Laatste levensfase

Laatste levensfase

Blog Hugo: ‘Praat met kwetsbare ouderen over hun toekomst’

Verpleegkundigen zijn heel goed in het voeren van gesprekken met kwetsbare ouderen. En ze moeten dat duidelijker laten weten aan artsen en bestuurders, vindt Hugo.
haloperidol

Nursing Challenge: haloperidol (‘haldol’)

Mensen met dementie, wanen, psychoses, of een delier krijgen vaak haloperidol voorgeschreven. Maar ook als anti-emeticum in de palliatieve fase is het een vaak gebruikt middel.

Aandacht voor zingeving door verpleegkundigen: 7 tips

'Een simpele vraag kan al voldoende zijn.'
Laatste levensfase
AdobeStock_97206340.jpg

Meeste verpleegkundigen horen doodswens

In bijna de helft van de gevallen vraagt de patiënt of bewoner de zorgverlener om hulp hierbij.
Laatste levensfase
Blog Sandra: 'Een hemd zonder zakken'

Blog Sandra: ‘Een hemd zonder zakken’

Iedereen in Sandra's omgeving heeft het maar over de sluiting of - nu weer - doorstart van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Iedereen heeft het altijd over ziekenhuizen. 'Weten mensen wel, dat er nog veel meer mensen in de problemen zitten, binnen zorggroep Pasana? De ouderenzorg, bijvoorbeeld.'
Laatste levensfase
Verpleegkundigen krijgen ook te maken met het Zorginstituut Nederland

We doen er toe! (als we aan het bed staan)

In ziekenhuizen waar het aantal verpleegkundigen hoog is en meer verpleegkundigen een hbo-v diploma hebben, sterven minder patiënten dan in ziekenhuizen met minder personeel dat minder hoog is opgeleid. Dat concludeert een internationaal onderzoeksteam in een artikel dat onlangs in The Lancet verscheen. Hugo denkt er het zijne van.
Laatste levensfase
VMS nog niet volledig geïmplementeerd

VMS nog niet volledig geïmplementeerd

Geen van de thema’s van het VMS veiligheidsprogramma is volledig geïmplementeerd in alle Nederlandse ziekenhuizen binnen de gestelde termijn van vier jaar.
Laatste levensfase

‘300.000 kwetsbare ouderen erbij’

Tussen 2010 en 2030 zal het aantal kwetsbare ouderen stijgen van 700.000 naar ongeveer een miljoen.
Laatste levensfase
Haal verpleegkundige weer naar verpleeghuis

Haal verpleegkundige weer naar verpleeghuis

Het is belangrijk dat de verpleegkundige terugkomt voor de ‘directe zorg aan het bed in de ouderenzorg’. Niet om de verzorgenden te vervangen, maar om met hen samen werken en te zorgen voor kwaliteit en deskundigheid.
Laatste levensfase
Meer ouderen sterven in hitteperiode

Meer ouderen sterven in hitteperiode

Door de hitte zijn de afgelopen periode vijfhonderd meer mensen gestorven dan normaal. Vooral ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn kwetsbaar.

Over laatste levensfase

Palliatieve/terminale zorg

Bij palliatieve of terminale zorg is de zorg niet meer gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Vaak gaat het om bestrijding van symptomen zoals pijn, benauwdheid en delier, in sommige gevallen door palliatieve sedatie.

Lees meer

Onder zorg in de laatste levensfase valt de palliatieve/terminale zorg (eventueel in combinatie met palliatieve sedatie), maar ook euthanasie en advance care planning. In recente maatschappelijke discussies is het onderwerp ‘voltooid leven’ ook aan dit rijtje toegevoegd.

Palliatieve zorg en sedatie

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie ofwel verzachting of verlichting, bij patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Dit kan thuis plaatsvinden, maar ook in een hospice, ziekenhuis of verpleeghuis. Palliatieve zorg heeft vaak de vorm van symptoombestrijding, bijvoorbeeld bij pijn, dyspnoe (benauwdheid), delier, misselijkheid en braken. Ook bij optimale palliatieve zorg komen situaties voor waarbij symptoombestrijding niet voldoende werkt. Als in zo’n situatie het lijden van de patiënt hoog is, kan gekozen worden voor palliatieve sedatie. Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn van de patiënt opzettelijk verlaagd, ofwel continu tot aan het overlijden, ofwel intermitterend. Verpleegkundigen kunnen in opdracht van de arts de bewustzijnsverlagende medicatie toedienen. Palliatieve sedatie heeft niet als doel om het leven van de patiënt te verkorten, en moet daarom niet verward worden met euthanasie.

Euthanasie

Bij euthanasie is het doel van de medische handeling het overlijden van een terminale patiënt, omdat er sprake is van uitzichtloos lijden. De patiënt moet hiervoor een wilsverklaring ondertekend hebben. Euthanasie is een taak voor de arts, verpleegkundigen mogen nooit euthanasie uitvoeren. Wel mag een verpleegkundige de voorbereidende handelingen treffen, zoals een infuus aanhangen.

Voltooid leven

Recent heeft het omstreden onderwerp ‘voltooid leven’ zijn intrede gedaan in de zorg in de laatste levensfase. Volgens overheidsplannen zouden mensen die hun leven als voltooid zien (maar waarbij er geen sprake is van ondraaglijk medisch lijden) de mogelijkheid moeten krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen. Een stervenshulpverlener zou hen hierbij moeten begeleiden. Het is nog onduidelijk of deze overheidsplannen werkelijkheid zullen worden en wat de rol van de verpleegkundige hierin zal zijn.

Advance care planning

Het bespreken en vastleggen van zorgwensen rondom de laatste levensfase wordt Advance Care Planning genoemd. In tegenstelling tot de gebruikelijke zorgplanning gaat het hier om beslissingen die genomen moeten worden in de toekomst, wanneer de patiënt wilsonbekwaam is door bijvoorbeeld dementie, of hij zijn wensen om een andere reden niet meer kan uiten. Advance Care Planning kan gaan om het opstellen van wilsverklaringen zoals een niet-reanimerenverklaring of een niet-hospitaliserenverklaring, maar ook om het hele proces van het bespreken van de wensen van de patiënt rondom de laatste levensfase.

Stervensfase

Bij patiënten met een chronische ziekte kan de gezondheid een aantal dagen vóór het overlijden sterk achteruit gaan. De stervensfase wordt vaak gemarkeerd door signalen die de naderende dood lijken aan te kondigen, zoals lijkvlekken, een reutelende ademhaling of de Cheyne-Stokes-ademhaling, en terminaal delier.

Uitgelicht congres

Het Maag Darm Lever congres

De ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Nursing Longen Congres

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

Van der Valk Hotel

Nursing Brein College

ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst

Nursing Experience 2022

1931 Congrescentrum