Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Ministerraad: lichte zorg langer thuis verlenen

De ministerraad heeft ingestemd met het extramuraliseren van lichte zorg. Dat betekent dat cliënten met een lichte zorgvraag deze zorg langer in hun eigen huis zullen ontvangen. En dus minder snel naar een (dure) instelling verhuizen. De maatregel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS gaat in per 1 januari 2013.
Lichte zorgzwaartepakketten langer thuis

De nieuwe regelgeving vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013. Hierin is afgesproken dat de zorg voor nieuwe cliënten die onder een licht zorgzwaartepakket vallen (zzp 1 t/m 3) deze in de eigen thuisomgeving ontvangen. De opzet van de regering is dat meer zorg in de directe omgeving van de cliënten georganiseerd wordt, waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen. Dure zorg in een instelling wordt zo bovendien langer vermeden. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Op verzoek van de Tweede Kamer is dit in nauw overleg met de sector afgesproken. Voor zzp 1 en 2 gaat de maatregel per 1 januari 2013 in, zowel in de sector verpleging en verzorging als in de geestelijke gezondheidszorg als in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

 

ZZP 3 en jeugdigen

De staatssecretaris schrijft in haar brief 'Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten' aan de tweede kamer dat zij beseft dat deze veranderingen een andere werkwijze van de zorgverleners vraagt en ook een andere cultuur binnen de zorgverlenende instellingen. Met name de zorg thuis voor cliënten met een zzp 3 indicatie vraagt nogal wat aanpassingen: zo is de zorg niet altijd planbaar, zijn de verschillen in zelfredzaamheid groot tussen cliënten en hebben sommige cliënten toch permanent toezicht nodig, ook al is dit op afstand. Daarom gaat de maatregel voor zorgzwaartepakketten VV 3, GGZ 3 en VG 3 later in: VV 3 in 2014 en GGZ 3 en VG 3 in 2015. Voor cliënten t/m 22 jaar gaat de maatregel nog niet gelden. De staatssecretaris wil afspaken over het extramuraliseren meenemen in een nieuw wet Zorg voor jeugdigen.

 

 

Bron: Rijksoverheid

TvVOnline redactie

2 reacties

 • no-profile-image

  wijnie

  ik werk in thuiszorgteam. er is veel mogelijk om de mensen thuis te verzorgen. maar er is nog meer mogelijk. alles is mogelijk met bekwaam personeel en voldoende budget. investeer in opleiding... beknibbel niet op de zorg ook niet op de wmo....mensen thuis verzorgen als men het wil is het beste . maar waar mensen zelf anders willen, moet er een andere mogelijkheid zijn.

 • no-profile-image

  jos

  Dan zal toch eerst de thuiszorg verstevigd moeten worden, lijkt me.

  De signalen zijn juist omgekeerd...

  Weer veel geroep dat lekker bekt zonder na te denken over de consequenties.  Eerst zien en dan geloven..  Misschien komt het er op neer- en dat ligt in de rede- dat iemand gewoon thuis moet blijven, zorg of geen zorg nodig- zoekt u het uit!

Of registreer je om te kunnen reageren.