgt regie bij hoogcomplexe patiënt

Het Amphia Ziekenhuis in Breda start 1 november op de afdeling nefrologie een proeftuin die moet leiden tot nieuwe functieprofielen voor zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. Het ziekenhuis bereidt zich hiermee op de zorg van de toekomst.
‘Kabinetsplannen focussen op wijkverpleging’

‘Kabinetsplannen focussen op wijkverpleging’

Brengt de rijksbegroting van het ministerie van VWS goed of slecht nieuws voor verpleegkundigen? Staat er nog iets in over de voorgestelde functiedifferentiatie? En wat betekenen de plannen voor de baangarantie? We vragen het aan Francis Bolle, lobbyist van V&VN.
Beroepsprofielen
Van mbo naar hbo in het IJsselland Ziekenhuis

Van mbo naar hbo in het IJsselland Ziekenhuis

Een groep van zestien mbo-verpleegkundigen van het IJsselland Ziekenhuis startte onlangs met een tweejarige hbo-opleiding verpleegkunde. Dit past in een landelijke trend die volgt op de nieuwe beroepsprofielen zoals die werden voorgesteld in V&V2020.
Beroepsprofielen
Nieuw opleidingsprofiel hbo verpleegkunde dit najaar klaar

Nieuw opleidingsprofiel hbo verpleegkunde dit najaar klaar

In 2016 gaat de vernieuwde verpleegkundige bacheloropleiding van start. Dit najaar wordt bekend hoe deze eruit komt te zien.
Beroepsprofielen
Expertisegebied Longverpleegkundige vervangt Beroepsdeelprofiel

Expertisegebied Longverpleegkundige vervangt Beroepsdeelprofiel

V&VN Longverpleegkundigen heeft het Expertisegebied longverpleegkundige gepresenteerd. In dit document staat omschreven hoe longverpleegkundigen hun beroep goed kunnen invullen.