Ziektebeelden

Ziektebeelden

Dit gebeurt er bij de ziekte ALS: vormen en symptomen

Jaarlijks krijgen zo’n 500 Nederlanders de diagnose ALS. Wat gaat er mis in het lichaam en welke vormen en symptomen zijn er? Lees ook het bijhorende artikel over verpleegkundige interventies bij de ziekte ALS.
Ziektebeelden
1 op 5 mantelzorgers ervaart wekelijks agressie bij dementie

1 op 5 mantelzorgers ervaart wekelijks agressie bij dementie

Meer dan de helft (55%) zegt dat hun naaste wel eens verbaal of fysiek geweld (tegen een persoon) gebruikt.
Ziektebeelden
'Psychiatrisch patiënt op je afdeling? Denk aan rust en regelmaat'

‘Psychiatrisch patiënt op je afdeling? Denk aan rust en regelmaat’

Algemeen verpleegkundigen vinden het soms lastig met psychiatrische patiënten om te gaan, zegt Beate Looman, verpleegkundige en trainer van de Stichting Goed met Gek. Tijdens de Nursing Experience biedt de stichting Goed met Gek je praktische handvatten zodat het werken met deze patiëntencategorie hopelijk een stuk makkelijker en leuker wordt.
Ziektebeelden
Verpleegkundige werkt minder nachtdiensten

Verpleegkundige werkt minder nachtdiensten

Het aantal nachtdiensten dat verpleegkundigen maandelijks achtereen werken is door de jaren heen gedaald. In de jaren zeventig draaiden verpleegkundigen gemiddeld zeven nachten achtereen, tegenwoordig ongeveer vier nachten. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de Nightingale Studie.
Ziektebeelden
Euthanasie in de psychiatrie

Euthanasie in de psychiatrie

Euthanasie is een ingewikkeld onderwerp. Ik heb er momenteel op mijn werk mee te maken.  Iemand vraagt toestemming om dood te mogen gaan, en als dit verzoek niet ingewilligd wordt, heeft dit allerlei nare gevolgen.
Ziektebeelden
Vier jaar nachtdienst verhoogt risico borstkanker

Vier jaar nachtdienst verhoogt risico borstkanker

Vrouwen die langer dan 4,5 jaar nachtdiensten werkten en in die periode nog niet zwanger waren hebben een verhoogd risico op borstkanker.
Ziektebeelden

Probleemgedrag demente beproeving voor verzorgende

Ouderen met dementie die in een verpleeghuis wonen, vertonen bijna allemaal één of meerdere symptomen van probleemgedrag. Het gedrag is hardnekkig, complex en moeilijk te behandelen.
Ziektebeelden
Ruim 50.000 reacties op Nightingale Studie

Ruim 50.000 reacties op Nightingale Studie

Ruim 50.000 verpleegkundigen hebben inmiddels meegedaan aan de Nightingale Studie van het NKI-AVL en de Universiteit Utrecht. Dat is een kwart van de 200.000 BIG-geregistreerde (voormalig) verpleegkundigen die een uitnodiging hebben gekregen.
Ziektebeelden
Verpleegkundige beroepsziekten onderzocht

Verpleegkundige beroepsziekten onderzocht

Deze maand start een groot onderzoek naar de mogelijke relaties tussen het beroep en de gezondheid van 200.000 verpleegkundigen én voormalig verpleegkundigen.
Ziektebeelden

Verzorgenden kunnen agressief gedrag dementerenden verminderen

Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen door een persoonsgerichte benadering agressief gedrag van dementerende patiënten verminderen, vooral als pijn de oorzaak is van het gedrag.

Over ziektebeelden

Welke ziektebeelden kom je als verpleegkundige tegen?

Dementie, oncologie, diabetes, cva. Als verpleegkundige kom je legio ziektebeelden tegen. Via deze themapagina vind je informatie over pathologie, symptomen en interventies om de best mogelijke zorg te verlenen.

Lees meer

Of ze nu in de wijk of in het ziekenhuis werken; verpleegkundigen signaleren, informeren, begeleiden en hebben steeds vaker een rol in de coördinatie van zorg voor patiënten met dementie. Om een patiënt met dementie echt te geven wat hij nodig heeft, moet je kunnen observeren, de tijd nemen en beschikken over een flinke portie geduld. Ook het feit dat je als algemeen verpleegkundige op – bijvoorbeeld – een afdeling neurologie of cardiologie niet dagelijks met dementerende patiënten werkt, kan het lastiger maken. Patiënten met beginnende dementie zijn vaak goed in het verbergen ervan. Ze maken grapjes om hun onvermogen te verbergen, ontkennen dat ze vergeetachtig zijn of worden boos als je ze met geheugenproblemen confronteert (‘Waar bemoeit u zich mee?’). Sommige verpleegkundigen overschatten deze patiënten dan ook wel. Bij ouderen (> 65 jaar) wordt naar schatting 70 procent van alle gevallen van dementie veroorzaakt door de Ziekte van Alzheimer. De resterende 30 procent bestaat uit vasculaire dementie, lewy body dementie, frontotemporaalkwabdementie (FTD) en dementie door de ziekte van Parkinson.

Verpleegkundigen en diabetes

Er bestaan veel misverstanden bestaan over diabetes en diabeteszorg, zeker bij verpleegkundigen en artsen die er weinig mee te maken hebben. Gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen horen te vaak van patiënten: ‘Die verpleegkundige ging zich bemoeien met mijn diabetes en ze wist er niks van!’. Het is belangrijk om diabetes en de diabetesbehandelingswijze van de patiënt op te nemen in de anamnese. Slikt de patiënt orale antidiabetica of injecteert hij insuline? Hoe gaat hij om met hypoglykemie (hypo) en hyperglykemie (hyper)?

Verpleegkundigen en oncologie

Tot voor kort was kanker na hart- en vaatziekten in Nederland de tweede doodsoorzaak, maar sinds 2009 is kanker de eerste doodsoorzaak. Als verpleegkundige krijg je te maken met oncologiepatiënten die cytostatica (chemotherapie) krijgen, radiotherapie (bestraling) of  bijvoorbeeld targeted therapy. Of mensen in de palliatieve fase van kanker, bij wie geen behandeling meer mogelijk is.

Objectieve en subjectieve symptomen

Ziekten gaan in de regel vergezeld van ziekteverschijnselen of symptomen. Symptomen zijn het gevolg van een disfunctioneren van organen en/of orgaansystemen en weefsels. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve symptomen. Objectieve symptomen zijn door buitenstaanders vast te stellen, subjectieve niet. Voorbeelden van objectieve symptomen zijn: koorts, hoge bloeddruk, bleekheid en een abnormale stand van een gebroken arm of been. Voorbeelden van subjectieve symptomen zijn: pijn, jeuk en misselijkheid. Pas als pijn gepaard gaat met sterk transpireren en bleek zien, jeuk van krabeffecten op de huid en misselijkheid gevolgd wordt door braken, is het ook objectief vast te stellen.

Wat is het verschil tussen ziekte of syndroom?

In geval van ziekte is meestal sprake van een aantal verschijnselen die bij deze ziekte altijd gecombineerd aanwezig zijn waardoor de ziekte kan worden herkend en benoemd. Het kan ook voorkomen dat een groep verschijnselen tegelijkertijd aanwezig is, maar dat deze niet typisch bij één ziekte horen en bij meerdere ziekten kunnen voorkomen. In dat geval wordt gesproken van een syndroom. Een voorbeeld hiervan is RSI: een verzameling van klachten aan nek, bovenrug, schouder, elleboog, onderarm en pols. Deze verschijnselen op zich kunnen ook heel goed bij andere aandoeningen voorkomen, zoals onder meer het carpaletunnelsyndroom (beknelling van de n. medianus ter hoogte van de pols) of cervicale arthrosis (slijtage nekwervels).

Het patroon aan verschijnselen kan vanaf het begin van de ziekte tot aan herstel variëren in intensiteit en voorkomen. Het begin kan plotseling zijn, in geval van een acute ziekte, maar verschijnselen kan ook langzaam maar zeker ontstaan, een chronische ziekte. Een acute ziekte kan overgaan in een chronische ziekte. Bij een chronische ziekte kunnen weer opflikkeringen ontstaan in het ziekteproces, zogenoemde rechutes of exacerbaties. Er kan bij een chronische ziekte ook verbetering optreden zonder dat er sprake is van genezing. In dat geval wordt gesproken van een remissie. Chronisch reuma is daar een goed voorbeeld van.

Complicaties bij ziekte

Een ziekte kan vergezeld gaan van complicaties. Dit zijn onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen tijdens het verloop van de ziekte en die de situatie verergeren. Het optreden van dergelijke complicaties kan wel vanuit het ziektebeeld worden verklaard. Personen met chronische neusklachten lopen grote kans als complicatie een sinusitis (neusbijholteontsteking) te ontwikkelen.

Prodromata

Bij sommige ziekten zijn heel duidelijk prodromata (voorverschijnselen) aanwezig. Het zijn in de regel algemene verschijnselen die vaak bij ziekten horen, zoals moeheid, malaise (zich niet prettig voelen). De oorzaak ligt wel in de ziekte die zich gaat openbaren, maar deze is nog niet herkenbaar. Aan een epileptisch insult kan een aura voorafgaan. Dit is een subjectieve ervaring waarbij de betrokkene vreemde dingen ruikt of hoort, of een onbestemd gevoel in maag of buik krijgt.

Uitgelicht congres

Nursing Longen Congres

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst

Beschermd: Masterclass Klinisch redeneren

ReeHorst

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van Der Valk Hotel Veenendaal

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

Van der Valk Hotel

Masterclass Klinisch redeneren

Van der Valk Hotel Veenendaal

Nursing Brein College

ReeHorst

Niet-aangeboren hersenletsel

De ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst

Nursing Experience 2022

1931 Congrescentrum