Laatste levensfase

Ziektebeelden

Nursing Challenge Misselijkheid en braken

De Nursing Challenge van februari gaat over misselijkheid en braken. Hoe ziet de fysiologie eruit, wat moet je weten over anti-emetica en welke verpleegkundige interventies kun je inzetten? De toets is goed voor 2 accreditatiepunten.
Medicatie

Nursing Challenge Misselijkheid en braken | Anti-emetica

De medicamenteuze behandeling van ‘gewone’ misselijkheid bestaat uit anti-emetica. De dopamine-antagonisten domperidon en metoclopramide onderdrukken misselijkheid en braken, en bevorderen de maagontlediging.
Ziektebeelden

Nursing Challenge Misselijkheid en braken | De fysiologie

Misselijkheid en braken zorgen voor veel discomfort bij patiënten. Lees hier welke fysiologische mechanismen hierbij een rol spelen.
Ziektebeelden

Nursing Challenge Misselijkheid en braken | Verpleegkundige interventies

Anti-emetica zijn niet altijd nodig bij misselijkheid en braken: ook verpleegkundige interventies kunnen veel effect hebben. Belangrijk daarvoor is een goede anamnese. Wat vraag je uit, en waar let je op?

‘Deze denkfouten over klinisch redeneren maak je nooit meer’

Klinisch redeneren helpt snel en goed te communiceren met artsen, ondersteunt een meer gelijkwaardige samenwerking en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Toch leven er nog veel misvattingen over. Docent Margreet van der Pol zet de 5 meest gemaakte denkfouten op een rijtje.
EBP
EBP - evidence based practice

EBP: Zorgt blaasvulling vóór verwijdering van een verblijfskatheter voor een kortere tijd tot ontslag?

Bij de Trial Without Catheter (TWOC) procedure wordt de blaas voor verwijdering van een blaaskatheter gevuld met NaCl. Zo is het mogelijk om na mictie te controleren of de blaas goed geledigd is. Verpleegkundigen vroegen zich af of patiënten eerder met ontslag kunnen door deze procedure.
Werk en cao
Demonstrerende verpleegkundigen.

Vakbonden accepteren 13% loonsverhoging niet en dreigen met acties

Het cao-overleg tussen de vakbonden en de NVZ is mislukt. FNV, CNV, NU’91 en FBZ dreigen met acties in de ziekenhuizen.
De Verpleegkundige
Verpleegkundigen op de covid-afdeling ziekenhuis.

Eerste Kamer wil fonds voor zorgpersoneel met long covid. Minister Helder gaat overstag

Het ministerie van Volksgezondheid moet 150 miljoen euro in de begroting opnemen voor zorgpersoneel met langdurige coronaklachten. Dat wil de Eerste Kamer. Minister Helder zegt nu aan een financiële regeling te willen werken.

Talent Tessa: ‘Grenzen aangeven helpt je te focussen’

Tessa de Vries (31) werkt op de Acute Opname Afdeling (AOA) van het OLVG locatie West in Amsterdam. Daar zette ze een leerwerkplaats op zodat studenten zich op een zo veilig mogelijke manier kunnen ontwikkelen. Ook is ze DIM-coördinator op de AOA.
Werk en cao
Verpleegkundige en student bij computer.

Vakbonden en NVZ hebben nog geen akkoord bereikt

De vakbonden en de NVZ bereikten in de nacht van maandag op dinsdag geen akkoord over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. De NVZ zegt dat de vakbonden hun reële loonbod afwijzen, maar volgens NU'91 is dat geen eindbod. Dat zou vandaag komen maar is er nog niet.

Over laatste levensfase

Palliatieve/terminale zorg

Bij palliatieve of terminale zorg is de zorg niet meer gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Vaak gaat het om bestrijding van symptomen zoals pijn, benauwdheid en delier, in sommige gevallen door palliatieve sedatie.

Lees meer

Onder zorg in de laatste levensfase valt de palliatieve/terminale zorg (eventueel in combinatie met palliatieve sedatie), maar ook euthanasie en advance care planning. In recente maatschappelijke discussies is het onderwerp ‘voltooid leven’ ook aan dit rijtje toegevoegd.

Palliatieve zorg en sedatie

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie ofwel verzachting of verlichting, bij patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Dit kan thuis plaatsvinden, maar ook in een hospice, ziekenhuis of verpleeghuis. Palliatieve zorg heeft vaak de vorm van symptoombestrijding, bijvoorbeeld bij pijn, dyspnoe (benauwdheid), delier, misselijkheid en braken. Ook bij optimale palliatieve zorg komen situaties voor waarbij symptoombestrijding niet voldoende werkt. Als in zo’n situatie het lijden van de patiënt hoog is, kan gekozen worden voor palliatieve sedatie. Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn van de patiënt opzettelijk verlaagd, ofwel continu tot aan het overlijden, ofwel intermitterend. Verpleegkundigen kunnen in opdracht van de arts de bewustzijnsverlagende medicatie toedienen. Palliatieve sedatie heeft niet als doel om het leven van de patiënt te verkorten, en moet daarom niet verward worden met euthanasie.

Euthanasie

Bij euthanasie is het doel van de medische handeling het overlijden van een terminale patiënt, omdat er sprake is van uitzichtloos lijden. De patiënt moet hiervoor een wilsverklaring ondertekend hebben. Euthanasie is een taak voor de arts, verpleegkundigen mogen nooit euthanasie uitvoeren. Wel mag een verpleegkundige de voorbereidende handelingen treffen, zoals een infuus aanhangen.

Voltooid leven

Recent heeft het omstreden onderwerp ‘voltooid leven’ zijn intrede gedaan in de zorg in de laatste levensfase. Volgens overheidsplannen zouden mensen die hun leven als voltooid zien (maar waarbij er geen sprake is van ondraaglijk medisch lijden) de mogelijkheid moeten krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen. Een stervenshulpverlener zou hen hierbij moeten begeleiden. Het is nog onduidelijk of deze overheidsplannen werkelijkheid zullen worden en wat de rol van de verpleegkundige hierin zal zijn.

Advance care planning

Het bespreken en vastleggen van zorgwensen rondom de laatste levensfase wordt Advance Care Planning genoemd. In tegenstelling tot de gebruikelijke zorgplanning gaat het hier om beslissingen die genomen moeten worden in de toekomst, wanneer de patiënt wilsonbekwaam is door bijvoorbeeld dementie, of hij zijn wensen om een andere reden niet meer kan uiten. Advance Care Planning kan gaan om het opstellen van wilsverklaringen zoals een niet-reanimerenverklaring of een niet-hospitaliserenverklaring, maar ook om het hele proces van het bespreken van de wensen van de patiënt rondom de laatste levensfase.

Stervensfase

Bij patiënten met een chronische ziekte kan de gezondheid een aantal dagen vóór het overlijden sterk achteruit gaan. De stervensfase wordt vaak gemarkeerd door signalen die de naderende dood lijken aan te kondigen, zoals lijkvlekken, een reutelende ademhaling of de Cheyne-Stokes-ademhaling, en terminaal delier.

Uitgelicht congres

Topsprekers in de Ouderenzorg

ReeHorst

Dag van de Wijkverpleging

ReeHorst

Nursing Experience summer edition 2023

ReeHorst

Het Maag Darm Lever congres

De ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Nursing Longen Congres

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

Van der Valk Hotel

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst