Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Patiëntveiligheid

Sepsis – richtlijn en screeningslijst

Richtlijnen en protocollen over het herkennen en voorkomen van sepsis.
Ouderenzorg

Delier voorkomen en verminderen – checklist

Checklist voor het voorkomen en verminderen van delier.
Ziektebeelden

Veilig werken met cytostatica en narcosegassen

Richtlijnen voor veilig werken met cytostatica en narcosegassen.

Groepsvoorlichting

Checklist en stappenplan voor het opzetten van groepsvoorlichting.
Wijkverpleging

Huidzorg bij radiotherapie

Tijdens radiotherapie heeft de huid het zwaar te verduren. Welke tips geef je een patiënt met huidklachten? Achtergrondinformatie bij het artikel 'Bestraalde huid: wassen mag weer', Nursing-juni 2006.
Ziektebeelden

Dementie – richtlijn diagnostiek en medicatie

Deze richtlijn uit 2005 richt zich op de verschijnselen, diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie.
Ouderenzorg

Delier – multidisciplinaire richtlijn

De wetenschappelijke basis voor verpleegkundige interventies bij een delier blijkt beperkt, vermeldt de richtlijn.