Opleiding en deskundigheid

Inschrijving Nursing Festival 2020 geopend

Ben jij al toe aan een zomers verpleegkundig feestje? De inschrijving voor de tweede editie van het Nursing Festival op donderdag 27 augustus 2020 is nu geopend.

Aan deze bijscholing hebben verpleegkundigen vooral behoefte

Het Nivel vroeg 1187 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners naar de kwaliteit en veiligheid van zorg. De zorgverleners kwamen met diverse adviezen voor verbetering.
Thuiszorg
Wijkverpleegkundigen

Friese wijkverpleegkundigen indiceren huishoudelijke hulp

In het Friese Ooststellingwerf indiceert de wijkverpleegkundige de huishoudelijke hulp. Dit scheelt dubbel werk.
Thuiszorg
minustenregistratie

Eindelijk: verlost van de minutenregistratie

De minutenregistratie wordt afgeschaft. Dit blijkt uit het nieuwe 'Kwaliteitskader wijkverpleging'.
Thuiszorg
wijkverpleging

Studenten leren meer over de wijk in hbo-v

In de lesprogramma’s van de hbo-v-opleidingen is meer aandacht gekomen voor vakken die nodig zijn voor het  werken in de wijkverpleging,
Beroepsvereniging wijkverpleegkundigen

Jos de Blok: ‘Eigen regie over bekwaamheid, geen punten’

De nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen, Voor de Wijk, is inmiddels een paar weken in bedrijf. De oprichting leverde een stroom aan reacties op. Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, geeft een toelichting op de ontwikkelingen.
Thuiszorg
verpleegkundige in de thuiszorg verzorgt stoma

Thuiszorg is nuttig maar niet aantrekkelijk volgens eerstejaars hbo-v

Hoewel ze thuiszorg belangrijk en nuttig vinden, willen eerstejaars hbo-v’ers er liever niet stage lopen. Dat is onterecht en problematisch, pleit verpleegkundige en onderzoeker Margriet van Iersel.
Jos de Blok is directeur van Buurtzorg Nederland

Buurtzorg stopt lidmaatschap V&VN en start eigen kennisplatform

Buurtzorg lanceert nog voor de zomer een eigen kennisplatform voor haar medewerkers, aldus Jos de Blok.
Beeldvorming over wijkverpleging

Studenten hbo-v: ‘Wijkzorg erg betekenisvol, maar niks voor mij’

Om meer hbo-v’ers in de wijk te krijgen, moet de beeldvorming over wijkverpleegkunde bij eerstejaars studenten al veranderen. Dat zegt onderzoeker en hogeschooldocent Margriet van Iersel.

Over opleiding en deskundigheid

Leren en loopbaan

Ook al heb je je verpleegkundige basisopleiding doorlopen, als verpleegkundige ben je nooit uitgeleerd. Via deze themapagina vind je informatie over opleidingen, stagelopen, deskundigheid, deskundigheidsbevordering en het kwaliteitsregister V&V.

Lees meer

Zonder gedegen opleiding kun je geen verpleegkundige zijn. En ook als je de mbo-v of hbo-v doorlopen hebt, dan ben je als verpleegkundige nooit uitgeleerd. Via deze themapagina vind je informatie over opleidingen, stagelopen, deskundigheid, deskundigheidsbevordering en het kwaliteitsregister V&V.

Opleidingen voor verpleegkundigen

Er zijn twee beroepsopleidingen voor verpleegkundigen: die op mbo-niveau (niveau 4) en die op hbo-niveau, hbo-verpleegkunde. In de praktijk mbo-v en hbo-v genoemd. Tijdens deze opleidingen verpleegkunde worden studenten breed opgeleid, zodat ze in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunnen: in een ziekenhuis of in de wijk bijvoorbeeld.

Hbo-verpleegkunde

Ondanks het zorgwekkende tekort aan verpleegkundigen, kan niet iedereen zomaar de hbo-opleiding voor verpleegkundige volgen. Voor de meeste opleidingen geldt een decentrale selectie. Hierbij wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student verpleegkunde. Bij de centrale loting (numerus fixus) golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Het gebrek aan kwalitatief goede stageplaatsen is de belangrijkste reden voor de decentrale selectie van studenten. Het gebrek aan stageplaatsen wordt momenteel gezien als het grootste probleem in de verpleging.

BIG-register

Wanneer een verpleegkundige haar beroepsopleiding heeft afgesloten, moet ze zich registreren in het BIG-register. Dat is een garantie voor de deskundigheid die ze op dat moment heeft. Maar jaren later zegt die registratie niet zo veel meer over de deskundigheid op dat moment. Daarom moeten verpleegkundigen om de vijf jaar kunnen aantonen dat ze hun vak nog op een goede manier kunnen uitoefenen: de herregistratie BIG. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: of de verpleegkundige het beroep de laatste vijf jaar daadwerkelijk heeft uitgeoefend; of de verpleegkundige op de hoogte is van de actuele stand van zaken.
De wet BIG concentreert zich voornamelijk op het eerste punt, de beroepsgroep zelf bewaakt het tweede. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft hiervoor een kwaliteitsregister, het Kwaliteitsregister V&V, waarin verpleegkundigen hun deskundigheidsbevorderende activiteiten (DBA’s ) kunnen registreren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erkent het Kwaliteitsregister V&VN als professionele standaard voor deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens de IGZ geven inschrijvingen in dit register meer garanties dat de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden op peil is en blijft.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is nodig om de kwaliteit van zorg op peil te houden of te verbeteren. Maar deskundigheidsbevordering alleen is vaak niet genoeg. Het lezen van vakliteratuur of het bijwonen van een congres vergroot wel de kennis van verpleegkundigen, maar heeft meestal weinig effect op het gedrag in het dagelijkse werk. Een volgende stap moet daarom zijn dat de opgedane kennis verspreid en ingevoerd wordt op de afdeling. Dit kan bijvoorbeeld door de kennis te delen met collega’s via het geven van een klinische les.

Professionalisering

Verpleegkundigen zijn professionals, net als andere beroepsbeoefenaren die in de wet BIG genoemd worden. Professional zijn, betekent bezig zijn met individuele professionalisering. Met individuele professionalisering wordt bedoeld: het proces waarin individuele (leerling)verpleegkundigen op basis van kennis en inzichten die binnen de verpleegkundige beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen visie op de aard en het belang van het verpleegkundig beroep ontwikkelen en ook op hun beroepsmatige taken en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk moet dit proces tot resultaat hebben dat (leerling)verpleegkundigen hun beroep op een reflexieve, overtuigende, adequate en collegiale manier uitoefenen. Individuele professionalisering houdt dus in dat individuele verpleegkundigen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak en daarmee aan de verdere professionalisering van het beroep.
Professionalisering speelt zich niet alleen op individueel niveau af, maar ook op het niveau van de beroepsgroep. Op het niveau van de beroepsgroep zijn er beroepsverenigingen die de belangen van verpleegkundigen behartigen en de inhoud van het beroep verder ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan vakbonden en beroepsorganisaties. We lichten hierna toe waar zij zich mee bezighouden.

Beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties maken zich sterk voor de professionalisering en de inhoud van het verpleegkundige beroep. De belangrijkste beroepsorganisatie in Nederland is V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Dit is een onafhankelijke beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organisatie heeft zo’n veertig afdelingen en platforms voor de verschillende specialismen. V&VN vertegenwoordigt de belangen van de beroepsgroepen verpleegkundigen en verzorgenden. In deze functie is V&VN als gesprekspartner aangewezen voor overheid, politiek, brancheorganisaties en andere partijen op het terrein van de beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en positionering van het beroep.

V&VN richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening onder andere door:
•Het aanbieden van verschillende vormen van deskundigheidsbevordering;
•Het ontwikkelen van de professionele standaard van verpleegkundigen en verzorgenden;
•Het beheer van het Kwaliteitsregister V&V.

Uitgelicht congres

Verpleegkundig Leiderschap

Masterclass Klinisch redeneren_10 december 2020_nursing

Masterclass Klinisch redeneren

Masterclass Klinisch redeneren_ juni 2020

Masterclass Klinisch redeneren

prof. dr. Erik Scherder_Nursing Brein College

Nursing Brein College

Nursing College: anatomie – pathologie – fysiologie

Dementie congres juni 2020

Het Dementie congres

PijnCongres_Nursing_24september_2020

Nursing Pijn Congres

Masterclass Vakbekwaam Indiceren_Nursing_augustus2020

Masterclass Vakbekwaam indiceren

Ouderenpsychiatrie_congres_nursing_2020

Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Nursing Festival 2020

Nursing Festival

Nursing College: anatomie – pathologie – fysiologie

Het Diabeteszorg congres

De Dag van de Zorgprofessional

Congres Kleinschalig Zorgen

Het Wondzorg congres mei 2020_Nursing

Het Wondzorg congres

Masterclass Klinische Redeneren - maart 2020

Masterclass Klinisch redeneren

Het Dementie congres MRT2020_nieuw programma

Hét Dementie Congres

Het Nursing MDL congres 2020

Het Maag Darm Lever congres

Dag van de Medicatieveiligheid

Verpleegkundig Leiderschap

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg