Home Tags Ziektebeelden

ziektebeelden

Ziektebeelden
petitie voor vroegherkenning sepsis

‘Nederland loopt achter bij vroegherkenning sepsis’

Verpleegkundigen, patiënten, naasten en artsen roepen op tot een Nationaal Actieplan voor meer aandacht voor (vroege) herkenning van sepsis.
Ziektebeelden

Ziekte van Parkinson: terugschakelen en de tijd nemen

De richtlijn ‘Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson’ is herzien. Wat zijn de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten in ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis? Nursing geeft tips, in samenwerking met drie verpleegkundige experts: Herma Lennaerts, Myriam Schrauwen en Winny DePaepe1.
Ziektebeelden
Vermijdbare sterfte ziekenhuizen daalt flink

Vermijdbare sterfte ziekenhuizen daalt flink

In 2011-2012 overleden 970 patiënten als gevolg van vermijdbare fouten. Toch moet er niet te vroeg worden gejuicht, want er zijn ook verbeteringen mogelijk.
Ziektebeelden
handreiking

Minister neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst

Op 1 november 2012 heeft minister Schippers van VWS de Handreiking implementatie taakherschikking in ontvangst genomen. De handreiking treedt op 15 november in werking. Het is een gezamenlijk product van de beroepsverenigingen van verpleegkundig specialisten en physician assistants V&VN, de KNMG en de NAPA.
Ziektebeelden

Wel of geen Fraxiparine®?

Verpleegkundigen op de afdeling gastro-intestinale chirurgie vragen zich af of abdominale post-OK patiënten profylactisch Fraxiparine® (nadroparine) moeten krijgen.
Ziektebeelden
414_101

De kwestie: Verpleegkundige anamnese

De verpleegkundige anamnese in het algemeen ziekenhuis sluit niet goed aan op de oudere patiënt met meerdere chronische ziekten. De verpleegkundige zal vaker met de patiënt in gesprek moeten gaan over de betekenis van ziek zijn en omgaan met ziekte.
Ziektebeelden
‘Verpleegkundige anamnese sluit niet aan op praktijk’

‘Verpleegkundige anamnese sluit niet aan op praktijk’

De verpleegkundige anamnese is een onmisbaar onderdeel om goed te kunnen verplegen. Toch neemt de anamnese niet de plaats in die zij zou moeten hebben in de huidige praktijk van veranderende zorg en patiënten met meerdere ziektes met een chronisch karakter.
Ziektebeelden

Besmettelijke ziektes

Nu de winter weer voor de deur staat, zijn ze bij Conny in de instelling extra alert op besmettelijke ziektes.
Ziektebeelden

Medische zorg verpleeghuis in gevaar

De zorg aan verpleeghuisbewoners dreigt onder de maat te komen. Dat zegt Soon, de koepelorganisatie van verpleeghuisartsen. De oorzaak is het tekort aan verpleeghuisartsen.
Ziektebeelden
pillen

Zorg sluit onvoldoende aan bij multimorbiditeit

Ruim 70 procent van de 55-plussers met een chronische ziekte heeft niet één maar meerdere chronische ziekten. De zorg is hier niet goed op ingericht.