Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Ouderenzorg

7 vragen over urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Urinaal aan het bed van een thuiszorgpatient
De Nederlandse richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen is herzien. Verpleegkundig specialist urologie Henk-Jan Mulder beantwoordt zeven veel gestelde vragen.
Voeding

Ze zijn er: nieuwe criteria voor vaststellen ondervoeding

ondervoeding
Het is lang een twistpunt geweest, maar nu is er internationaal overeenstemming over de criteria van ondervoeding. Ze zijn opgenomen in de nieuwste Richtlijn Ondervoeding.
Wondzorg

Nieuwe aanbevelingen in herziene richtlijn stomazorg

Stoma
De conceptversie van de herziene richtlijn stomazorg is gepresenteerd. De richtlijn bevat twee nieuwe aanbevelingen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.
Ouderenzorg

Nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

katheterzak gevuld met urine aan bed van thuiswonende oudere
De richtlijn Urineweginfecties uit 2006 is herzien en is nu ook gericht op thuiswonende ouderen.
Verpleegtechnische handelingen

Verpleegkundig onderzoek: wel of geen Mandrin plaatsen?

Mandrin na infuus
Voor veel verpleegkundigen een bekend fenomeen: twijfel over wanneer je nu wel of niet een Mandrin plaatst na het postoperatief verwijderen van een perifeer infuus. Aanleiding voor een verpleegkundige om eens uit te zoeken wat nu het meest wenselijk is.
Wondzorg

Vertaling internationale richtlijn decubitus is beschikbaar

verpleegkundige inspecteert decubitus
De internationale richtlijn decubitus is in het Nederlands vertaald. De vertaling is sinds kort verkrijgbaar via Decubitus Nederland.
Bejegening

Gedragscode in picto’s

gedragscode bezoekers
Ze hangen voortaan in het Albert Schweitzer Ziekenhuis: tien gedragsregels voor patiënten, in de vorm van pictogrammen. Voor verpleegkundigen prettig om naar terug te grijpen bij ongepast gedrag. Benieuwd naar wat het ziekenhuis niet langer tolereert?
Bejegening

Patiënt met anorexia in het ziekenhuis: 9 tips voor een goede bejegening

Patiënten met anorexia nervosa hebben extreme angst voor eten, waardoor ze moeite hebben met afspraken over eten of bewegen. Dat maakt het vaak moeilijk en frustrerend om deze patiënten te verplegen.

Bejegening

Nieuwe zorgstandaard eetstoornissen verschenen

De standaard is bedoeld voor alle zorgprofessionals die te maken krijgen met patiënten met anorexia of boulimia nervosa, Binge Eating Disorder (BED) en avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID).
Verpleegtechnische handelingen

Draagduur therapeutisch-elastische kous na trombose vaak onnodig lang

Draagduur steunkous na trombose kan vaak korter.
Die draagduur kan bij veel patiënten zelfs tot anderhalf jaar korter dan de richtlijn voorschrijft, blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+.