Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Verpleegtechnische handelingen
infuus

Katheter en infuus vaak onnodig én pijnlijk

Veel patiënten met een urinekatheter of een perifeer infuus ervaren daar ongemak of klachten van, zonder dat verpleegkundigen of artsen hiervan weten. Ook weten veel patiënten niet waarom ze überhaupt een katheter of infuus hebben.
Medicatie
verpleegkundig rekenen

Verpleegkundig rekenen lastig? Meneer Megens geeft tips

Rekenen is een hot item voor verpleegkundigen, maar voor de meesten geen gesneden koek. Docent Rekenen Dirk Megens helpt. In dit artikel: valkuilen en tips bij verpleegkundig rekenen, én een formuleblad met handige rekenstappen.
Werk en cao
griepprik

‘Geen griepprik? Dan verplicht mondkapje’

Verplicht zorgmedewerkers die geen griepprik halen om een mondmasker te dragen, zegt anesthesioloog Rob Slappendel. Beroepsorganisatie NU’ 91 vindt dat een onverstandig plan.
EBP
urinesediment

EBP: Is bij elke dienstwissel op de ccu een safety check nodig?

Bij patiënten met veel lijnen en apparatuur kan gemakkelijk informatie over het hoofd worden gezien. Vooral tijdens de dienstwisseling. Helpt een safety check aan het bed fouten voorkomen?
De Verpleegkundige

Iedereen kan een fout maken. Maar hoe open zijn we daar over?

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Waarover zou je je zorgen maken als dat gebeurt, vroeg Nursing aan verpleegkundigen. Het antwoord ´De reacties van collega’s´ scoorde hoog.
Organisatie van zorg
Haga Ziekenhuis

Snuffelaars dossier Barbie: 85 berispingen, geen ontslagen

Het HagaZiekenhuis heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven, omdat ze stiekem aan het rondneuzen waren in het dossier van realityster ‘Barbie’.
Patiëntveiligheid
Calamiteit zorg

IGJ: ‘Calamiteiten door niet lezen dossier en inzet uitzendkracht’

Val- of tilincidenten zijn de meest voorkomende calamiteiten in de thuiszorg en in verpleeghuizen. Ook medicatiefouten en missers in de dagelijkse zorgverlening komen relatief vaak voor in de ouderenzorg.
Patiëntveiligheid
Afhandeling incident zorg

Openheid na incident geeft meer vertrouwen in zorg

Na een calamiteit in ziekenhuis, verpleeghuis of thuiszorg zijn de patiënt en zijn naasten of nabestaanden steeds vaker betrokken bij onderzoek naar wat er is gebeurd.
Medicatie
Morfine ook medicinaal strafbaar in verkeer

Morfine blijft voorlopig strafbaar in verkeer

Er is nog geen oplossing voor verkeersdeelname door patiënten die morfine, amfetamine of medicinale cannabis gebruiken. Het blijft voor verpleegkundigen dus belangrijk om hen goed voor te lichten.
Patiëntveiligheid

Discussie over het nut van continu meten van vitale functies

Heeft het viermaal daags meten van vitale functies zin? Veel verpleegkundigen hebben moeite met het routinematige aspect hiervan. Er is mogelijk een alternatief.