Home Tags Psychiatrie

psychiatrie

Bejegening

Nieuwe zorgstandaard eetstoornissen verschenen

De standaard is bedoeld voor alle zorgprofessionals die te maken krijgen met patiënten met anorexia of boulimia nervosa, Binge Eating Disorder (BED) en avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID).
Thuiszorg

Psychiatrische cliënten in de thuiszorg

Als verpleegkundige in de thuiszorg kom je ze geregeld tegen: cliënten met verward gedrag. Welke problemen kun je bij deze groep cliënten verwachten en hoe ga je daarmee om?
Thuiszorg
verwardeclient.jpg

‘Wijkverpleegkundige niet getraind voor verwarde cliënt’

Tachtig procent van de verpleegkundigen in de wijk heeft meer dan ooit te maken met mensen die in de war zijn.
Thuiszorg
ANP-1000_33566921.jpg

Nieuwe poll: verwarde personen in de wijk

Werk jij in de wijk en heb je te maken met mensen die in de war zijn door bijvoorbeeld dementie of psychiatrische problematiek?
Thuiszorg
ANP-1000_33566921.jpg

Gezocht: wijkverpleegkundigen met verwarde mensen?

Voor een artikel in Nursing zijn we op zoek naar wijkverpleegkundigen die steeds vaker te maken hebben met verwarde cliënten.
Ziektebeelden
ggz verpleegkundige.jpg

Film over psychiatrie: ‘Elektroshocks zonder verdoving’

Onlangs is de film ‘OPGENOMEN, psychiatrie zoals het vroeger was’ in première gegaan. 'Patiënten kregen elektroshocks zonder verdoving'
Ziektebeelden
3 belangrijke veranderingen richtlijn delier

3 belangrijke veranderingen richtlijn delier

De veelgebruikte CBO-richtlijn voor delier uit 2004 is herzien. Ook deze herziening gaat in op verpleegkundige interventies bij een (dreigend) delier. Wat zijn de nieuwste inzichten rond het voorkómen en behandelen van deze acute verwardheid?
Ziektebeelden
Blog Ronald: Ervaringsdeskundige

Blog Ronald: Ervaringsdeskundige, een prachtig beroep

‘Ervaringswerker. Een prachtig beroep. Het vereist echter nog wel enig pionierswerk’, zo vertelt John, die werkt als ervaringsdeskundige in de ggz.