Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties19

Vraagtekens over onderzoek ouderenzorg

Verpleegkundigen en andere betrokkenen op Nursing.nl hebben emotioneel gereageerd op het onderzoek van de stuurgroep Verantwoorde Zorg, dat een verbetering in de kwaliteit van de ouderenzorg aantoont. 'Ik herken mij op geen enkele manier in dit optimistische beeld, integendeel.'
Vraagtekens over onderzoek ouderenzorg

Volgens Actiz en alle partijen van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (ActiZ, BTN, Zorgverzekeraars Nederland, de Inspectie IGZ, V&VN, Sting, clientenorganisatie LOC, Verenso, het ministerie van VWS) is de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is in 2009 de afgelopen drie jaar steeds verbeterd. De organisaties concludeerden dit vorige week donderdag uit het Branchebeeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. ActiZ vertelde erg blij te zijn met de mooie resultaten ‘die een goed beeld geven’ van de kwaliteit van zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT). De grootste kwaliteitsverbeteringen zouden behaald zijn bij het terugdringen van doorligwonden, het voorkomen van gewichtsverlies en het stellen van de diagnose bij mensen met incontinentie.

Verpleegkundigen wantrouwig
Verpleegkundigen op Nursing.nl en diverse andere media, slaan de onderzoeksresultaten massaal in de wind. De uitkomst van het onderzoek zou haaks staan op wat zij ervaren in de praktijk. ‘Geloof jij het, nou ik TOTAAL niet. Ik WEET zelfs dat het niet klopt,’ zegt de één. Volgens een andere reageerder zouden de 50.000 cliënten die ondervraagd zijn allemaal bang zijn geweest voor represailles. ‘Aangezien zowel mijn eigen ervaringen als van mensen die ik gesproken heb die zelf persoonlijke ervaringen hebben met oudereninstellingen bijna uitsluitend negatief zijn.’ Waar ook aan getwijfeld wordt, is de representativiteit van het onderzoek. ‘Onderzoekers moeten maar eens kijken hoeveel mensen er in 2008 aan het werk waren en hoeveel in 2009, om van 2010 nog maar niet te spreken,’ zegt een verpleegkundige. ‘Denkt men dat er geen kwaliteitsverschil is als een verzorgende in plaats van 10 zelfs 15 patiënten moet verzorgen op een dag?’ Een andere verpleegkundige vraagt zich af hoe je een tevredenheidsonderzoek kunt afnemen bij ‘cliënten van wie 85 procent dementerend is.’

Zorg voor dementerenden gaat achteruit
Ook Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap en lector ouderenzorg, heeft haar vraagtekens bij het onderzoek. ‘Ik vind de kop, dat de kwaliteit van zorg is verbeterd, behoorlijk enthousiast in relatie tot de inhoud van het rapport. Je zou er met evenveel grond de titel ‘zorg voor dementerenden gaat achteruit’ boven kunnen plaatsen. Wat dat betreft komen de reacties van verpleegkundigen en verzorgenden op Nursing.nl aardig overeen met de uitkomsten van het rapport. De uitkomsten van het onderzoek laten namelijk zien dat vertegenwoordigers van cliënten met dementie de zorg op veel punten achteruit vinden gaan. Dit in tegenstelling tot de beoordeling door cliënten zelf.’ Volgens Schuurmans is bekend dat mensen die afhankelijk zijn van zorg, niet zo makkelijk rechtstreeks hun oordeel geven uit angst dat dit van invloed zal zijn op de zorg die zij krijgen. Schuurmans: ‘Anders gezegd, als een cliënt aangeeft dat zij de bejegening niet goed vindt kan zij bang zijn daarna genegeerd te worden. Anderzijds is ook bekend dat het oordeel van familieleden ook beïnvloed kan worden door de eigen gevoelens van onmacht dat ze de zorg uit handen hebben moeten geven. Het is voor mij niet mogelijk om aan te geven wat een verklaring kan zijn voor de gevonden verschillen; ligt de verklaring in de meetmethode of ligt de verklaring in het werkelijk verschil in de kwaliteit van zorg?’

Onderzoeksmethoden kwaliteit van zorg
Directeur Aad Koster van Actiz: ‘Ieder jaar worden de resultaten van VVT-zorgorganisaties onderzocht. Er worden zorginhoudelijke indicatoren gemeten en er wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van cliënten met de zorg. Van iedere zorgorganisatie worden de resultaten gepubliceerd op Kiesbeter.nl. Vervolgens worden alle onderzoeksresultaten gebruikt om een algemeen beeld op te stellen van de VVT-zorg in Nederland. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau waarbij alle stuurgroepen kritisch meekijken. Het branchebeeld over 2009 laat zien dat het voor het derde jaar op rij beter gaat met de ouderenzorg. Een conclusie die onderschreven wordt door alle bovengenoemde partijen. Als zoveel partijen deze conclusie onderschrijven dan zegt dat toch wel iets over het waarheidsgehalte? Dat het bericht zoveel emotie oproept, maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk goede zorg voor onze ouderen is. En dat die goede zorg niet overal dagelijkse praktijk is! Helaas gaan er nog zaken mis en dat is zeer ernstig voor de cliënten en familie die daardoor getroffen worden. Ik begrijp de emotie die het bericht ook onder zorgverleners oproept en natuurlijk valt er nog veel te verbeteren. Maar het is onterecht om de onderzoeksmethode of representativiteit ervan ter discussie te stellen.´

Verbeteringen nodig in ouderenzorg
Koster: ´Voor de ervaringen van cliënten wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde CQ-index, waarvan het gebruik wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. Het branchebeeld 2009 is gebaseerd op de ervaringen van ruim 50 duizend cliënten. Zij vullen zelf –of samen met hun familie- een lijst met vragen in. Anoniem.’ Koster is zich er wel terdege van bewust dat de ouderenzorg nog veel te verbeteren valt. ‘Er gaan dingen mis in de zorg en daar moeten we aan blijven werken. Er zijn meer mensen nodig. De beschikbaarheid van personeel moet beter, dat blijkt ook uit het onderzoek. Maar het branchebeeld 2009 laat zien dat het op veel plaatsen en punten wel goed gaat. Het is goed dat we ons ook dát realiseren want we zouden de sector en iedereen die daar in werkt en zijn uiterste best anders echt te kort doen.’

Lees meer in het Branchebeeld 2009 en de achtergrondrapportage (

Door: redactie Nursing, Nienke Berends

19 REACTIES

 1. Rini:
  Ten eerste: respect voor het feit dat je 35 jaar in de geriatrie hebt gewerkt. Daar hebben we er (veel) meer van nodig 🙂
  Ik ben een vrij vers afgestudeerde verpleegkundige, die zich bijzonder interesseert voor de ouderenzorg en wetenschap. (zie: http://geriatricare.wordpress.com) Helaas zegt dat weinig over mijn capaciteiten mbt het beoordelen van de kwaliteit van onderzoek, omdat de verpleegkundige opleidingen en praktijk daar niet bepaald veel kennis over genereren. Het aantal publicerende verpleegkundigen, zeker op het gebied van de ouderenzorg is bedroevend laag.
  Een onderzoek waarbij een discrepantie optreedt tussen praktijk en theorie is per definitie geen goed, betrouwbaar onderzoek. Een onderzoek dient de praktijk weer te geven, dat is de kern van onderzoek volgens mij.
  Eén van de dingen die ik reeds noemde is een behoorlijke terugloop in het aantal deelnemende instellingen: dit zorgt onherroepelijk voor een verminderde power. Verpleegkundigen kunnen zich hard maken voor dat soort zaken. Hans Hoogerhuis stelt in de reactie hieronder nog een belangrijk punt aan de orde: selectiebias. Instellingen die weten dát ze de zaken redelijk op orde hebben zijn natuurlijk meer geneigd om onderzoek te laten verrichten.
  Ik hoop dus niet dat ik de indruk heb gewekt dat ik stel dát het onderzoek betrouwbaar is. Dat zou heel goed kunnen, maar als er gegronde reden is om er aan te twijfelen is die twijfel van levensbelang. De crux zit ‘m in het woordje ‘gegrond’. Er zal dus gegrond moeten worden aangetoond waarom het onderzoek niet de werkelijkheid weergeeft en dus een slecht onderzoek is. Dat kan door te kijken naar de methodiek van het onderzoek; de wijze waarop data is vergaard en statitisch verwerkt. Gewoon stellen ‘dat het zo is, omdat ik iets anders zie’, vind ik tekortschietend. (ook daarin kan sprake zijn van selectiebias: ontevreden zorgverleners zijn wellicht meer geneigd om dit aan te geven dan tevreden zorgverleners)
  Maar ik ben dus primair bezorgd over het idee dat men zonder te lezen commentaar levert. Daar is helemaal niemand bij gebaat. Een persoonlijke observatie is belangrijk, maar ook onderhevig aan een scala aan problemen, zeker als het gaat om generalisering van de observaties. Dé reden dat we onderzoek nodig hebben en uitvoeren. Als dat onderzoek niet strookt met onze observatie is één van de twee aan een update toe.

 2. Lees alle reacties
 3. De informatie op KiesBeter loopt soms aantoonbaar achter. Maar misschien klopt de informatie in dit geval wel? Wellicht hebben probleemhuizen minder aandacht voor het houden van tevredenheidsonderzoeken? Of rammelt de organisatie zo dat het organiseren van een dergelijk onderzoek er gewoon tussendoor schiet?
  Ik ben benieuwd wat het effect is op de landelijke cijfers.

 4. Dag Rini,
  Ik ben heel blij voor U dat U het zo ervaart… maar er zijn spijtig genoeg véél andere verpleegtehuizen, zeker in de privé-sector. Het worden Amerikaanse en Italiaanse toestanden… waar bejaarden niet de kwaliteit krijgen voor hun centen.
  Ik verzorg mijn dementerende schoonmoeder thuis en dit gaat niemand haar afpakken en mij ook niet…ik kan comfortzorg geven wat men niet kan in een verpleegtehuis en het is dit wat dementerenden missen, de nabijheid, zorg vanuit een zorgethiek en aanvaard worden zoals men is.
  Het is hier in Frankrijk echt intriest ziek te zijn…

 5. De SP heeft onlangs Kamervragen gesteld over de onbetrouwbaarheid van Kiesbeter.nl
  zie:
  Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betrouwbaarheid van ‘Kies Beter’.
  1
  Bent u ervan op de hoogte dat de website Kies Beter geen informatie bevat over bezoeken, maatregelen en bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg- zelfs niet over perikelen zoals die zich bij HWW Zorg te Den Haag en Monteverdi te Zoetermeer hebben afgespeeld? Wat is hiervoor uw verklaring? (1) (2)
  2
  Bent u van mening dat transparantie en betrouwbare informatie voor zorggebruikers essentieel is om verantwoord te kunnen kiezen tussen verschillende zorgaanbieders? Zo nee, waarom niet?
  3
  Op welke wijze dienen zorggebruikers naar uw oordeel te worden voorzien van betrouwbare informatie? Is de website Kies Beter voor u het medium naar keuze? Wilt u uw antwoord toelichten?
  4
  Bent u van mening dat de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een noodzakelijk bestanddeel vormen voor een goede afweging over de kwaliteit van een zorginstelling? Zo nee, waarom niet?
  5
  Bent u nog van mening dat Kies Beter het predicaat van ‘betrouwbare informatie van de overheid’, zoals staat vermeld op de website, verdient? Wilt u toelichten of u de informatie voor zorggebruikers voldoende betrouwbaar en transparant vindt?
  6
  Gelooft u dat een ten gunste van zelfregulering terugtredende overheid de toegang tot goede zorg voor iedereen bevordert? Zo ja, op grond waarvan en onder welke voorwaarden?
  7
  Bent u van mening dat de overheid dient op te treden indien zelfregulering faalt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, welke ‘high penalty’ staat er dan tegenover uw ‘high trust’?
  (1) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/houtwijk,s-gravenhage/
  (2) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/regionaal-expertise-centrum-verpleeghuis-vvr,zoetermeer/

 6. Eigenlijk, als ik t onderzoek zo lees, spreekt dat de ervaringen hieronder helemaal niet tegen.
  Beschikbaarheid van het personeel wordt bijvoorbeeld als verbetergebied gezien.
  Waarom hoor ik niemand vreugdevol spreken over de uitkomst dat er een “pluim” wordt gegeven voor bejegening en professionaliteit, en dat deze volgens de meeste ondervraagde groepen ook nog eens een opwaartse trend volgen?
  (zie de tabel op pag 5 van het raport)
  kortom: lees t raport voordat je gaat roepen dat t een complot is!

 7. Ik reageer inderdaad gelukkig vanachter mijn bureau.
  Ik heb 12 jaar de verzorging van mijn moeder in een verpleeghuis meegemaakt. En heb dus alle blunders, leugens, bedriegerijen en smerig streken gezien en gevoeld.
  Wie het niet zelf meemaakt gelooft er niets van maar het is een maffia-achtige organisatie zoals ik die ervaren heb. En als je je recht wilt halen, of als je gebruik maakt van je recht, breekt de pleurus los.
  Dat is dan geen kwestie van onvermogen maar van kwade opzet, van onwil, van gebrek aan goede wil.
  Nu verpleeg ik mijn moeder oude en demente moeder al twee jaar thuis en dan merk ik pas hoe simpel die zorg kan zijn. Ik heb er niet voor geleerd, behalve met de ervaring in het verpleeghuis hoe het niet moet.
  Mijn moeder was op sterven na dood toen ik haar er uit haalde en na twee weken was ze weer helemaal opgeknapt.
  Ze had ternauwernood de slechte zorg overleefd.
  Voor diegene die iets wil opsteken over eenvoudige goede zorg kan bij mij terecht. Ik leer ze in enkele dagen waar ze elders 3 jaar over doen.

 8. @ Bram.
  Mij is niet duidelijk was jouw rol/functie is in de zorg. Zelf ben ik bijna 35 jaar werkzaam in de geriatrie als verpleegkundige. Heb nooit de ambitie gehad carrière te maken in deze sector en werk (dus) nog steeds voor 100% “aan het bed”.
  Ik heb het rapport inmiddels ook doorgelezen en ben aldus tot de conclusie gekomen dat het er allemaal zeer professioneel, geloofwaardig en betrouwbaar uitziet.
  Echter, alle prachtige theorieën, schema’s en tabellen ten spijt, ben ik er als “ervaringsdeskundige” van overtuigd dat er (zoals vaker het geval is) sprake is van een gigantische discrepantie tussen de theorie (het onderzoek) en de (dagelijkse) praktijk!

 9. Ik wil graag even op bovenstaande reageren. Ben het helemaal met de familie eens.
  Wel ga ik even in op de decubitus verhaal.
  Dankzij een heel goed beleid van mijn collega en mij, komt er in ons verpleeghuis ( 4 somatische – en 2 P.G afdelingen) erg weinig decubitis voor.
  Wij hebben een strak wondcontrole beleid en werkt prima!!! Van de ca. 80 bewoners zijn er 6 bewoners met een decubitus wond. Waarvan één echt ernstig met necrose op de hak, dit wordt ook mede veroorzaakt door slechte bloedcirculatie in het been. Nou daar kunnen we dus met elkaar reuze trots op zijn.
  Voor de rest geloof ik ook helemaal NIETS van de uitslag van het onderzoek.
  Laat men bij Actiz maar es mensen van de werkvloer in de Raad van Bestuur zetten. Moet je zien en horen wat er dan boven tafel komt!!!
  De huidige Raad verzwijgt gewoon dat er een hoop ellende in de tehuizen aanwezig is! Het personeel werkt kei en keihard!!! Maar het schijnt deze mensen niet te interesseren.. ja wel hun eigen portemonnee is belangrijk. En dan de Managers niet te vergeten he???
  Voegen zij enige waarde toe?? Nee hoor, kost de Zorg KAPITALEN.
  Ondanks mijn soms wat negatieve betoog wens ik iedereen die dit leest:
  Hele fijne Kerstdagen en dat 2011 ons héél véél goeds brengt in de Zorg!!!

 10. Ik ben blij als op verschillende punten vooruitgang wordt geboekt steeds meer inzichten op het gebied van voeding en nieuwe hulpmiddelen ter preventie van decubitus spelen hierbij een grote rol. Echter uit de praktijk van de ouderenzorg hoor ik ook andere geluiden. Door de indicering zijn verpleegkundigen en verzorgenden niet te betalen en worden steeds vaker zorgassistenten en helpende ingezet. Niet alleen voor de ADL maar ook voor ambulant zwachtelen, medicijnen delen, stoma verzorging en ga zo maar door. Dit komt mijns inziens de kwaliteit niet ten goede en wordt er teveel gevraagd van deze medewerkers die vaak hart voor de zaak hebben en zich erg verantwoordelijk voelen.

 11. Ik vind dat meneer Koster, directeur van Actiz hoognodig eens moet vertrekken bij Actiz en dat de leden van Actiz ook maar eens een ander samenstelling van de Raad van Toezicht af moeten dwingen. Heel Nederland weet, zowel familie als personeel dat het in tal van tehuizen echt ver maar dan ook ver onder de maat is gesteld met de kwaliteit van de zorg. Het ene rapport van de inspectie is nog niet uit of er volgt Kamerdebat over Kamerdebat en dat gaat al jaren zo!!!
  Ik heb mijn moeder verloren door slechte zorg!!!
  Jaren na overlijden staat het tehuis waar mijn moeder heeft geleden door slechte zorg en falend management nog steeds vrij onderaan op de ranglijst van de Volkskrant. De bestuurder van die club is ook bestuurder van Actiz geweest!!! Welnu ze heeft in al die jaren het niet voor elkaar gekregen om het tehuis waar de inspectie ingreep na overlijden van mijn moeder en nadat het OM schreef dat mijn klachten terecht waren!!!, om de kwaliteit van de zorg op een verantwoord niveau te krijgen. Er is geld genoeg! En er is ook geld genoeg voor geschoold en goed personeel. Actiz ontvangt per lid een grote som geld en zie wat ze er mee doen, rapporten produceren die nergens toe leiden. Nog steeds worden ouderen met een natte pamper in en uit bed gehaald en nog steeds worden er mensen onnodig vastgebonden!!! Nog steeds gebeuren er rampzalig veel medicatie fouten en nog steeds worden ouderen in tehuizen mishandeld!!! Nog steeds krijgen tal van ouderen vies en slecht voedsel en nog steeds raken ouderen in tehuizen ondervoed en drogen ze uit. Nog steeds is het aantal decubitis gevallen erg hoog, zie hieronder:
  Rob Stam van de Raad van Bestuur van Thebe, waaronder Lucia valt, maakt zich in de krant ineens zorgen over de positie van Lucia op de ranglijst.
  Hij zet de volgende kanttekeningen, ik citeer: “Op doorligwonden scoren we bijvoorbeeld slecht, maar dat komt ook omdat we dat veel signaleren”, aldus Stam.
  Volgens Stam ligt het ook aan de doelgroep. “Wij bieden veel zorg in de psychocheriatri e. Daarin komt veel decubitis voor. In het voorkomen ervan zijn we zeer actief, maar dat wil niet zeggen dat dat altijd lukt.”
  Als dit waar is dan kan Stam beter per direct opstappen, want als mijn moeder roept om naar de wc gebracht te worden dan zeggen ze daar standaard dat mijn moeder een systeem aan heeft. Met andere woorden ‘pis en poep maar in je luier”.
  Die Stam kan wat mij betreft meteen inpakken en wegwezen, want hij vergoeilijkt veel leed wat gewoon niet had hoeven plaatsvinden als hij zijn personeel anders had opgevoed.
  Mijn stelling is: Stam is eindverantwoord elijk dat er zoveel decubitis voorkomt binnen Thebe instelling Lucia.
  HET WORDT ECHT DE HOOGSTE TIJD DAT ACTIZ OPHOUD DE OUDERENZORG EEN SLECHT IMAGO TE BEZORGEN DOOR FICTIE EN WERKELIJKHEID VERKEERD IN RAPPORTEN TE OPENBAREN!!
  Meneer Koster stop daar eens mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. Wie gaat men anders moeten vragen als het gaat om de mening van de zorgconsument? Den Haag? Het management? Verpleegkundigen en verzorgenden?
  En hoezo intimidatie: gaan zorgverleners mensen die negatief antwoorden op vragen ineens slechter behandelen? Dat zou ronduit verfoeilijk zijn en rijmt niet goed met de hardwerkende en ‘hart-op-de-goede-plek’ zorgverlener die hier geroemd wordt.
  Intimidatie is een insuïnatie die vraagt om een beetje onderbouwing. Tenzij we er natuurlijk a priori van uitgaan dat tienduizendenen oudere zorgconsumenten een geheel monddode groep mensen vormt.

 13. Oké, velen vinden dus dat we baggerzorg (moeten) leveren. Goed. Maar is er ondertussen een stuk inhoudelijke kritiek op het onderzoek geleverd? Of is het een kwestie van ‘niet willen’ geloven wat er wordt beweerd? Wie heeft het onderzoek gelezen? Of is Roger, onze Vlaamse metgezel, de enige eerlijke? Iemand die bijv. beweert dat ‘85% dementerend is’ (zoals te lezen in het artikel) krijgt van mij niet het voordeel van die twijfel. Volgens mijn berekening is iets meer dan een kwart van de betrokken cliënten afkomstig uit de PG. Natuurlijk, uit de sector VT en V&V zal een deel ook dementerend zijn, maar wie beweert dat er verschil zó groot is, heeft wat waar te maken. Maar sla pagina 17 van het achtergrondrapport er even op na. Nullius in verba. Dat achtergrond rapport is sowieso belangrijk om te lezen alvorens we massaal commentaar gaan leveren. Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende regio’s waar te nemen, maar inderdaad zijn er op de meeste gebieden significante en relevante verschillen gemeten. Voor het gemak hier tabel 5.2 (p. 41) uit het achtergrondrapport: http://j.mp/hx4neZ (knip en plak de link in je browser) Wat me wel opvalt is dat er minder cliënten zijn opgenomen in het onderzoek, iets waar verpleegkundigen en verzorgenden zich hard voor zouden moeten en kunnen maken. Vanuit Den Haag zou het deelnemen aan het onderzoek wat mij betreft verplicht gesteld moeten worden. Het CDA en de PVV zullen zich hier van hun goede kant kunnen laten zien. Daarbij dient ook in ogenschouw genomen te worden dat het rapport zich baseert op gegevens die uit 2009 stammen. Je zou graag ‘direct’ resultaten wensen, maar dat lijkt me een onmogelijkheid.
  Ik zou ook graag de sfeer willen bestrijden waarin de verzorgende of verpleegkundige heilig en slachtoffer tegelijk gemaakt wordt, iets dat ik meen op te pikken. Niemand heeft u een rozentuin belooft, waarmee ik nadrukkelijk niet wil stellen dat ‘de schuld’ bij de zorgverleners ligt, maar deze eenzijdig bij andere partijen leggen is iets waar niemand wat aan heeft en doet vermoeden dat verpleegkundigen in deze geen verantwoordelijkheid treft. Dat is alleen uit voorbeeldfunctie naar de toekomstige zorgverlener een halsmisdaad. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn ook gewoon mensen en daarvan loopt een deel ook de kanten eraf. Het is belachelijk om te stellen dat er alleen engeltjes in de zorg werken. Het lijkt me ook nogal schadelijk voor het imago van de verpleegkunde. ‘The lady with the lamp’ was waarschijnlijk net zo hard op zoek naar meisjes die met de patiënten lagen te rotzooien, als naar patiënten die haar hulp nodig hadden. De situatie wordt, zeker met de gemiddelde ‘bereidheid tot verandering’ (kuch) die zo kenmerkend is voor de zorg alleen maar moeilijker.
  Mijn kerstwens voor dit moment is dan ook dat iedereen het achtergrondrapport gaat lezen en dan inhoudelijk kritiek gaat leveren, of gaat aangeven in hoeverre de ervaringen me de verschillende onderdelen zijn, waar de daar aan ten grondslag liggende problemen/verantwoordelijkheid ligt en, heel belangrijk, hoe we daar wat aan zouden kunnen doen. (en ‘meer geld’ is nauwelijks een optie. dat is er niet, tenzij we met z’n alleen 10000 euro AWBZ bijdrage per jaar gaan betalen natuurlijk) De reacties zijnvanuit frustratie begrijpelijk, maar in geen velden of wegen professioneel te noemen.

 14. Het steld me zo teleur, dat er weer vanachter het bureau wordt gereageerd.
  Is het bekend,hoeveel zeer goede coll. het bijltje er bij neergooien en ander werk gaan doen, omdat er niet geluisterd wordt door leidinggevende.
  Dat de roosters vaak niet kloppen en er gedwongen wordt om toch die diensten te draaien.Dat veel coll. door grote druk langdurig ziek worden.
  Is de BIG registratie nog wel van toepassing, als je zorgvragers niet eens meer bescherming kan geven tegen onbekwaam handelen, door niet bevoegde mensen.
  Dat je als verzorger vaak aan het eind van de dienst denkt, ben ik niets vergeten
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Ondanks al het negatieve, hier geschreven,sta ik nog met hart en ziel voor dit werk.
  Velen met mij en daar draait de zorg op……

 15. Ik heb het onderzoek niet gelezen maar na 10 jaar als hoofdverpleegkungige van een palliatieve zorgeenheid in België en drie maand halftime gewerkt dit jaar als gepensioneerde verpleegkundige in een rust-en verzorgingshuis in de Westhoek kan ik alleen maar beamen wat Anne-Marie Thei geschreven heeft en ik ben bang om ooit opgenomen te worden in een verpleegtehuis. Er is onvoldoende personeel en dit personeel krijgt ook de middelen niet om aan een goede en efficiënte “CARE’ te doen… Ik weet echt niet waar dat gaat eindigen, ook in Vlaanderen gaat de zorg voor dementerenden erop achteruit op een uitzondering na,ik waar me serieus af welke zorgethiek de directies van verpleegtehuizen voeren, eerst money en dan de rest… en het gebrek aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel is ook een niet onbelangrijke factor die de ouderenzorg nekt.Ik ben héél bang voor de toekomst en ik ben blij dat ik kan kiezen voor euthanasie!!!!
  Ik wil als persoon aangesproken worden en behandeld worden en niet als serreplantje dat zit te verkommeren.
  Wij zijn op weg naar toestanden zoals in de Oost-Europese en Zuiderse landen. Oud worden zal knokken worden voor onze rechten op verzorging.Als je méér dan veertig jaar alles gegeven hebt in de zorg dat verwacht je dat die zorg mee evolueert maar ik moet eerlijk erkennen dat de zorg van 2010 véél weg heeft van de zorg in de jaren zestig toen ik studeerde…

 16. Als de inspectie ergens bij een onderzoek naar de kwaliteit van de zorg betrokken is, moet je dubbel uitkijken.
  Verder worden doorgaans de gegevens door de instellingen zelf aangeleverd zonder dat ook maar iemand controleert of die juist zijn. Dat is overigens de manier van de inspectie om toezicht te houden. Toezicht met de ogen en oren dicht kun je wel zeggen.
  Om de teloorgang van de ouderenzorg te verdoezelen regent het weer onderzoeken en goede resultaten. Geen instelling zal een bedrijf een onderzoek laten doen zonder er zeker van te zijn dat dit rooskleurige resultaten oplevert.
  Gelijk welk resultaat is een groet volksverlakkerij zowel door de politici, de inspectie als de instellingen zelf.
  De beste leugenaar krijgt de hoogste punten en de eerlijke deelnemer staat onderaan. Je moet gewoon goed kunnen liegen en een beetje snugger zijn om de gepaste gegevens te verstrekken.

 17. Hoezo verbetering in de zorg, ik werk al sinds 1980 in de zorg en kan u vertellen dat er niet meer maar minder handen aan het bed zijn, verschil is er ook niet “vroeger” waren stagiere’s extra nu worden die vrij snel volledig in de formatie ingeroosterd.
  Al sinds de jaren 80 heb ik niets anders meegemaakt dan 1x in de week douchen, toen en nog steeds zijn er dagen dat de zogenoemde K/K (kop/Kont)wordt geadviseerd i.v.m. krapte op werkvloer.
  Minder hoog opgeleid personeel, gevolg fouten met medicijnen uitzetten en geven of juist het niet geven, veel tijd kwijt zijn aan het registreren van gegeven zorg en daar op advies creatief mee omgaan zodat er maximaal kan worden geschreven na minimale gegeven zorg en zo kan ik nog wel even doorgaan.
  De generatie die nu zorg behoeft klaagt niet en daar wordt misbruik van gemaakt.
  Ook wordt er misbruik gemaakt van je verantwoordelijkheids gevoel, immers mensen in de zorg hebben een zorghart en zullen ten allle tijden in de afgeknepen tijd goede zorg proberen te geven.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.