Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Tijdschrift TvZ

TvZ is het tijdschrift voor verpleegkundigen. TvZ biedt senior verpleegkundigen, teamleiders, unitmanagers en verpleegkundig specialisten een overstijgende blik op het vak; gericht op onderzoek, opinie, beleid en management. Altijd met een link naar de praktijk. TvZ verschijnt zes keer per jaar. Wil je je breder ontwikkelen binnen het vak van verpleegkundige, dan lees je TvZ.

TvZ 3, 2017

Dossier: PROM's

Patiënten worden in toenemende mate partners in de zorg en krijgen ook een steeds grotere rol bij de verbetering van de kwaliteit van die zorg. Maar: hoe maken we die kwaliteit van zorg echt inzichtelijk? Ook hier lijkt te gelden: meten is weten. In ons dossier dit keer aandacht voor PROM's: Patient Reported Outcome Measures. 

Interview: Dick Herfst

Dick Herfst is voorzitter van de RvB van ZZG zorggroep en medeoprichter van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Het genootschap heeft als doel de nieuwe wijkverpleegkundige functie versneld te professionaliseren. 'We hebben wat te doen met elkaar, maar men moet ons wel de tijd geven om de handschoen goed op te pakken. De dokters hebben er ook lang over gedaan'.

Student

In deze rubriek komt een aankomend beroepsbeoefenaar aan het woord. In deze aflevering spraken wij Judith Brinkhuis, 2e jaars hbo-v, Hanzehogeschool Groningen.


Wil je een abonnement op TvZ? Dat kan! Naar abonneren.