Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Patiëntveiligheid

Valincidenten

Een verpleegkundige vergeet na te gaan of de juiste beschermingsmiddelen zijn gebruikt.
Ouderenzorg

Screenen van een delier

Verwardheid in kaart Een delier is een veelvoorkomende en zeer belastende aandoening. Klinisch Geriater Kees Kalisvaart heeft een verpleegkundig meetinstrument ontwikkeld om de ernst van delier in kaart te brengen, zodat interventies gericht kunnen worden ingezet.
Ouderenzorg

Meervoudige strijd tegen delier

Verpleegkundigen onmisbaar bij preventie Vlaamse onderzoekers benadrukken het belang van preventie en vroege herkenning van delier bij oudere ziekenhuispatiënten. Preventie blijkt het meest effectief als je verschillende preventieve interventies combineert. En daarbij is de verpleegkundige onmisbaar.
Ouderenzorg

Opsporing verzocht: het delirium

Als je vermoedt dat een geriatrische patiënt een delier kan ontwikkelen, is het goed het risico daarop objectief te meten. Diverse hulpmiddelen kunnen de verpleegkundige observatie ondersteunen en vormen de basis voor preventie.