Opleiding en deskundigheid

EBP

Te moeilijk, niet nuttig: 4 misvattingen over EBP

Je kunt de zorg ermee verbeteren, maar EBP is niet bij alle verpleegkundigen populair. EBP-docent Peter Hoegen reageert op 4 veelgehoorde misvattingen.
Anne Eskes

Verpleegkundige leiders stellen zich voor in vlog

Negen gepromoveerde onderzoekers in de verplegingswetenschap hebben een vlog gemaakt om zichzelf en hun visie te laten zien.
Meer geld voor POH-ggz

Meer geld voor POH-ggz

Huisartsen krijgen de komende jaren zeer waarschijnlijk bijna 70 miljoen extra voor de inzet van praktijkondersteuners ggz. Dit schrijft minister Schippers in een brief aan de tweede kamer.

‘Coördinator vrijwilligerswerk minimaal op hbo-niveau’

Zorgorganisaties moeten de coördinator vrijwilligerswerk meer verantwoordelijkheid geven en hoger in de organisatie plaatsen. Dat is een van de punten die naar voren komt in de nieuwe handreiking vrijwilligerswerk ‘Stevig fundament als basis’ door Vilans en Movisie.
398education_sxchu_shho

‘Opleiding verpleegkunde moet flink beter’

De opleiding van verpleegkundigen kan en moet beter volgens prof. dr. Petrie Roodbol van het UMCG. Tijdens haar oratie op 11 september pleit zij voor integratie van theorie en praktijk in een opleiding waarin school en stages in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm krijgen.

Bonden bezorgd om verdwijnen mbo-verpleegkundige

De vakbonden CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en NU'91 uiten opnieuw hun zorgen over het mogelijk verdwijnen van de mbo-verpleegkundige.

Opleiding voor HBO-VGG’ers van start

Zes Rotterdamse zorgorganisaties hebben samen met Hogeschool Rotterdam de aftrap gegeven voor de verdiepende opleiding Gerontologie Geriatrie voor HBO-verpleegkundigen. Het gaat om Argos Zorggroep, Laurens, Stichting Humanitas, Vierstroom, De Zellingen en Zorg op Noord.

Studenten winnen prijs met zorgriem

Studenten van de hbo-opleiding Management in de Zorg aan de Haagse Hogeschool bedachten een zorgriem, Grabb-it. Ze hebben hiermee de hbo-prijs gewonnen tijdens de regiofinale van Jong Ondernemen.
nbb_foto_698106_650x433_200

Nieuwe beroepsprofielen verpleegkundigen gepresenteerd

Donderdagmorgen presenteerde V&V2020 de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in 2020. In de voorstellen is de verpleegkundige hbo-opgeleid en zal de mbo-verpleegkundige zorgkundige heten. Een aantal werkgeversorganisaties is op onderdelen zeer afwijzend. Ook de vakbonden maken zich zorgen.

Hbo-verpleegkunde is populair

Steeds meer studenten kiezen voor de hbo-opleiding tot verpleegkundige. Dat blijkt uit onderzoek van de HBO-raad.

Over opleiding en deskundigheid

Leren en loopbaan

Ook al heb je je verpleegkundige basisopleiding doorlopen, als verpleegkundige ben je nooit uitgeleerd. Via deze themapagina vind je informatie over opleidingen, stagelopen, deskundigheid, deskundigheidsbevordering en het kwaliteitsregister V&V.

Lees meer

Zonder gedegen opleiding kun je geen verpleegkundige zijn. En ook als je de mbo-v of hbo-v doorlopen hebt, dan ben je als verpleegkundige nooit uitgeleerd. Via deze themapagina vind je informatie over opleidingen, stagelopen, deskundigheid, deskundigheidsbevordering en het kwaliteitsregister V&V.

Opleidingen voor verpleegkundigen

Er zijn twee beroepsopleidingen voor verpleegkundigen: die op mbo-niveau (niveau 4) en die op hbo-niveau, hbo-verpleegkunde. In de praktijk mbo-v en hbo-v genoemd. Tijdens deze opleidingen verpleegkunde worden studenten breed opgeleid, zodat ze in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunnen: in een ziekenhuis of in de wijk bijvoorbeeld.

Hbo-verpleegkunde

Ondanks het zorgwekkende tekort aan verpleegkundigen, kan niet iedereen zomaar de hbo-opleiding voor verpleegkundige volgen. Voor de meeste opleidingen geldt een decentrale selectie. Hierbij wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student verpleegkunde. Bij de centrale loting (numerus fixus) golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Het gebrek aan kwalitatief goede stageplaatsen is de belangrijkste reden voor de decentrale selectie van studenten. Het gebrek aan stageplaatsen wordt momenteel gezien als het grootste probleem in de verpleging.

BIG-register

Wanneer een verpleegkundige haar beroepsopleiding heeft afgesloten, moet ze zich registreren in het BIG-register. Dat is een garantie voor de deskundigheid die ze op dat moment heeft. Maar jaren later zegt die registratie niet zo veel meer over de deskundigheid op dat moment. Daarom moeten verpleegkundigen om de vijf jaar kunnen aantonen dat ze hun vak nog op een goede manier kunnen uitoefenen: de herregistratie BIG. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: of de verpleegkundige het beroep de laatste vijf jaar daadwerkelijk heeft uitgeoefend; of de verpleegkundige op de hoogte is van de actuele stand van zaken.
De wet BIG concentreert zich voornamelijk op het eerste punt, de beroepsgroep zelf bewaakt het tweede. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft hiervoor een kwaliteitsregister, het Kwaliteitsregister V&V, waarin verpleegkundigen hun deskundigheidsbevorderende activiteiten (DBA’s ) kunnen registreren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erkent het Kwaliteitsregister V&VN als professionele standaard voor deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens de IGZ geven inschrijvingen in dit register meer garanties dat de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden op peil is en blijft.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is nodig om de kwaliteit van zorg op peil te houden of te verbeteren. Maar deskundigheidsbevordering alleen is vaak niet genoeg. Het lezen van vakliteratuur of het bijwonen van een congres vergroot wel de kennis van verpleegkundigen, maar heeft meestal weinig effect op het gedrag in het dagelijkse werk. Een volgende stap moet daarom zijn dat de opgedane kennis verspreid en ingevoerd wordt op de afdeling. Dit kan bijvoorbeeld door de kennis te delen met collega’s via het geven van een klinische les.

Professionalisering

Verpleegkundigen zijn professionals, net als andere beroepsbeoefenaren die in de wet BIG genoemd worden. Professional zijn, betekent bezig zijn met individuele professionalisering. Met individuele professionalisering wordt bedoeld: het proces waarin individuele (leerling)verpleegkundigen op basis van kennis en inzichten die binnen de verpleegkundige beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen visie op de aard en het belang van het verpleegkundig beroep ontwikkelen en ook op hun beroepsmatige taken en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk moet dit proces tot resultaat hebben dat (leerling)verpleegkundigen hun beroep op een reflexieve, overtuigende, adequate en collegiale manier uitoefenen. Individuele professionalisering houdt dus in dat individuele verpleegkundigen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak en daarmee aan de verdere professionalisering van het beroep.
Professionalisering speelt zich niet alleen op individueel niveau af, maar ook op het niveau van de beroepsgroep. Op het niveau van de beroepsgroep zijn er beroepsverenigingen die de belangen van verpleegkundigen behartigen en de inhoud van het beroep verder ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan vakbonden en beroepsorganisaties. We lichten hierna toe waar zij zich mee bezighouden.

Beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties maken zich sterk voor de professionalisering en de inhoud van het verpleegkundige beroep. De belangrijkste beroepsorganisatie in Nederland is V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Dit is een onafhankelijke beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organisatie heeft zo’n veertig afdelingen en platforms voor de verschillende specialismen. V&VN vertegenwoordigt de belangen van de beroepsgroepen verpleegkundigen en verzorgenden. In deze functie is V&VN als gesprekspartner aangewezen voor overheid, politiek, brancheorganisaties en andere partijen op het terrein van de beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en positionering van het beroep.

V&VN richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening onder andere door:
•Het aanbieden van verschillende vormen van deskundigheidsbevordering;
•Het ontwikkelen van de professionele standaard van verpleegkundigen en verzorgenden;
•Het beheer van het Kwaliteitsregister V&V.

Uitgelicht congres

Het Dementie congres

ReeHorst

Nursing Brein College

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van der Valk

Masterclass EBP

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

ReeHorst

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Congres Kleinschalig Zorgen

ReeHorst

Masterclass Klinisch Redeneren

ReeHorst

Nursing Brein College

Niet-aangeboren hersenletsel

Het Pijn congres

Het Maag Darm Lever congres

ReeHorst

Masterclass Klinisch Redeneren

ReeHorst

Masterclass Klinisch Redeneren

ReeHorst

Het Dementie congres

ReeHorst

Masterclass Vakbekwaam indiceren

Landgoed Zonheuvel

MedicatieVeiligheid

Het Diabeteszorg congres

ReeHorst

Masterclass EBP

Nursing College: anatomie – pathologie – fysiologie

Radboudumc

Het Wondzorg congres

ReeHorst

Het Wondzorg congres

ReeHorst

Nursing Experience

Verpleegkundig Leiderschap

ReeHorst

Het Dementie congres

ReeHorst

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Gooiland

Masterclass Klinisch Redeneren

Landgoed Zonheuvel

Nursing College: anatomie – pathologie – fysiologie

Radboudumc