Tuchtrecht

Tuchtrecht

Plannen voor verplicht vermelden BIG-nummer stuiten op onbegrip

De discussie over het verplicht vermelden van het BIG-nummer zorgde voor veel onrust onder verpleegkundigen. Waar is zo’n ‘bureaucratische maatregel’ voor nodig? En verpleegkundigen hebben toch ook recht op privacy?
Tuchtrecht
vergrootglas

Wetenschap: ‘Tuchtklachten indienen moet uitsluitend bij inspectie liggen’

Klagen in het tuchtrecht komt grotendeels voor rekening van patiënten en naasten, en dat moet anders. Dat stelt universitair docent gezondheidsrecht Caressa Bol. 
Tuchtrecht
Verpleegkundige helpt partner sterven: waarschuwing tuchtcollege

Verpleegkundige helpt partner sterven: waarschuwing tuchtcollege

De tuchtrechter heeft woensdag een waarschuwing opgelegd aan een verpleegkundige van een Limburgs ziekenhuis die haar echtgenoot zelf verdoofde tijdens zijn sterven. Ook de anesthesist die morfine uit de ziekenhuisapotheek leverde, kreeg een waarschuwing.
Tuchtrecht
Wederom verpleegkundige berecht wegens stelen morfine

Wederom verpleegkundige berecht wegens stelen morfine

Een verpleegkundige in de omgeving Eindhoven krijgt een doorhaling in het BIG-register vanwege diefstal van morfine en slaapmiddelen bij verschillende werkgevers.
Tuchtrecht
Inspectie mag voortaan direct beroepsverbod opleggen

Inspectie mag voortaan direct beroepsverbod opleggen

Een disfunctionerende arts of verpleegkundige kan voortaan meteen een beroepsverbod krijgen, nog voor er een tucht- of strafzaak is gestart.
Tuchtrecht
'Inspectie moet altijd tuchtrecht gebruiken'

‘Inspectie moet altijd tuchtrecht gebruiken’

Minister Edith Schippers wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg op geen enkele manier afspraken maakt met disfunctionerende zorgverleners. De IGZ moet gebruik maken van publiekrechtelijke mogelijkheden, zoals het starten van een tuchtzaak.
Tuchtrecht
Verpleegkundige geschrapt uit BIG na seksuele intimidatie

Verpleegkundige geschrapt uit BIG na seksuele intimidatie

Een verpleegkundige werkzaam in de thuis- en ouderenzorg is verwijderd uit het BIG-register na grensoverschrijdend seksueel gedrag bij twee cliënten.
Tuchtrecht

Tuchtcollege berispt verpleegkundige en gynaecologen Sionsberg

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Groningen heeft klachten tegen twee gynaecologen en een verpleegkundige van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum gegrond verklaard.
Tuchtrecht
Inspectie bezorgd over slechte rekenvaardigheden

Inspectie bezorgd over slechte rekenvaardigheden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het zorgelijk dat bijna de helft van de verpleegkundigen problemen heeft met rekenen.
Tuchtrecht
Tuchtrechter zet verpleegkundige uit BIG

Tuchtrechter zet verpleegkundige uit BIG

De voormalig verpleegkundige uit Oss die een bejaarde cliënte heeft verkracht wordt uit het BIG-register geschrapt. Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven laten weten.

Over tuchtrecht

Wat is tuchtrecht?

Verpleegkundigen die tekort schieten in hun zorgverlening kunnen voor een tuchtcollege worden gedaagd. Dit gebeurt in het kader van de Wet BIG. Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de patiëntveiligheid te bewaken.

Lees meer

Een regionaal tuchtcollege, de eerste stap in het tuchtrecht, bestaat uit drie lid-verpleegkundigen en twee juristen, waarvan er een als rechter optreedt. De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle. Het Centraal College, waar je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak van het regionale tuchtcollege, bestaat uit twee lid-verpleegkundigen en drie juristen. Je kunt een advocaat in de arm nemen om je bij te staan.

Tuchtrecht voor verpleegkundigen
Het tuchtcollege behandelt wekelijks zaken tegen verpleegkundigen die een fout hebben gemaakt in hun werk of die nalatig zijn geweest. Oftewel: verpleegkundigen van wie het handelen of nalaten in strijd is met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Het gaat uitsluitend om verpleegkundigen die ook daadwerkelijk in die functie werkten toen zij een fout begingen. Een verpleegkundige die als doktersassistent of operatieassistent werkt valt dus niet onder het tuchtrecht. Praktijkbegeleiders, coördinatoren en verpleegkundig docenten vallen weer wel onder dat recht: zij zijn immers actief als verpleegkundige.

Tuchtrecht straffen
Het tuchtcollege kent een aantal maatregelen, oplopend in zwaarte:
-Waarschuwing
-Berisping
-Geldboete (max. 4500 euro)
-Schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk)
-Gedeeltelijke ontzegging uitoefenen van het beroep
-Schrapping uit BIG-register
Sinds juli 2012 zijn naast schorsingen en doorhalingen ook berispingen en geldboetes openbaar in het BIG-register.

Het tuchtcollege oordeelt zo
De tuchtrechter kijkt in principe altijd naar Beroepscodes, zoals die van NU’91. Ook weegt het naleven van protocollen zeer zwaar en is het belangrijk dat je altijd bekwaam bent. Verzachtende omstandigheden kunnen een rol spelen bij het komen tot een uitspraak. Je kunt hierbij denken aan het afwezig zijn van een protocol of het nooit eerder betrokken zijn geweest bij incidenten. Verzwarende omstandigheden zijn er ook: gebrek aan inzicht is in het verleden wel eens op die manier beoordeeld door een rechter.

Tuchtrechtklacht tegen verpleegkundige
Deze mensen kunnen een klacht tegen een verpleegkundige indienen:
-Een patiënt
-Familie van een patiënt
-Je opdrachtgever
-Je werkgever
-Een inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Redenen voor een tuchtrecht klacht
Bij de tuchtcolleges kunnen mensen klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Hieronder staan enkele voorbeelden van klachten die in het tuchtrecht voorkomen:
-Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
-Onvoldoende informatie over de behandeling
-Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
-Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
-Schenden van het beroepsgeheim
-Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
-Seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag
-Ook valt onder het tuchtrecht het onzorgvuldig handelen van een zorgverlener buiten de directe relatie met een patiënt. Dan moet de gedraging waarover wordt geklaagd wel voldoende weerslag hebben op de uitoefening van de individuele gezondheidszorg

Verpleegkundige berispt
Een gebrek aan niet-pluisgevoel kwam een verpleegkundige in 2016 op een tuchtrechtelijke berisping te staan. Zij voerde bij een hartpatiënte te weinig controles uit en trok ondanks alarmerende signalen niet aan de bel. De patiënte overleed in 2014 aan complicaties na een ascitespunctie. Ondanks de instructie om vaak controles uit te voeren, deed de verpleegkundige dat niet tijdens haar avonddienst. Naar eigen zeggen kwam dat door drukte op de afdeling. Ze kreeg een berisping, een van de zwaardere straffen in het tuchtrecht, na doorhaling en schorsing, en heeft als consequentie dat de naam van de zorgverlener openbaar wordt gemaakt in het BIG-register. Het Regionaal Tuchtcollege nam de verpleegkundige kwalijk dat zij geen verweer voerde en niet in de rechtszaal verscheen.