Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Wondzorg
verpleegkundige inspecteert decubitus

Vertaling internationale richtlijn decubitus is beschikbaar

De internationale richtlijn decubitus is in het Nederlands vertaald. De vertaling is sinds kort verkrijgbaar via Decubitus Nederland.
Bejegening
gedragscode bezoekers

Gedragscode in picto’s

Ze hangen voortaan in het Albert Schweitzer Ziekenhuis: tien gedragsregels voor patiënten, in de vorm van pictogrammen. Voor verpleegkundigen prettig om naar terug te grijpen bij ongepast gedrag. Benieuwd naar wat het ziekenhuis niet langer tolereert?
Bejegening

Patiënt met anorexia in het ziekenhuis: 9 tips voor een goede bejegening

Patiënten met anorexia nervosa hebben extreme angst voor eten, waardoor ze moeite hebben met afspraken over eten of bewegen. Dat maakt het vaak moeilijk en frustrerend om deze patiënten te verplegen.
Bejegening

Nieuwe zorgstandaard eetstoornissen verschenen

De standaard is bedoeld voor alle zorgprofessionals die te maken krijgen met patiënten met anorexia of boulimia nervosa, Binge Eating Disorder (BED) en avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID).
Verpleegtechnische handelingen
Draagduur steunkous na trombose kan vaak korter.

Draagduur therapeutisch-elastische kous na trombose vaak onnodig lang

Die draagduur kan bij veel patiënten zelfs tot anderhalf jaar korter dan de richtlijn voorschrijft, blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+.
Ouderenzorg
valrisico en valpreventie

Nieuwigheden uit de herziene richtlijn Valpreventie

Nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van valpreventie bij ouderen: ze zijn verwerkt in een herziene richtlijn en bijbehorende instrumenten. Wat is er veranderd?
Verpleegtechnische handelingen

7 vragen over herziene richtlijn neusmaagsonde

De richtlijn Neusmaagsonde is herzien.1 Mariël Klos, voorzitter expertgroep neusmaagsonde V&VN en voedingsverpleegkundige geeft antwoord op vragen en licht de belangrijkste wijzigingen toe.
Verpleegtechnische handelingen
De richtlijn neusmaagsonde is vernieuwd

Nieuwe Richtlijn Neusmaagsonde

V&VN heeft een nieuwe richtlijn Neusmaagsonde uitgebracht.
Voeding
Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding: nieuwe multidisciplinaire richtlijn beschikbaar

De Stuurgroep Ondervoeding heeft een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding naar buiten gebracht.
Wondzorg
brandwonden.jpg

Nieuwe richtlijn zorg voor patiënten met brandwonden beschikbaar

De autorisatieversie is nu gratis te downloaden.