Home Tags TvZ

TvZ

Wijkverpleging
20090115_solex

Wijkverpleegkundige weer spil in de zorgverlening

Staatssecretaris Bussemaker van VWS wil dat de wijkverpleegkundige weer de spil wordt in de zorgverlening in buurten en wijken, in plaats van de 'grote thuiszorgkolossen'. Hoewel Bussemaker verwijst naar het stereotype beeld van de wijkverpleegkundige op de solex is het zeer de vraag of de wijkverpleegkundige in haar traditionele rol kan terugkeren.

Verpleeghuisarts wordt Specialist Ouderengeneeskunde

De minister van VWS heeft ingestemd met een naamswijziging van de verpleeghuisgeneeskunde en de verpleeghuisartsen.
eu-flag

Groenboek over gezondheidswerkers in EU

De Europese Commissie heeft een groenboek gepubliceerd over het bevorderen van een duurzaam arbeidspotentieel van gezondheidswerkers in Europa.