Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

‘Duitse ouderenzorg is goedkoper’

De Duitse langdurige zorg is aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Duitsers ontvangen meer zorg thuis en betalen zelf meer.

Dat concluderen VU hoogleraar Raymond Gradus en directeur van het Wetenschappelijk instituut voor het CDA en zijn plaatsvervanger Evertjan van Asselt in vergelijkend onderzoek dat in het economenblad ESB is gepubliceerd. In Duitsland bedragen de publieke uitgaven voor ouderenzorg één procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 3,5 procent in Nederland. Daarmee is Nederland koploper in Europa.


Duitsers wonen langer thuis
In Duitsland worden veel minder ouderen opgenomen in instellingen dan in Nederland. Ze worden opgevangen in hun eigen woonomgeving. “De lichtere zorg wordt dus veel meer thuis geleverd en voor een groter deel onbetaald, door mantelzorgers”, zegt Gradus.

 

Alleen verpleging en verzorging
Daarnaast zijn de aanspraken in Duitsland minder ruimhartig. Alleen de verpleging en verzorging komen voor rekening van de langdurige zorg. Activering en begeleiding zijn taken van gemeenten. Het verblijf in een instelling betalen Duitsers zelf. Voor beiden geldt een vangnet voor mensen die het niet kunnen betalen. Het kabinet is van plan deze twee zaken – het overhevelen van begeleiding en het scheiden van wonen en zorg – te regelen. “Het Duitse voorbeeld laat zien dat dit de zorg goedkoper maakt.”


Complex en duur
Verder blinkt het Duitse zorgzwaartesysteem uit in eenvoud in vergelijking met Nederland. In Duitsland zijn er drie categorieën, in Nederland wel zeventig. In de eerste klasse komt er eenmaal dag professionele hulp, in klasse twee driemaal per dag en in klasse drie elk uur. De ingewikkeldheid van het Nederlandse systeem zorgt voor een aanzienlijke bureaucratie en enorme uitvoeringskosten, stelt Gradus. “In Duitsland gaat er meer geld naar zorg.” Volgens Gradus zijn er geen aanwijzingen dat mensen door de simpelheid van het systeem te weinig zorg ontvangen.


Mensen centraal
“In Duitsland is de zorg om mensen georganiseerd, in Nederland om instituties, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars”, stelt Gradus. Nederland zou in zijn ogen op de lange termijn ook een vouchersysteem moeten invoeren. Duitsers die niet intramuraal worden opgenomen, kunnen kiezen tussen een tegoedbon, waarmee ze bij een agentschap verpleegkundige zorg kunnen inkopen of een zogeheten mantelzorgforfait. Het tarief van het laatste ligt vijftig procent lager. Toch kiest tweederde van de mensen daarvoor, omdat dit hun volledige keuzevrijheid over de besteding geeft. Bovendien is er, anders dan bij het Nederlandse pgb, geen verantwoordingsplicht. “Opvallend was dat bij een experiment waarbij er amper voorwaarden aan de tegoedbon werden gesteld de onbetaalde mantelzorg werd vervangen voor door betaalde mantelzorg.”

 

Auteur: Redactie TvZ

Bron: Zorgvisie

TvVOnline redactie

8 reacties

 • no-profile-image

  door jojo

  Het is weer zo'n bericht waarvan je in eerste instantie denkt wat goed maar alles duid op te veel verschillen waardoor er geen goede vergelijking mogelijk is.

  ik ben iemand die werkt aan het bed van de oudere je wil het allemaal anders dan het nu is er wordt van ons verwacht dat we kwaliteit leveren en wel steeds meer met minder mensen en binnen bepaalde minuten en voor minder geld wie hier het antwoord op weet mag hem mij geven de hoge heren die alles bedenken moeten zelf maar eens een weekje meelopen en het werk doen wat wij doen dan pas kunnen ze praten over hoe het moet en binnen welk budget waar hebben we het over met z'n alle over zorgeloos word niemand meer oud in Nederland dat is iets wat vast staat of ze zitten aan je pensioen en kan je haast niet meer rond komen of als je hulp nodig hebt als je oud bent kan je op mantelzorg niet rekenen want de jongeren generatie zijn allemaal aan het werk om rond te komen en binnen de instelling wonen alleen de bejaarde die zelf niet meer deel kunnen nemen aan de maatschappij thuis krijgt iedereen thuis zorg maar daar is te weinig personeel in verhouding voor dus op de wachtlijst dan maar en als er iemand komt is die bijna zelf aan zijn pensioen toe( want met dat tempo wat je moet werken in de zorg kun je makkelijk tot je 67 werken toch ) nieuwe mensen voor de zorg komen er niet meer bij die branche is wel zo onaantrekkelijk gemaakt dat ik er maar niet zoveel bij na moet denken als ik morgen weer aan dat bed sta ik kan dat werk alleen doen omdat ik om mensen geef en graag iets voor een ander doe maar ik wordt de laatste tijd wel erg verdrietig je voelt je zo verantwoordelijk maar je bent machteloos

 • no-profile-image

  Jet Koopmans

  ''Goedkope duitse ouderenzorg mogelijk door onbetaald werk van vele duitse vrouwen'' zou een betere titel zijn geweest voor dit stukje!

 • no-profile-image

  Aad koster

  Omdat het hier gaat om de ouderenzorg in Duitsland wordt onterecht de indruk gewekt dat het gaat om goede zorg. Duitsland is namelijk een welvarend land, dus dat zal qua zorg dan wel dik in orde zijn. Dit is echter op veel fronten zeker niet het geval. Sociale voorzieningen zijn in velerlei opzichten in Duitsland minder geregeld. De Duitse AOW stelt bijvoorbeeld ook erg weinig voor ivg met Nederland. Het artikel suggereert dat het in Nederland veel goedkoper moet kunnen, want als we meer uitgeven dan het rijke Duitsland, dan doen we het niet goed en leven we boven onze stand. Mijns inziens hebben we feitelijk twee keuzemogelijkheden. De eerste; we gaan door met het bezuinigen op zorg. In dat geval stel ik voor dat we eens in Polen gaan kijken, daar kunnen ze het nog geodkoper...De tweede: we stellen de verzorgingsstaat voorop en de sociale beginselen die er aan ten grondslag liggen. Dat betekent dat je accepteerd dat goede zorg geld kost. En daaruit komt voort dat je prioriteiten moet stellen waarbij economische groei niet altijd voorop staat.

 • no-profile-image

  sylvia schmidt

  In Duitsland zijn de woonsituaties anders dan in nederland.Veel kinderen blijven in het ouderlijk huis wonen en beide ouders of een wonen dan in een aparte woning in hetzelfde huis. Hierdoor is

  mantelzorg geven makkelijker dan hier.Mee eten of eten brengen of helpen met kouzen aantrekken is dan zo gedaan.In nederland zijn de huizen te klein om je ouders in te laten wonen en heb je door deze afstand al meer vraag om zorg.Als tweede wordt inderdaad niet specialistische zorg door de gemeente mee betaald en wordt dan een hoge bijdrage van de ouder gevraagd.Kan deze het niet betalen wordt er een financielle bijdrage van eventl kinderen gevraagt en zodoende de kosten gecompenseert.Veel zorg is in het verleden bij thuiswonenden ook gegeven door dienstwijgerers. Heel veel ouderen in duitsland zitten onder de armoedegrens en durrven vaak nlet eens betaalde zorg te vragen uit angst dat dan hun kinderen ervoor moeten bijspringen.Het genoemde onderzoek doet de zaak mooier voorkomen dan dat ze is.De ouderenzorg in duitsland is verre weg van ideaal! Ikzelf ben van duitse afkomst en kan uit eigen ervaring praten

 • no-profile-image

  Bijanka

  Als er eerst maar eens meer handen aan het bed komen!!!

  Te kort aan personeel?

  Nee men wil de zorg niet meer in omdat het te zwaar word!!!

  En inderdaad uit mondelinge verhalen weet ik dat het in Duitsland helemaal niet zo super verloopt als geschreven word.

  Want het blijft in Nederland toch gaan om hoeveel geld er in het laatje komt en niet welke zorg de oudere mens nodig heeft!!!!

  Doe er $#&%#$#$ wat aan!!!

  Geen woorden maar daden wil ik zien!!!!

  Die ook daadwerkelijk helpen en niet alleen de top weer verrijkt!!!

 • no-profile-image

  Trees Bots

  In diverse artikelen/onderzoeken komt naar voren dat de Gezondheidszorg in Nederland beter georganiseerd kan worden met behoud van kwaliteit. Het zijn allemaal mooie artikelen met voorbeelden hoe het in andere landen op bepaalde gebieden beter is geregeld. Dit is weer zo'n artikel en het blijft natuurlijk interessant. Maar wanneer gaan we daar nu wat aan doen?

  Praatjes vullen geen gaatjes!

 • no-profile-image

  zuster

  Hoe kunnen mensen nog tijd hebben om volledig voor hun ouders te zorgen als de overheid verwacht en stimuleert dat beide partners een betaalde baan hebben? Als je al met z'n tweeen bent dan. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens in Nederland. Wie vangt dan de ouders op?

 • no-profile-image

  jaalbro

  Heelveel Duitse bejaarden worden door hun kinderen verzorgt. Vaak wonen de kinderen en de ouders in het zelfde huis dan wel aanwonend. De situaties in de beide landen zijn in het geheel niet te vergelijken. Ga leker door met het afbreken van het systeem..De goed betaalde, zoals de onderzoeker zal het een biet zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.