Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

VWS stimuleert AIV via thuiszorg

DEN HAAG - VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven voor een programma 'Preventie en Gezondheidsbevordering bij Thuiszorginstellingen'. Binnen dit programma kunnen thuiszorgorganisaties subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
VWS stimuleert AIV via thuiszorg


Het programma heeft als doel thuiszorgorganisaties in te zetten bij preventie en gezondheidsbevordering. Bijvoorbeeld op het gebied van gezonde voeding, niet roken en de begeleiding van leven met chronische ziekten. Ook moet het programma de link tussen preventie en zorg versterken. Voor het programma is een budget van 31,7 miljoen beschikbaar.


AIV
Op dit moment voeren wijkverpleegkundigen in de thuiszorg preventie en gezondheidsbevordering uit via 'Advies, Instructie en Voorlichting' (AIV) en voedingsvoorlichting. Dit wordt gefinancierd via de de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Echter, preventie wordt niet langer bekostigd door de Awbz. Het daarvoor bestemde budget is naar de begroting van het ministerie van VWS overgeheveld, die nu dit programma uit gaat voeren.Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.