Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorg wijkverpleegkundige beter dan thuiszorg

Wijkverpleegkundigen voeren het werk van thuiszorgmedewerkers beter en goedkoper uit. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau BMC naar de kosten en baten van tien wijkzusters die in West-Brabant als experiment zijn ingezet door de Regionale Kruisvereniging West-Brabant.
wijkverpleegkunidge

Een wijkverpleegkundige kan veel taken alleen uitvoeren, zoals wassen, medicijnen geven en helpen bij het aantrekken van steunkousen. De thuiszorg stuurt daar verschillende medewerkers voor. De aanpak van de wijkzusters zorgt ook voor een administratieve besparing. Uit het onderzoek van BMC blijkt dat door de inzet van wijkverpleegkundigen een aanzienlijk financiële winst wordt behaald. Per volledige arbeidsplaats zijn de kosten op jaarbasis circa 50.000 euro lager en is de verbetering van de kwaliteit van zorg uitgedrukt in geld nog eens zo'n 35.000 euro. De steekproef besloeg 54 dossiers waarbij tien wijkzusters waren betrokken.

 

Minister enthousiast

Minister Edith Schippers  van VWS is enthousiast zijn over de proef met de wijkverpleegkundigen. Schippers is groot voorstander van buurtgerichte zorg als manier om de kosten van de zorg te beperken en toch de kwaliteit te verbeteren. Zij zou de aanpak op grotere schaal willen invoeren. Zeer binnenkort stuurt zij hierover een brief naar de Tweede Kamer. Ook wordt het 'dichtbij wat kan en verder weg waar nodig' als principe gehuldigd, meent de zegsman van Schippers. 'Patiënten zijn voor eenvoudige handelingen beter af en goedkoper uit in de eerste lijn.'

 

Auteur: Redactie TvZ

Bron: Nursing

TvVOnline redactie

9 reacties

 • no-profile-image

  Ria B

  Ik hoop niet dat minister Schipper wil dat er nog alleen wijkzusters ( wat een afschuwelijke benaming) komen. Zou een dure aangelegenheid worden.Ik ben ook zo\'n oude rot in het vak, maar ontzettend blij met de verzorgenden en viggers en mbo verplk in ons team. Zij zijn juist bij uitstek geschikt om de continuiteit te bieden bij de clienten. Het zijn juist de zorgkantoren en de politiek die ons vak zwaar maken met al hun regeltjes en minuten registraties. Een clientenmap zit vol met formulieren, protocollen, enquettes, risico inventarisaties, leverinsovereenkomsten etc die allemaal met de clienten besproken en ondertekend moeten worden. Daar gaat een boel geld naar toe. Gelukkig wordt het aanvragen van een indicatie steeds makkelijker gemaakt, wat dat betreft denkt het CIZ heel erg mee. Maar dan bedenkt het Zorgkantoor voor overbruggingszorg bij een ZZP weer allerlei ingewikkelde procedures. Dat kost weer tijd en geld. IK houdt het vol door creatief en af en toe burgelijk ongehoorzaam te zijn

 • no-profile-image

  paula

  Ik werk al ruim 30 jaar als wijkverpleegkundige, heb alle veranderingen meegemaakt. We werden als kleine kruisorganisatie vermalen door de vroege thuiszorg (gezinszorg/huishoudelijke zorg), de overheid die alles wilde reguleren, controleren etc. De functiegerichte bekostiging werkte erg in het nadeel, lage tarieven voor PV- en hoge voor VP handelingen. Steeds meer handelingen werden onder PV geschaard en steeds minder onder VP.

  We hebben als WV-en veel strijd geleverd, met wisselend succes. Gelukkig is er veel weer tengoede veranderd.Onze nieuwe directie heeft goed geluisterd naar de verhalen van de werkvloer. We zijn weer terug naar kleine zelfsturende teams. Vragen zelf indicaties aan.Gaan weer op huisbezoek als de huisarts daarom vraagt,( maar het moet wel gedeclareerd kunnen worden.)

  Buurtzorg wordt nog steeds voorgetrokken want, die kunnen alle zorg zonder uitsplitsing declareren bij het zorgkantoor.

  Het grote probleem is nu alleen nog. Het opnieuw in balans krijgen van de verhouding van verzorgenden en verpleegkundigen. We kunnen de VZ-ers niet zomaar weer opzij schuiven.

  Ik ben het eens met Marja Tames, laat de professionel, weer zijn professionaliteit uitdragen. Laat de WIJKVERPLEEGKUNDIGE- weer haar werk doen. Met de daarbijhorende beloning.

 • no-profile-image

  marja tames

  ik kan mij vinden in de reactie van Corrie. de wijkverpleegkundige is nooit weggeweest. de mensen die opgeleid zijn voor dit vak, zijn door de bureaucratie in een hoek gezet. Er moest gewerkt worden, volgens protocollen in een tijdsbestek, die volgens de "leiding" goedkoop zou zijn. het tegendeel werd waarheid. Veel onvrede bij de wijkverpleegkundige die geen kans meer kreeg om haar proffesionalitiet uit te dragen. Je kreeg een lijst met werkzaamheden en dat moest je uit voeren die ochtend. geen afwijkend gedrag. gevolg meerdere discilpines bij een client. Iedereen vond het zot, maar het ging gewoon door.

  Waar men terug naar wil is de wijkverpleegkundige die haar vak uit oefent waarvoor ze is op geleid..Er zijn geen managers nodig om een team te sturen van wijkverpleegkundigen.Ze kunnen heel goed zichzelf aan sturen. Daar zijn ze voor opgeleid.Als een persoon de boel in de gaten houd op een team en zelf ook af en toe mee werkt ligt de op lossing dus op de vloer zelf.

  en laat de gemeenten er buiten.Die trekken weer exterene bureaus aan om dit te regelen al met al het kost dan bakken met geld.

  Laat de wij kverpleegkundige gewoon WIJK-VERPLEEGKUNDIGE zijn.

 • no-profile-image

  Liesbet

  Wat Marjolein ook al aangeeft, een nietszeggend artikel, 54 dossier op de hoeveel zorgdossiers ? En dat is zo representatief dat onze minister er al helemaal enthousiast van wordt. Ze heeft inderdaad echt geen idee waarover ze het heeft. Wat dat betreft past ze in het rijtje van Frans, vooral bezig een stempel drukken. Negatieve aandacht is ook aandacht nietwaar?

 • no-profile-image

  marjolein

  Ik vind dit een zeer kortzichtig artikel wat stemmingsmakend werkt. Veel thuiszorg organisaties werken al langer met wijkvpk. en ziekenverzorgenden in kleine teams. Maar elke organisatie zit met het probleem van producten en geld stromen. Buurtzorg hoeft zich nog steeds niet te verantwoorden bij de zorgkantoren dus daar gaat het nog makkelijker. Ik denk dat elke wijk- en verpleegkundige in de thuiszorg zijn uiterste best doet om het voor zijn of haar cliënten zo goed mogelijk te doen. Maar het is inderdaad de overheid die nu eens goede keuzes moet gaan maken en vooral niet de indicatie stromen naar de gemeenten moet laten gaan want dan gaat het helemaal fout, dat is een ordinaire bezuinigingsmaatregel.

 • no-profile-image

  Corry

  Sinds 1 juli ben ik werkzaam bij Buurtzorg, daarvoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij een reguliere organisatie. Ik zie zeker de voordelen van de werkwijze, de client ziet maar een beperkt aantal medewerkers, de lijnen zijn kort, als verpleegkundige neem je zelf beslissingen, Je werkt in een zelfsturend team. Kortom alles is transparant. Het is zeker niet zo dat we clienten weigeren omdat ze veel zorg nodig zijn, "lastig" zijn of uit een laag sociaale milieu komen. We werken vanuit de beroepscode, met respect voor iedereen.

 • no-profile-image

  Kitty

  Wat een eer.Maar of het allemaal terecht is als je weet dat ook mensen geweigerd worden waar jevooraf aan de hand van de indicatie kunt inschatten dat ze zeer lang en veelvuldige zorg per dag nodig hebben.

  En kom je dan ook nog eens uit een lager millieu, staat in de buurt bekend als lastig, dan maak je grote kans dat deze cliënten niet bij burtzorg komen maar bij de reguliere thuiszorg.Ook hier werken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die samen met een klein team deze zorg wel op zich nemen, samen werken met de huisartsen, home teams en andere disciplines.

 • no-profile-image

  Frans

  Ben het helemaal met Corrie eens, en ik mag spreken uit ervaring als patiënt. Wederom wordt duidelijk dat de overheid en management van de thuiszorgorganisaties de weg kwijt zijn en waarschijnlijk ook blijvend. Niet zozeer de wijkverpleging is duur. De overheadkosten en teveel bemoeienis van de overheid maken de zorg duur en tasten daarnaast de kwaliteit van deze zorg ernstig aan. Terug naar de wijkverpleging dus. Weg met de dure bureaucratie en plannetjes van ambtenaren die er alleen zitten om zich te bewijzen.

  Kortom, een ernstige zaak.

 • no-profile-image

  Corrie

  ben al meer dan 20 jaar werkzaam in de "thuiszorg"als wijkverpleegkundige. wij werkten volgens mij toen volgens dit concept. het moest goedkoper. aan alles werd een product gekoppeld en je mocht als verpleegkundige geen wasbeurt meer geven en geen kousen aan doen je was te duur en daardoor kwam je met meerdere personen bij dezelfde klant. voor alles moest een indicatie komen en mocht je niet meer zo maar naar een klant als de huisarts hierom vroeg. de wijkverpleegkundige is volgens mij niet weggeweest, alleen is haar het werken als dusdanig door de overheid jaren geleden onmogelijk gemaakt,

Of registreer je om te kunnen reageren.