Home Tags Stage

stage

Opleiding en deskundigheid

Studenten over hun stage in het buitenland: ‘Ik heb vooral leren loslaten’

Werken met beperkte middelen, andere aandoeningen, andere gewoontes: stage lopen in het buitenland is een bijzondere ervaring. Studenten Judith, Manu, Mabel en Nathalie gingen de uitdaging aan.
Opleiding en deskundigheid

‘Opheffen stagelimiet kan uitval studenten in de hand werken’

Studenten vallen vaak vroegtijdig uit door mentale en fysieke werkdruk.
Opleiding en deskundigheid
stagebegeleider

3 tips voor de beste stagebegeleiding

Wat kun je als begeleider doen voor je stagiaire? Ze voelen zich vaak onder druk gezet, bleek onlangs.
Opleiding en deskundigheid

Minister: ‘Gebruik stagiairs niet om personeelstekort te compenseren’

Studenten moeten de ruimte krijgen om te leren, aldus de minister.
Ouderenzorg

Hbo-v student wil alleen onder bepaalde voorwaarden in ouderenzorg werken

Studenten van de hbo-opleiding verpleegkunde willen alleen in de intramurale ouderenzorg werken als het werk op hun niveau is en er betere stageplekken zijn.
Opleiding en deskundigheid
begeleiden leerling

‘Studentenstop hbo-v blijft nodig’

Ondanks oplopende tekorten aan hbo-v’ers, houden ook volgend schooljaar de meeste hogescholen vast aan een studentenstop. En dat heeft niet alleen te maken met een tekort aan stageplaatsen.
Opleiding en deskundigheid
Genoeg stageplaatsen hbo-v Fontys

Hbo-v Fontys schrapt numerus fixus: ‘Genoeg stageplaatsen’

Fontys hbo-v schrapt vanaf komend studiejaar haar numerus fixus. Op dit moment is er een overschot aan stageplaatsen en een tekort aan stagiairs.
Stageplaatsen verpleegkunde

Hoe elke leerling v&v toch op stage kan

Het tekort aan stageplaatsen voor verpleegkundigen en verzorgenden vraagt om creativiteit. Vier slimme voorbeelden.