Bejegening

ANP-1000_31489710.jpg

Familie wegsturen bij reanimatie: ja of nee?

Moet je familie wegsturen bij een heftige gebeurtenis als bijvoorbeeld een reanimatie?
Bejegening
Niet-reanimeren polsbandje blijft voorlopig

Niet-reanimeren polsbandje blijft voorlopig

Op de verpleegafdelingen Nefrologie/Endocrinologie en Short Stay van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht wordt voorlopig doorgewerkt met de rode niet-reanimeren polsbandjes.
Bejegening
‘Niet-reanimerenpolsband in strijd met privacy patiënt’

‘Niet-reanimerenpolsband in strijd met privacy patiënt’

Verpleegkundigen op Nursing.nl reageren verontrust op het bericht over het niet-reanimeren polsbandje van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ze vragen zich af of dit niet in strijd is met de privacy van de patiënt. Gezondheidszorgjurist Peter Simons vindt van wel. ‘De hoofdregel is dat gegevens van de patiënt niet publiekelijk worden gemaakt.’
Bejegening

Zorg met kleur

Het gebruik van kleur in de zorg wordt steeds belangrijker. Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam werkt sinds enkele jaren met zogeheten stoplichten. Als het stoplicht op rood staat, kunnen er geen patiënten meer bij op de afdeling. Staat het sein op oranje, dan kunnen de verpleegkundigen de drukte nog net aan. Bij groen zijn nieuwe patiënten welkom. Het schijnt een succes te zijn, omdat de verpleegkundigen nu zelf grip hebben op de werkdruk en dat heeft weer een positief effect op hun werkplezier. Project geslaagd.

 

Bejegening

Reanimatie vaak traumatisch voor verpleegkundigen

Het reanimeren van een ernstig zieke bejaarde is voor verpleegkundigen vaak een traumatische ervaring. Ze weten immers vaak van tevoren al dat het niet goed zal aflopen. Dit schrijft sociologiestudent Hugo van der Wedden in zijn bachelorscriptie ‘Reanimatie, een sociologische analyse van een modern ritueel’.

Over bejegening

Wat is bejegening?

In een professionele zorgrelatie draait het om een respectvolle bejegening van de zorgvrager. Goede communicatie is daarbij essentieel.

Lees meer

Letterlijk betekent bejegening: de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt. In de zorg hebben we het dan over de wijze waarop een zorgverlener een zorgvrager benadert. Verpleegkunde is mensenwerk. Het is dus logisch dat een correcte bejegening hier een belangrijk onderdeel van is. Een goede attitude, communicatie en omgang met verschillende zorgdisciplines is essentieel voor optimale zorgverlening. Bovendien beoordelen patiënten de kwaliteit van de zorgverlening vooral aan de manier waarop met hen is omgegaan. Of zij zich serieus voelden genomen, of ze gezien zijn, of het eten lekker was, of zij een goed gesprek met de verpleegkundige hebben gehad.

Empathische bejegening

Verpleegkundigen hebben een grote rol als het gaat om bejegening van de patiënt. Aan de manier waarop verpleegkundigen patiënten bejegenen blijkt nog altijd veel te verbeteren. In tijden van marktwerking, toenemende mondigheid en het accent op klantvriendelijkheid is dat broodnodig. Patiënten zijn gewone mensen: ze willen vriendelijk bejegend worden. Verpleegkundigen vinden dat niet altijd makkelijk: hebben het druk, hebben niet altijd goed geslapen en de patiënt is zelf ook niet altijd even prettig in de omgang. Hoe menselijk ook, het zijn geen excuses voor onvriendelijk en dus onprofessioneel gedrag. Omgaan met veeleisende mantelzorgers of vrijwilligers in de zorg is bijna een vak apart. Het vraagt geduld en vooral veel empathie. Bekijk een situatie ook eens met humor. Humor kun je bijna een verpleegkundige interventie noemen. Althans dat beweert Marcellino Bogers in zijn boek Humor. Er zijn verschillende manieren om humor toe te passen in de zorgverlening en dat met respect te doen. Het kan zowel patiënt als verpleegkundige verlichting geven, tijdens vaak zware zorgverlening. Mits passend ingezet natuurlijk.

Een lastig onderwerp met betrekking tot het thema bejegening is agressie. Agressie jegens hulpverleners komt steeds vaker voor. En niet alleen bij ambulancepersoneel. Hoe ga je om met agressie in de zorg? Daar zijn verschillende cursussen voor. Denk aan weerbaarheidstrainingen en zelfs zelfverdedigingstechnieken. Andersom is de vraag ook interessant of je door een slechte bejegening ook juist agressie kunt uitlokken.

Tips voor bejegening

Enkele tips voor een vriendelijke bejegening zijn: Tip 1: kijk mensen aan als je je voorstelt. Kijk niet terwijl je de hand van mevrouw nog vast hebt, alvast naar haar infuuspomp of de katheterzak van de buurman. Tip 2: Wees je bewust van je rol. Zorg voor een rustige en vriendelijke uitstraling, in de woorden die je kiest en de toon van je stem. Tip 3: Voor een verpleegkundige is je werk voor een deel voorspelbaar en routine, voor een patiënt vaak niet. Ga daar niet te makkelijk aan voorbij. Tip 4: Neem niet automatisch aan dat de patiënt jou wel begrijpt: in je werkdruk, je uitleg en je bejegening van anderen. Let op: patiënten houden ons in de gaten en een gehaaste en/of onvriendelijke manier van doen heeft altijd een negatieve invloed op hun. Tip 5: doe nooit alsof je iets weet terwijl dat niet zo is, en ga niet experimenteren. Iets in je lichaamstaal of de klank van je stem verraadt je. Zeg eerlijk dat je het niet weet of niet eerder gedaan hebt en roep een ervaren collega te hulp. Een eerlijk ‘ik weet het niet’ geeft een veiliger gevoel dan een oneerlijk ‘dat doe ik wel even’. Tip 6: een patiënt verdient nooit gezucht of gemopper. De zoveelste po tijdens de nachtdienst? Vervelend, maar veel vervelender voor mevrouw, die echt liever de hele nacht zou slapen.

Uitgelicht congres

Het Wondzorg congres

De Reehorst

Verpleegkundig Leiderschap

De Reehorst

Hét Dementie congres

De Reehorst

Nursing congres Oncologie in de thuiszorg

Van der Valk

Het Diabeteszorg congres

ReeHorst

Masterclass Klinisch redeneren

ReeHorst

Het Maag Darm Lever congres

De ReeHorst

Dag van de Wijkverpleging

ReeHorst

Niet-aangeboren hersenletsel

De ReeHorst