Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

8 must-knows over de nieuwe cao VVT

Daar ligt ‘ie dan toch eindelijk: de nieuwe cao voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Wat zijn de belangrijkste punten voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de verpleeg- en/of verzorgingshuizen?
8 must-knows over de nieuwe cao VVT

1. Salarisverhoging en eindejaarsuitkering
Er is een algemene loonsverhoging van 1,2 procent per 1 juni 2012 afgesproken. Daarbij komt een verhoging van 1 procent van de eindejaarsuitkering. Binnen de vakbonden wordt deze salarisverhoging omschreven als 2,2 procent. Aaldert Mellema van vakbond CNV: ‘Een verpleegkundige in de VVT-sector verdient qua basisloon aardig hetzelfde als een verpleegkundige in een ziekenhuis, maar de eindejaarsuitkering loopt ontzettend achter. Om die reden hebben we de werkgevers tijdens de onderhandelingen op het hart gedrukt dat de eindjaarsuitkering echt omhoog moet, en dat is gelukt. Met die ene procent zijn we er nog lang niet, maar hebben we wat mij betreft wel een wezenlijke stap gemaakt in de goede richting.’ De eindejaarsuitkering komt met deze verhoging op een niveau van 5,5 procent. Het doel van de cao-onderhandelaars voor de toekomst is te komen tot een volledige dertiende maand (8,3 procent).

2. Stimuleren grote contracten
De vakbonden willen dat werkgevers beter hun best gaan doen om contracten aan te bieden met een grotere gemiddelde arbeidsduur, vanaf 28 uur per week. Momenteel zijn er veel parttime contracten in de VVT: het gemiddelde contract is 24 uur. 20 procent van de werknemers in de VVT heeft aangegeven meer te willen werken, maar krijgt van hun werkgever nee op het rekest. Bij het ingaan van deze cao is je werkgever min of meer gedwongen iets met jouw vraag om meer werk te doen. Hij kan niet meer zomaar nee zeggen en heeft een bepaalde tijd om uit te zoeken of hij aan je vraag kan voldoen. Weigert hij jouw verzoek uiteindelijk toch, dan moet hij duidelijk kunnen aantonen waarom. Aaldert Mellema is erg blij met deze wijziging: ‘Er zijn enorme tekorten in de zorg. Wil je toekomstig talent behouden voor de zorg, bied dan in ieder geval een contract aan waar mensen tevreden mee zijn en van kunnen rondkomen.’

3. Vormgeving van zelfstandig ondernemerschap
Cao-partijen willen een constructie bedenken om werknemers die de vrijheid van het zzp’erschap ambiëren, te behouden voor de sector. Deze werknemers krijgen méér autonomie en eigen regelruimte, maar behouden tegelijkertijd een deel van hun sociale zekerheid (zoals vakantiegeld) en hoeven niet zelf klanten te werven en hun contractering te regelen. Heb je ooit overwogen voor jezelf te beginnen, maar zie je de onzekerheden van het ondernemerschap niet zitten, dan kán dit interessant zijn. Het experiment zal plaatsvinden binnen een afgebakende setting in zowel een intra- als een extramurale organisatie. Verder is er nog helemaal niets over bekend.

4. Duurzame inzetbaarheid en werkdruk
Alle partijen waren het erover eens: er moest en zou in deze cao VVT bijzonder veel aandacht worden besteed aan beheersing / terugdringen van de werkdruk. Aan de nieuwe cao is een bijlage toegevoegd met daarin een actieprogramma voor duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Hiermee hopen de cao-partijen werkgevers te stimuleren om thema’s als werkdruk, grotere contracten en roostering eens goed aan te pakken. Ook komt er een door cao-partijen ontwikkeld format voor het voeren van een jaargesprek. Functioneringsgesprekken komen momenteel nauwelijks voor in de thuiszorg. Wat er precies in het actieprogramma staat, is in een uitgebreid hoofdstuk terug te vinden in het cao-akkoord.

5. Aankondigingstermijn werktijden wordt 28 dagen
Met deze wijziging is je werkgever verplicht vier weken van tevoren je rooster bekend te maken. Het is immers nogal lastig om privé en werk te combineren als je pas twee weken van tevoren weet wanneer je moet werken. Vanaf 1 januari 2013 mag dat volgens de nieuwe cao dus niet meer.

6. Harmonisatie toeslagen onregelmatige dienst
Van oudsher hadden verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg verschillende cao’s en ieder ook een apart systeem voor het uitkeren van onregelmatigheidstoeslag (ort). Omdat er nu een gezamenlijke cao is, wordt het systeem voor ort gelijk getrokken. Aaldert Mellema: ‘De thuiszorg gaat nu werken volgens het systeem van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Uit onderzoek blijkt dat iedereen er dan, in theorie, op vooruit gaat.’ Het kan zo zijn dat sommige momenten de toeslag anders is dan de wijkverpleegkundige gewend is. Zo gaat er op zaterdagmorgen toeslag af, maar op zondag komt er weer iets bij. Het hangt er dus vanaf op wélke dagen je werkt, of je er qua netto loon in de maand op voor- of achteruit gaat. Daarom is voor de thuiszorg de volgende afspraak gemaakt: iedereen die er door de harmonisatie van de ort op achteruit gaat, krijgt een volledige compensatie (van 100 procent) over vijf jaar. Daarna volgt een afbouw van 75, 50, en 25 procent. Er is dus een compensatieregeling van in totaal acht jaar.

7. Vereenvoudiging vakantieverlof
Vroeger had je drie ‘soorten’ vakantieverlof.
– Wettelijke vakantie-uren: 144 uren per jaar.
– Bovenwettelijke vakantie-uren, dat zijn de uren die je extra krijgt vanuit je cao.
– Persoonlijk Levensfase Budget (plb-uren).
Vanwege een wetswijziging kregen de onderhandelaars opdracht om dit te eenvoudiger maken, en dat is nu gebeurd: het onderscheid vervalt per 1 januari 2013, de plb-uren worden omgezet in bovenwettelijk vakantieverlof. Deze uren kun je ook laten uitbetalen als je dat wilt.

8. Oudere werknemers niet ‘zomaar’ ontslagen
In eerdere cao’s stond dat het dienstverband eindigt op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Dat is niet meer zo. Het dienstverband mag – in overleg tussen werkgever en werknemer – zelfs voor bepaalde of onbepaalde tijd worden verlengd. 
 
Het akkoord is afgesloten door de bonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ. Abvakabo FNV heeft zich niet bij het akkoord aangesloten. De volledige cao is hieronder te downloaden.

Met dank aan Jos Kaldenhoven, verpleegkundige VVT en Nursing-blogger, Aaldert Mellema, cao-onderhandelaar CNV Publieke Zaak.

1 REACTIE

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.