Home Tags Voorbehouden en risicovolle handelingen

voorbehouden en risicovolle handelingen

Ik ben helpende plus. Mag ik medicijnen delen en insuline toedienen?

Het geven van medicijnen is geen voorbehouden handeling. Als je het tijdens je opleiding tot helpende-plus hebt geleerd, en je voelt je bekwaam, en je werkgever heeft verantwoordelijkheden goed ger...

Hoe kom ik aan de meest recente lijst met voorbehouden handelingen?

Op de site van VWS staat een oude brochure (uit 1996) 'Onder voorbehoud'. Daarin staat een lijst met voorbehouden handelingen. ook wordt er ingegaan op risicovolle handelingen. Deze uitgave is nog...

Wetgeving en complementaire zorg

Zijn er officiële regels over het toepassen van CZ?
Medicatie

Voorbehouden handelingen zonder opdracht

Uit onderzoek van wetenschappelijk onderzoeker Jolanda de Bie is gebleken dat 17 tot 53 procent van de verpleegkundigen in ziekenhuizen, een voorbehouden handeling uitvoeren zonder directe opdracht van de arts. Op eigen initiatief dus (en 3 tot 13 procent van de verpleegkundigen in de thuiszorg). Volgens de Wet BIG mag dat niet.

Voorbehouden handelingen

Uit onderzoek van Jolanda de Bie blijkt dat veel verpleegkundigen voorbehouden handelingen uitvoeren zonder directe opdracht van de arts. Volgens de Wet BIG is dit strafbaar.