Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Depressieve oudere herstelt in verpleeghuis

Ouderen die in een verpleeghuis worden opgenomen raken hun depressie daar vaak kwijt. Opvallend is dat er in verpleeghuizen weinig nieuwe depressies ontstaan.

Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek onder leiding van het VU medisch centrum in Amsterdam onder bewoners van veertien Nederlandse verpleeghuizen.
 
Herstellen
Vier van de tien ouderen die in een verpleeghuis gaan wonen hebben op dat moment al depressieve klachten. Bij meer dan een derde van hen verdwijnen die klachten na een half jaar. Vooral minder ernstige depressies bij verpleeghuisopname herstellen zich gedurende het verblijf.Desondanks komen depressies bij verpleeghuisbewoners veel vaker (twee tot vier keer zo vaak) voor dan bij thuiswonende ouderen. De meeste depressies ontstaan al vóór opname. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn verlies van zelfstandigheid, ziektes, pijn, eenzaamheid en de dreiging van verpleeghuisopname.
 
Standaard screening
De onderzoekers pleiten voor een standaard screening op depressie bij opname van ouderen in verpleeghuizen . Ze willen dat er meer aandacht komt voor zware depressies, omdat die moeilijker zijn te behandelen.
 
Therapie
De aanpak van depressieve klachten met anti-depressiva kan mogelijk beter, maar ook therapie zonder medicijnen is een mogelijkheid die nog nauwelijks in verpleeghuizen wordt toegepast, aldus de onderzoekers. Het onderzoek is gepubliceerd in het decembernummer van het vakblad American Journal of Geriatric Psychiatry.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.