Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijnen care sluiten niet aan bij denkniveau verzorgenden

Om richtlijnen in de caresector goed in te voeren moeten deze minder dik zijn, beter leesbaar en een lager vereist denkniveau hebben. Op dit moment sluiten ze slecht aan bij het opleidings- en kennisniveau van verzorgenden.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Belemmerende en bevorderende factoren bij proefimplementatie van een richtlijn in de care' van V&VN.

 

Proef

V&VN heeft tien verpleegkundigen en verzorgenden als proef begeleid bij het invoeren van de richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. De beroepsvereniging heeft gekeken welke factoren bevorderend of belemmerend werken tijdens het implementatieproces. Een belemmering bleek met name het gemiddeld lagere kennis- en opleidingsniveau van de zorgverleners in de care. De richtlijnen (en daarmee samenhangende instrumenten en activiteiten) moeten dan ook veel meer worden toegesneden op het kennisniveau en de vaardigheden van deze verzorgenden. Het lijkt daarbij goed om uit te gaan van het laagste opleidingsniveau, dat van de medewerkers in de thuiszorg. Zij geven voorkeur aan een duidelijk te volgen stappenplan of een beslisboom die overeenkomt met al bestaande werkwijzen of kwaliteitssystemen in deze sector.

In het rapport wordt ook geadviseerd om voor diegene die de richtlijn implementeert bij voorkeur een minimaal deskundigheidniveau aan te houden: in de VVT-sector minimaal  een verzorgende-IG en in de thuiszorg een verpleegkundige.

 

Verpleeghuizen

In verpleeghuizen was men het meest positief over haalbaarheid van implementatie van multidisciplinaire richtlijnen. Uit zowel de resultaten van de proefimplementatie als uit het literatuuronderzoek bleek dat er geen ‘nieuwe' beïnvloedende factoren specifiek voor de caresector zijn in vergelijking met de reeds bekende factoren in de cure.

 

Auteur: TvZ - Annelies Vermeulen

Bron: V&VN

TvVOnline redactie

4 reacties

 • no-profile-image

  Riet TZ Verz.

  Annelies, ik neem aan dat jij de termen uit het onderzoeksrapport hebt. Zou jij die auteurs erop willen wijzen, dat het mij (e.a.?) tegenvalt dat er zo verticaal gedacht wordt. Ik ben het niet eens met de termen lager denkniveau en laagste opleidingsniveau = thuiszorg. Liever "meer of minder of anders" als termen gebruiken. De conclusie is nl. terecht, de uitleg erbij is onvolledig. Er wordt nl. niet gezegd, waarom die dikke richtlijnen bij introductie beter tot een A4 geminderd kunnen worden (met de volledige richtlijn op internet als naslagwerk). De geduide groep is nl. praktisch ingesteld, leest wel een A4, gaat ermee aan de slag en bespreekt dan de resultaten ervan. Van zo'n vergadering volgt dan een verslag, bondig en handig voor de opsteller(s) v.d. richtlijnen, welke dan bijgesteld kunnen worden of niet. Introductie wel graag door een collega, die de taal van de groep spreekt!

 • no-profile-image

  Peter

  Merkwaardige conclusie van de onderzoekers. Lijkt een beetje op wat in het onderwijs gebeurd is: de exameneisen naar beneden bijstellen als blijkt dat het slagingspercentage dramatisch daalt.

  De conclusie zou natuurlijk moeten zijn dat verzorgenden deze taken door gebleken ongeschiktheid niet zouden moeten uitvoeren. Wellicht uit angst voor een 'stammenstrijd' komen de onderzoekers van de V&VN dan maar met het opperen van het downgraden van de richtlijnen?

  Sociaal wenselijke wetenschap gaat nog eens heel groot worden in Nederland!

 • no-profile-image

  Laurien

  Met bovenstaande reactie ben ik het helemaal eens. Ik denk dat ook docenten die les geven aan verzorgende IG en verpleegkundige, een rol spelen in het zodanig behandelen van de richtlijn, dat dit uitnodigt tot gebruiken.

 • no-profile-image

  Koopman

  Richtlijnen zijn richt-lijnen. De implementatie hiervan in de praktijk kan een zaak ziijn van de zorginstelling ter plaatse. Deze instelling is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Als de personeelsmix zodanig is samengesteld dat men geen nationale richtlijnen kan vertalen naar de werkvloer, dan moet men dat zelf ter hand nemen. Ook moet men naast "de schrift" ook denken bij implementatie aan "de preek"ofwel de mondelinge toelichting en betreffende coaching. Ik ben tegen het downgraden van alle richtlijnen. Wel voor het schrijven in normaal Nederlands op HAVO-niveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.