Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Allochtoon gebruikt niet meer zorg

Dé allochtonen zijn geen grootverbruikers van zorg. Al wordt dat in de publieke discussie vaak beweerd. Dit verschilt per etnische groep en type zorg.
Allochtoon gebruikt niet meer zorg


Dat concludeert gezondheidswetenschapper Ellen Uiters in haar promotieonderzoek naar etnische verschillen in zorggebruik in Nederland.

‘Er zijn dus wel verschillen in zorggebruik met de van oorsprong Nederlandse bevolking. Maar voor de ene zorgsoort is het meer en voor de andere juist minder. En er zijn ook verschillen per etnische groep’, stelt Uiters. ‘Zo is het opvallend dat Marokkanen over het algemeen minder zorg gebruiken dan Turken, Antillianen en Surinamers. Terwijl opvallend veel Turken een beroep doen op vooral huisartsen en medisch specialisten.’

Trouw
Allochtonen blijken in verhouding evenveel voor opname naar het ziekenhuis te gaan als autochtone Nederlanders. Wel hebben meer allochtonen contact met de huisarts en medisch specialist. Daar staat tegenover dat minder allochtonen gebruikmaken van fysiotherapie en thuiszorg. Verder suggereren de onderzoeksresultaten dat allochtonen minder trouw zijn in het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen.

Eerstelijnszorg
De gezondheidswetenschapper vermoedt dat een sterke eerstelijn de zorg toegankelijker maakt voor allochtonen. Zo maken migranten in de VS significant minder gebruik van het zorgaanbod dan migranten in Europese landen en Canada. De VS zou een zwakke eerstelijnszorg aanbieden.

Uiters maakte gebuik van de Tweede Nationale Studie met gegevens van 104 huisartspraktijken.


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.