Tuchtrecht

Tuchtrecht

Plannen voor verplicht vermelden BIG-nummer stuiten op onbegrip

De discussie over het verplicht vermelden van het BIG-nummer zorgde voor veel onrust onder verpleegkundigen. Waar is zo’n ‘bureaucratische maatregel’ voor nodig? En verpleegkundigen hebben toch ook recht op privacy?
Tuchtrecht
Wat kunnen verpleegkundigen leren van tuchtrechtzaken?

Onbekwame herintreedster krijgt berisping

Een verpleegkundige die als herintreedster werkt in een verpleeghuis, krijgt een berisping van de tuchtrechter omdat ze haar kennis onvoldoende op peil hield.
Tuchtrecht
Tuchtrechter ontziet praktijkverpleegkundige

Tuchtrechter ontziet praktijkverpleegkundige

Een praktijkverpleegkundige heeft van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven te horen gekregen dat zij tekort is geschoten in een overdracht. Ze krijgt echter geen maatregel opgelegd.
Tuchtrecht
Tuchtcollege waarschuwt nalatige centralist

Tuchtcollege waarschuwt nalatige centralist

Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft een centralist gewaarschuwd omdat hij geen ambulance stuurde naar een zwangere vrouw met pijnklachten. Het ongeboren kindje is uiteindelijk overleden.
Tuchtrecht
Slachtoffer medische fout voert oneerlijke strijd

Slachtoffer medische fout voert oneerlijke strijd

Ruim twee op de vijf slachtoffers van een mogelijke medische fout is na drie jaar nog steeds in een letselschadezaak verwikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Ombudsman.
Tuchtrecht
Thema: samenwerken met artsen

Thema: samenwerken met artsen

In april 2008 vulden wij een heel nummer over de samenwerking met artsen, samen met artsenvakblad Medisch Contact. We zetten de belangrijkste artikelen voor je online.
Tuchtrecht
Inspectie bezorgd over slechte rekenvaardigheden

Inspectie bezorgd over slechte rekenvaardigheden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het zorgelijk dat bijna de helft van de verpleegkundigen problemen heeft met rekenen.
Tuchtrecht

Britse verpleger gestraft voor stelen medicatie

Een Britse verpleegkundige is uit het register geschrapt omdat hij herhaaldelijk medicijnen stal van zijn werk. De man gebruikte de medicatie zelf en sloeg een voorraad op.
Tuchtrecht
Verpleegkundige maakt fatale sondefout

Verpleegkundige maakt fatale sondefout

Een door een verpleegkundige verkeerd geplaatste sonde is een patiënte in het Twenteborg ziekenhuis fataal geworden, schrijft het Twentse dagblad Tubantia.
Tuchtrecht
Tuchtrechter waarschuwt verpleegkundige

Tuchtrechter waarschuwt verpleegkundige

Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft een verpleegkundige een waarschuwing gegeven omdat zij een nachtelijke telefoongesprek met een bezorgde vader onvolledig had weergegeven in het dossier. Het kind overleed drie uur na het gesprek.
 

Over tuchtrecht

Wat is tuchtrecht?

Verpleegkundigen die tekort schieten in hun zorgverlening kunnen voor een tuchtcollege worden gedaagd. Dit gebeurt in het kader van de Wet BIG. Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de patiëntveiligheid te bewaken.

Lees meer

Een regionaal tuchtcollege, de eerste stap in het tuchtrecht, bestaat uit drie lid-verpleegkundigen en twee juristen, waarvan er een als rechter optreedt. De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle. Het Centraal College, waar je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak van het regionale tuchtcollege, bestaat uit twee lid-verpleegkundigen en drie juristen. Je kunt een advocaat in de arm nemen om je bij te staan.

Tuchtrecht voor verpleegkundigen
Het tuchtcollege behandelt wekelijks zaken tegen verpleegkundigen die een fout hebben gemaakt in hun werk of die nalatig zijn geweest. Oftewel: verpleegkundigen van wie het handelen of nalaten in strijd is met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Het gaat uitsluitend om verpleegkundigen die ook daadwerkelijk in die functie werkten toen zij een fout begingen. Een verpleegkundige die als doktersassistent of operatieassistent werkt valt dus niet onder het tuchtrecht. Praktijkbegeleiders, coördinatoren en verpleegkundig docenten vallen weer wel onder dat recht: zij zijn immers actief als verpleegkundige.

Tuchtrecht straffen
Het tuchtcollege kent een aantal maatregelen, oplopend in zwaarte:
-Waarschuwing
-Berisping
-Geldboete (max. 4500 euro)
-Schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk)
-Gedeeltelijke ontzegging uitoefenen van het beroep
-Schrapping uit BIG-register
Sinds juli 2012 zijn naast schorsingen en doorhalingen ook berispingen en geldboetes openbaar in het BIG-register.

Het tuchtcollege oordeelt zo
De tuchtrechter kijkt in principe altijd naar Beroepscodes, zoals die van NU’91. Ook weegt het naleven van protocollen zeer zwaar en is het belangrijk dat je altijd bekwaam bent. Verzachtende omstandigheden kunnen een rol spelen bij het komen tot een uitspraak. Je kunt hierbij denken aan het afwezig zijn van een protocol of het nooit eerder betrokken zijn geweest bij incidenten. Verzwarende omstandigheden zijn er ook: gebrek aan inzicht is in het verleden wel eens op die manier beoordeeld door een rechter.

Tuchtrechtklacht tegen verpleegkundige
Deze mensen kunnen een klacht tegen een verpleegkundige indienen:
-Een patiënt
-Familie van een patiënt
-Je opdrachtgever
-Je werkgever
-Een inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Redenen voor een tuchtrecht klacht
Bij de tuchtcolleges kunnen mensen klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Hieronder staan enkele voorbeelden van klachten die in het tuchtrecht voorkomen:
-Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
-Onvoldoende informatie over de behandeling
-Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
-Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
-Schenden van het beroepsgeheim
-Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
-Seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag
-Ook valt onder het tuchtrecht het onzorgvuldig handelen van een zorgverlener buiten de directe relatie met een patiënt. Dan moet de gedraging waarover wordt geklaagd wel voldoende weerslag hebben op de uitoefening van de individuele gezondheidszorg

Verpleegkundige berispt
Een gebrek aan niet-pluisgevoel kwam een verpleegkundige in 2016 op een tuchtrechtelijke berisping te staan. Zij voerde bij een hartpatiënte te weinig controles uit en trok ondanks alarmerende signalen niet aan de bel. De patiënte overleed in 2014 aan complicaties na een ascitespunctie. Ondanks de instructie om vaak controles uit te voeren, deed de verpleegkundige dat niet tijdens haar avonddienst. Naar eigen zeggen kwam dat door drukte op de afdeling. Ze kreeg een berisping, een van de zwaardere straffen in het tuchtrecht, na doorhaling en schorsing, en heeft als consequentie dat de naam van de zorgverlener openbaar wordt gemaakt in het BIG-register. Het Regionaal Tuchtcollege nam de verpleegkundige kwalijk dat zij geen verweer voerde en niet in de rechtszaal verscheen.