Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 502 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Laatste levensfase
Wetenschap

Wetenschap: besluitvorming rond palliatieve chemotherapie

Hoe worden beslissingen over het al dan niet starten van palliatieve chemotherapie genomen? Gezondheidswetenschapper Linda Brom onderzocht de patiëntenparticipatie bij medische besluitvorming.
Wondzorg

Casus wondzorg: hyperbare zuurstoftherapie maakt het verschil

Hyperbare zuurstoftherapie kan uitkomst bieden bij complexe, chronische wonden, zoals late radiatieschade en diabetische wonden. Hieronder drie casussen, waarbij hyperbare zuurstoftherapie het laatste redmiddel was.
Opleiding en deskundigheid

Vijftig-plus studenten verpleegkunde

Onlangs stelde een gezondheidseconoom voor om verpleegkundigen de mogelijkheid te geven zich om te scholen na hun vijftigste, om gezondheidsschade door hun werk te voorkomen.1 Ina, Louise, Dirk en Patrick begónnen juist na hun vijftigste nog met de opleiding tot verpleegkundige.
Ouderenzorg
ethisch verpleegkundig dilemma

Ethiek: Pacemaker bij dementerende patiënt?

Een kwetsbare dementerende patiënt van 93 jaar wordt opgenomen voor plaatsing van een pacemaker. Is dit medisch en ethisch verantwoord?
EBP
evidence based practice

EBP: hoe lang bedrust na diepe liesklierdissectie?

In deze evidence based practice casus onderzoeken verpleegkundigen op de afdeling chirurgische oncologie hoe lang patiënten na een diepe liesklierdissectie bedrust moeten hebben.
Medicatie

Overzicht van veel gebruikte antibiotica

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem voor de gezondheid van mens en dier. Toch zijn antibiotica nog altijd hard nodig voor de bestrijding van infecties door bacteriën.
Werk en cao
Wetenschap

Wetenschap: invloed nachtdienst op borstkanker

Langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker bij muizen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van medisch bioloog Kirsten Van Dycke. Zij deed onderzoek bij een muizenstam die sowieso borstkanker ontwikkelt. Bij de groep muizen waarbij het dag-nachtritme lange tijd wekelijks werd omgegooid, openbaarden de tumoren zich veel sneller. Bovendien kwamen de muizen meer aan in gewicht, een gewichtstoename die nergens anders door kon worden verklaard.
Thuiszorg

Eén tarief voor de wijkverpleegkundige, is dat gunstig?

Staatssecretaris Van Rijn wil de registratielast voor wijkverpleegkundigen verminderen met één tarief voor verpleging en verzorging. V&N en Zorgverzekeraars Nederland zijn positief, maar ActiZ en de NPCF zijn kritisch.
Werk en cao

Mindfulness in de verpleegkunde

De term ‘mindfulness’ roept bij veel verpleegkundigen vraagtekens of zelfs irritatie op, merkt verpleegkundige en mindfulnesstrainer Theo Niessen. ‘Toch kan het je helpen om betere zorg te leveren.’
Wondzorg

Zeldzame ulceraties: aandachtspunten voor verpleegkundigen

Ulceraties worden meestal veroorzaakt door veneuzeof arteriële insuffi ciëntie of een combinatie daarvan. Maar ookandere oorzaken kunnen de wondhelingverstoren en ulcera veroorzaken.1

Verfijn de zoekresultaten